Bygglov & Takbyte: Tips & Råd Från Experterna

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 29, 2023

bygglov för att byta tak

Taket är inte bara husets "hatt", det är en kritisk komponent i din fastighet som ibland kräver underhåll eller förändringar.

Men innan du drar igång med den där takrenoveringen du har drömt om, finns det några byråkratiska snår att navigera igenom.

Ja, vi pratar om bygglov. 

Så, när krävs det bygglov för takarbeten, och hur går man tillväga? Låt oss räta ut några frågetecken.

Vad är Bygglov och Hur Fungerar Processen?

Bygglov är i grunden ett godkännande från kommunen för att utföra vissa typer av byggnadsarbeten. Om du planerar att göra större förändringar på ditt tak, kan det vara så att du behöver söka bygglov först. 

Det handlar inte enbart om strukturella förändringar, utan även estetiska sådana. Bygglovsprocessen innebär att du lämnar in en ansökan till kommunens byggnadsnämnd, som sedan granskar ditt ärende.

Om allt går enligt planerna, får du ditt bygglov och kan påbörja ditt projekt.

När Krävs Det Bygglov för Takarbeten?

Arbete

BYGGLOV

Lägga om taket

Nej

Byte av takbeklädnad

Ja

Måla om taket (ny färg)

Ja

Ombyggnad av taket

Ja

Ändra taklutning

Ja

Installation av taksäkerhet

Nej

Installation av takfönster

Ja

Montering av solceller

Nej

Observera att det kan finnas undantag och att reglerna kan variera beroende på din lokala kommun. Är du osäker, är det alltid bäst att konsultera en takexpert eller kontakta din lokala byggnadsnämnd för att få klarhet i ditt specifika fall.

Tänk på att åtgärder som kräver en anmälan även måste få ett startbesked för att kunna påbörjas. Med andra ord bör du ta reda på om du behöver bygglov eller om du måste göra en anmälan i ett tidigt skede.

Kommunen har högst 10 veckor på sig för att lämna besked om bygglov (därefter måste du också få ett startbesked, vilket tar minst 4 veckor i praktiken), och 4 veckor för att lämna ett startbesked vid anmälan.

Priset för denna process ligger oftast mellan 10,000 – 18,750 kronor. Det är värt att notera att avgiften du betalar inte kommer att återbetalas om din ansökan om bygglov blir nekad.

Detaljer Som Kan Påverka Kravet På Bygglov

När det kommer till bygglov för takarbeten, är det inte alltid svart eller vitt. Det finns en rad faktorer och undantag som kan påverka om du behöver ansöka om bygglov, göra en bygganmälan eller kanske inte göra något alls. Låt oss dyka ner i dessa detaljer.

 • Lokala Bestämmelser - För det första, reglerna kan variera beroende på din geografiska plats. Kommuner har sina egna regler och bestämmelser. En åtgärd som kräver bygglov i en kommun kan enbart kräva en bygganmälan i en annan.
 • Bostadens Placering och Status - Om ditt hus är beläget i glesbygd eller i ett tätbebyggt område med detaljplan, kan det påverka kraven för bygglov. Även om huset är kulturmärkt eller ligger i ett skyddsvärt område, kan det ha särskilda krav.
 • Byte av Takbeklädnad eller Färg - Normalt krävs bygglov om du planerar att byta takbeklädnad eller färg på ditt tak, speciellt om huset är beläget i ett detaljplanerat eller skyddsvärt område. Men om förändringen är marginell, som att byta från röda takpannor till tegelfärgade, kan det i vissa fall vara bygglovsbefriat.
 • Solceller - Från och med 1 augusti 2018 krävs generellt inte bygglov för montering av solceller, så länge de följer takets utformning. Dock, om du bor i ett kulturmärkt hus eller området har särskilda skyddsbestämmelser, kan bygglov ändå krävas.
 • Takfönster - Vanligtvis krävs bygglov för installation av takfönster, speciellt i detaljplanerade områden eller om installationen kräver ombyggnad av taket. Dock finns undantag för mindre fönster (max 50 x 50 cm) som följer takets utformning.
lägga tak använd rätt taksäkerhet

Var och Hur Ansöker Man om Bygglov för Att Byta Tak?

Om du har kommit till slutsatsen att ditt takarbete kräver bygglov, är nästa steg att faktiskt ansöka om det. Men var vänder man sig, och vad innebär ansökningsprocessen? Låt oss bryta ner det steg för steg.

Du bör vända dig till byggnadsnämnden i din kommun för att lämna in din ansökan om bygglov. Om du är osäker på specifika regler eller har ytterligare frågor, är det också byggnadsnämnden du bör kontakta för att få tydliga svar.

Vad Ska Inkluderas i Ansökan?

Din ansökan ska vara skriftlig och innehålla alla nödvändiga dokument som hjälper byggnadsnämnden att fatta ett välgrundat beslut.

Här är en lista på dokument som vanligtvis bör bifogas:

 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning (vid ombyggnad av taket)
 • Konstruktionsritning (vid ombyggnad av taket)
 • Kontrollplan
 • Bilder (som visar eventuellt nytt takmaterial och kulörer)

Vem Ansöker om Bygglov?

När det kommer till ansökan om bygglov, ligger ansvaret i händerna på byggherren. I de flesta fall är det du som fastighetsägare som är byggherre

Det betyder att det är du som ansvarar för att ansöka om bygglov om du planerar att göra några förändringar på din fastighet, inklusive takarbeten.

Men, du har också möjlighet att överlåta rollen som byggherre till det takföretag du anlitar för arbetet. Detta kan vara praktiskt eftersom de ofta har erfarenhet av bygglovsprocessen och kan hantera det på ett effektivt sätt.

Hur Länge Gäller ett Bygglov?

Ett beviljat bygglov kommer inte med en evig livslängd; det har faktiskt en utgångsdatum. Generellt sett gäller ett bygglov i 5 år.

Det finns också viktiga tidsfrister att hålla koll på:

 1. Påbörja Arbetet: Du måste starta ditt byggprojekt senast inom två år från det datum då ditt bygglov beviljades.
 2. Slutföra Arbetet: Allt arbete måste vara färdigställt senast 5 år efter att bygglovet blev beviljat.
rätt bygglov för att byta tak

Avslutande Rekommendationer och Tips

Att navigera i bygglovsdjungeln kan vara en komplex process, särskilt när det kommer till takarbeten som har sina egna specifika regler och undantag.

Men med rätt information och planering kan du göra processen mycket smidigare. Här är några avslutande rekommendationer:

 1. Konsultera Expertis: Om du är osäker på reglerna, är det alltid bäst att konsultera med byggnadsnämnden i din kommun eller en erfaren takexpert.
 2. Lokala Regler: Eftersom bygglovsregler kan variera från en kommun till en annan, se till att du är uppdaterad med din lokala byggnadsnämnds specifika riktlinjer.
 3. Planera i Tid: Kom ihåg att handläggningstiden för ett bygglov kan vara upp till 10 veckor, så planera ditt projekt i god tid.
 4. Dokumentation: Se till att du har all nödvändig dokumentation klar innan du ansöker. Det inkluderar ritningar, kontrollplan och eventuella bilder som kan hjälpa byggnadsnämnden att fatta sitt beslut.
 5. Kostnadsmedvetenhet: Var medveten om att ansökan om bygglov har en kostnad, som inte återbetalas även om bygglovet blir avslaget.

Jobba med en Takentreprenör

Ett hett tips är att arbeta direkt med en professionell takentreprenör som har erfarenhet av bygglovsprocessen.

De kan inte bara utföra arbetet på ett kvalificerat sätt, men kan också ta rollen som byggherre och hantera bygglovsansökan för dig.

Detta kan avsevärt underlätta processen och minska din administrativa börda.

Mer Läsning Från Oss