Användarvillkor & Integritetspolicy

Användarvillkor för Konsumenter

 1. Beskrivning, Syfte, Parter

Dessa användarvillkor (nedan kallade “användarvillkoren”) är tillämpliga på tjänsten HittaTakläggare, tillhandahållen av Omnily AB (hädanefter “företaget”) till dig. HittaTakläggare är en plattform som underlättar för fastighetsägare att hitta takläggare för bygg- och renoveringsprojekt. Genom att registrera ditt projekt godkänner du de aktuella användarvillkoren för HittaTaklaggare.se.

Om det sker betydande ändringar i användarvillkoren kommer vi att meddela dig via den e-postadress du har angivit, 30 dagar innan de nya villkoren börjar gälla.

 1. Användning av HittaTakläggare2.1. Användning och Begränsningar

Företaget fortsätter att förbättra tjänsten genom att lägga till nya funktioner. Det står oss fritt att ändra eller ta bort befintliga funktioner. Du får inte sälja vidare eller använda tjänsten för kommersiella ändamål utan företagets godkännande.

Du godkänner att allt material du publicerar på HittaTaklaggare.se kan användas av företaget och dess godkända tredje parter i samband med HittaTakläggares verksamhet. Du är ansvarig för att det material du publicerar inte bryter mot lagar eller rättigheter som omfattar en tredje part.

Om du bryter mot dessa användarvillkor eller missbrukar tjänsten på ett sätt som skadar företaget eller andra, kan företaget kräva skadestånd.

2.2. Support från HittaTakläggare

Behöver du hjälp med tjänsten, är du välkommen att kontakta HittaTakläggare via valfri kommunikationskanal under angivna öppettider.

2.3. Förfrågan om Anbud

När du begär ett anbud skickas detta vidare till tjänsteleverantörer som ingår i vårt nätverk.

2.4. Offert för Arbetet

Leverantören ger dig direkt en offert för arbetet. HittaTakläggare är inte ansvarig för offertens innehåll. Du har full frihet att anta eller avvisa offerten.

2.5. Godkännande av Offert

Genom att godkänna en offert ingår du ett bindande avtal med leverantören. Företaget är inte en part i detta avtal.

2.6. Betalning för Arbetet

Betalningsvillkoren framgår av den offert du mottar.

2.7. Avgift till HittaTakläggare

Efter projektets slutförande betalar leverantören en avgift till HittaTakläggare, baserat på projektets värde.

2.8. Feedback på Utfört Arbete

Efter att ett projekt är slutfört, kommer HittaTakläggare att be om din utvärdering. Detta görs för att säkerställa tjänsteleverantörernas kvalitet.

 1. ANSVAR

Företaget är inte en del av avtalen som ingås mellan användaren av tjänsten och leverantören av takläggningstjänsten. Avtalen som rör konsumenten och leverantören ingår parterna på eget ansvar av användaren och användaren har ett egenansvar att avgöra om leverantören/leverantörerna är lämpade för det aktuella arbetet. Du kan inte framföra krav på företaget gällande brister eller fel på utfört arbete.

Företaget har som mål att information från och om företaget samt information gällande våra tjänster ska vara korrekt och användbar. Företaget kan dock inte ta på sig något ansvar för eventuella konsekvenser sådan information och sådana råd kan få för dig som konsument. Du skall därför på egen hand alltid noggrant utvärdera och överväga informationen som du får, och eventuellt anlita en fackkunnig för att göra en grundlig värdering om du anser att det behövs.

Företaget är inte ansvarigt för tekniska fel eller andra oförutsedda händelser som gör att tjänsten blir långsammare eller inte går att använda, till exempel nedladdningstiden på servern, tekniska fel på hemsidan eller andra liknande händelser.

 1. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Som ett led i företagets åligganden enligt villkoren kommer företaget att hantera personliga uppgifter om dig. Företaget ska alltid förhålla sig till de relevanta bestämmelser gällande personuppgifter och personlig integritet som finns angivna i personuppgiftslagen. Vilka personuppgifter som samlas in och hur de hanteras finns beskrivet i företagets integritetspolicy som finns tillgänglig på företagets hemsida www.hittataklaggare.se. Företaget ska alltid upprätthålla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att användarens personliga uppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande krav på integritet, konfidentialitet och tillgänglighet som finns beskrivet i personuppgiftslagen.

 1. DELNING AV INFORMATION

Upplysningar om din användning av våra tjänster kan komma att delas med våra samarbetspartners för att användas till samma ändamål som de samlades in för. Så långt det är praktiskt möjligt kommer informationen att anonymiseras innan den delas vidare, men i enskilda fall är det nödvändigt att mottagaren får uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig.

Om det finns misstanke om att det har begåtts ett lagbrott i samband med användandet av Hittatakläggares tjänster kommer nödvändig information att lämnas ut på begäran av offentliga myndigheter. Vi kan även lämna ut information till andra om det är nödvändigt för att förhindra ytterligare bedrägeri eller i det fall efterfrågad information är nödvändig för att klara ut konkreta tvister.

Hittatakläggare kommer inte att dela, förmedla, sälja vidare eller på något annat sätt lämna ut dina personuppgifter utöver det som framgår av denna integritetspolicy såvida vi inte blir kommenderade att göra det till följd av en rättssak eller du har givit ditt samtycke till att vi gör det.

 1. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter lagras inte längre än den tid som är nödvändig för att uppfylla syftet med insamlingen. Du kan när som helst be oss att radera uppgifter som är knutna till dig som användare förutom de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera den tjänst som du vill ha tillgång till även fortsättningsvis eller i de fall då det är lagstadgat att spara personuppgifterna en viss tid. Du kan använda e-postadressen support@hittataklaggare.se om du vill att vi raderar dina personuppgifter.

 1. ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER

Utöver rätten att kunna begära att personuppgifterna raderas har användaren även följande rättigheter:

 • Rätt att kräva korrigering av felaktiga uppgifter (GDPR Art. 16)
 • Rätt att kräva begränsad användning av personuppgifter (GDPR Art. 18)
 • Rätt att kräva insyn i de personuppgifter som Hittatakläggare har om användarna (GDPR Art. 15)
 • Rätt att dra tillbaka samtycket gällande Hittatakläggares rätt att hantera användarens personuppgifter i den utsträckning sådan information har samtycke som grund för behandling och inte ett avtal (GDPR Art. 7)
 • Rätt att anmäla hanteringen till Datainspektionen för utredning (GDPR Art. 77)
 1. ANVÄNDNING AV ANALYSVERKTYG, WEBBKAKOR (COOKIES) OCH TEKNOLOGI

Hittatakläggare arbetar kontinuerligt med användarvänligheten på portalen och de underliggande webbsidorna, varför vi samlar in olika typer av information från våra användare, så att vi alltid kan erbjuda bästa möjliga funktionalitet. Exempel på sådan information är de sidor som besöks, vilken tid på dygnet besöket skedde och vilken webbläsare som användes. Vi använder även olika former av teknologi för att identifiera dig som användare och för att analysera data om våra användare. Teknologi används dels för att den är nödvändig för att de olika tjänsterna ska fungera och dels för att det ska vara lättare för dig att nyttja tjänsten samt för att vi ska kunna göra analyser som ger oss underlag för att utveckla tjänsten i linje med våra användares behov. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att vi kan använda denna teknologi, om du inte väljer att inaktivera teknologin och verktygen på egen hand.

En webbkaka (cookie) är en liten textfil som på olika sätt hjälper oss att göra ditt besök på vår portal och hemsida mer meningsfullt och positivt för dig. Webbkakor kan bland annat göra att du slipper att logga in varje gång du besöker vår hemsida. Webbkakor gör det även möjligt att anpassa en webbsida eller en annons så den bättre motsvarar dina intressen och preferenser. Om du inte vill ge ditt samtycke till lagring av webbkakor på din dator, surfplatta eller mobiltelefon, måste du stänga av funktionen i din webbläsare. Observera att detta kommer innebära att du förlorar olika funktioner i våra tjänster och det är inte heller säkert att de fungerar som förväntat.

Hittataklaggare.se kan i enstaka fall även använda tredjepartstjänster som gör detaljerade analyser av våra användares användarmönster, statistik, användarupplevelse, administrera tillgänglighet etcetera. De tredjepartstjänster som vi i dagsläget använder inkluderar bland annat Google Analytics (ett verktyg som samlar in anonym besöksstatistik) och Facebook Custom Audiences (ett system för att skapa målgrupper baserade på användarens aktivitet på webbsidorna tillhörande Hittataklaggare.se).