Vad Kostar Det Att Lägga Sedumtak? Prisguide

1100-1700 kr per kvadratmeter

109 000 kr i total genomsnittlig kostnad


Kostnaden för att lägga sedumtak kan variera kraftigt beroende på typ av tak och självklart takstorleken. Med det i åtanke kan du förvänta dig att betala ungefär 1100 - 1700 kronor per kvadratmeter. Detta innebär att den totala genomsnittliga kostnaden för ett tak på 100 kvm ligger på ungefär 109 000 kronor om man räknar bort ROT-avdraget.

  • Hem
  • >
  • Blogg
  • >
  • Vad Kostar Det Att Lägga Sedumtak? Prisguide

Admin
Författare

Uppdaterad november 8, 2023

Att investera i ett sedumtak är ett hållbart val som kan tillföra estetiska och miljövänliga fördelar till ditt hem.

Men en av de första frågorna som ofta kommer upp är, "Vad kommer det att kosta att lägga ett sedumtak?"

I denna artikel går vi igenom alla de faktorer som kan påverka priset på att lägga ett sedumtak, från materialkostnader till arbetskostnader och underhåll.

Pris För Att Lägga Sedumtak

Sedummattor ligger i prisintervallet 400-700 kronor per kvadratmeter. Detta är kärnan i ditt sedumtak och det material du kommer att se mest av.

Förutom sedummattorna kommer du att behöva en filtduk, avslutningslist och eventuell gödsel. Dessa tilläggskostnader kan variera.

Om du inte planerar att göra jobbet själv kan arbetskostnaden uppgå från 400 till 1000 kronor per kvadratmeter.

Den totala kostnaden för att lägga ett sedumtak ligger i intervallet 1100-1700 kronor per kvadratmeter om man räknar med både materialkostnad och arbetskostnaden.

För ett hus med en takyta som motsvarar ungefär 100 kvm innebär detta en total genomsnittlig kostnad på drygt 110 000 - 170 000 kronor.

Prisexempel för 100 kvadratmeter Sedumtak

PRISEXEMPEL 100 kvm

kostnad

Materialkostnad

60 000 kronor

Arbetskostnad

70 000 kronor

ROT-avdrag

21 000 kronor

Total Kostnad

109 000 kronor

Med ROT-avdraget kan du dra av 30% på arbetskostnaden, vilket i detta exempel skulle minska den totala kostnaden till 109 000 kronor (60 000 + 70 000 - 21 000).

Faktorer som Påverkar Priset för att Lägga Sedumtak

Att lägga ett sedumtak är en investering, både i ditt hem och i miljön. Genom att förstå de olika faktorer som bidrar till den totala kostnaden, kan du göra en mer informerad beslut om det är rätt val för dig.

Takets Storlek

Storleken på taket har en direkt inverkan på projektets totala kostnad. Större takytor kommer att kräva mer material, vilket i sig kan vara en betydande kostnad.

Dessutom ökar arbetskostnaden proportionellt med takets storlek, eftersom mer tid och arbetskraft behövs för att slutföra jobbet.

Det är dock värt att notera att för större projekt kan vissa leverantörer erbjuda mängdrabatter. Det kan vara klokt att fråga om sådana rabatter när du samlar in offerter.

Här är en tabell som demonstrerar genomsnittliga priser per kvadratmeter för att lägga ett sedumtak, baserat på ett genomsnittligt pris på 1100-1700 kr per kvm.

storlek

kostnad

50 kvm

55 000 - 85 000 kronor

75 kvm

82 500 - 127 500 kronor

100 kvm

110 000 - 170 000 kronor

150 kvm

165 000 - 255 000 kronor

200 kvm

220 000 - 340 000 kronor

Observera att dessa siffror är genomsnittliga och att den faktiska kostnaden kan variera beroende på flera olika faktorer som nämns i denna artikel.

För att få den mest exakta uppskattningen av kostnaderna för ditt specifika projekt, är det bäst att konsultera med professionella takläggare och inhämta flera offerter. Du kan utnyttja vår offerttjänst för att göra just detta på ett smidigt och enkelt sätt.

Takets Lutning

Takets lutning är en annan viktig faktor som påverkar den totala kostnaden för att lägga ett sedumtak. Ett tak med en större lutning, säg över 27 grader, kan vara mer komplicerat och tidskrävande att arbeta på.

Detta kan innebära att arbetskostnaderna ökar, eftersom det kan kräva mer specialiserade färdigheter eller utrustning för att säkerställa att arbetet utförs korrekt och säkert.

Dessutom kan vissa taklutningar kräva speciella dräneringssystem eller ytterligare material för att säkra sedummattorna på plats. Detta kan innebära extra kostnader för både material och arbete.

bra sedumtak för taklutning

Till exempel kan ett tak med en högre lutning kräva extra dräneringslager eller särskilda fästanordningar för att förhindra erosion eller att sedummattorna rör sig. Dessa tillägg kan snabbt öka den totala kostnaden för projektet.

Om ditt tak har en ovanlig lutning är det extra viktigt att konsultera med en erfaren takläggare eller en sedumtak-specialist. De kan erbjuda specialiserade lösningar och ge en mer exakt uppskattning av de förväntade kostnaderna.

Materialval

Valet av material är en kritisk faktor som kan påverka kostnaden för att lägga ett sedumtak. 

Om du går för en lägre kvalitet på själva sedumplattorna kan du förvänta dig att betala så lite som 360 kronor per kvm. Å andra sidan kan mer exklusiva och specialiserade material kosta upp till 700 kronor per kvm.

Den genomsnittliga kostnaden för material ligger dock oftast runt 500 kronor per kvm.

materialtyp sedumplattor

kostnad per kvm

Låg kvalitet

360 kronor

Genomsnittlig kvalitet

500 kronor

Hög kvalitet

700 kronor

Andra Materialutgifter

Utöver kostnaden för själva sedummattorna, kommer det troligen också att tillkomma kostnader för andra nödvändiga material. Detta inkluderar:

  • Underfilt: En dränerande underfilt är nödvändig för att stödja sedummattan och kan kosta extra.
  • Avslutningslist: Detta är nödvändigt för att hålla sedummattan på plats och leda bort överskottsvatten.
  • Gödsel: Beroende på sedumtyp kan du också behöva investera i specialgödsel för att stödja växtligheten.

Dessa ytterligare material kan höja den genomsnittliga materialkostnaden från 500 kronor per kvm till 550–600 kronor per kvm.

Arbetskostnad

Arbetskostnaden är en annan viktig faktor som påverkar det totala priset för att lägga ett sedumtak. Timpriset för arbetskraft kan variera beroende på erfarenhet och expertis.

Vissa företag kan också ta extra betalt för komplicerade eller riskfyllda installationer, så det är bra att ha det i åtanke när du ber om offert.

Var du bor kan också påverka kostnaden för att installera ett sedumtak. I storstäder tenderar arbetskostnader och materialkostnader att vara högre.

Det är inte ovanligt att se en prisökning på drygt 10% i storstäder jämfört med mindre städer eller landsbygdsområden. Detta beror oftast på högre levnadskostnader och högre efterfrågan på byggtjänster i storstadsområden.

pris för att anlita takproffs sedumtak

ROT-avdrag

ROT-avdraget (Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad) är en svensk skattereduktion som gör det möjligt att dra av en del av arbetskostnaden när man utför vissa typer av renoveringsarbeten på sin bostad, inklusive installation av gröna tak som sedumtak.

Du kan dra av 30% av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor, vilket kan göra en stor skillnad i det totala priset för att installera ett sedumtak.

Det är viktigt att notera att ROT-avdraget endast gäller för arbetskostnaden och inte för materialkostnaden. För att ta del av ROT-avdraget bör du se till att du får en specificerad faktura där arbets- och materialkostnader är tydligt uppdelade.

Sammanfattningsvis Om Sedumtak

Att installera ett sedumtak är inte bara en investering i din fastighet, utan också en positiv handling för miljön.

Det finns dock flera faktorer som påverkar kostnaden för detta projekt, inklusive takets storlek, lutning, materialval, arbetskostnad och din geografiska plats. ROT-avdraget kan erbjuda en viss ekonomisk lättnad, så det är en god idé att ta det i beaktande i din budget.

När du planerar ditt sedumtak-projekt är det viktigt att arbeta med en pålitlig och erfaren takentreprenör. Detta garanterar inte bara kvaliteten på det färdiga projektet, utan hjälper dig också att navigera genom de olika valen och besluten som måste göras under processen.

En bra entreprenör kan också ge en noggrann uppskattning av kostnaderna och hjälpa dig att dra nytta av eventuella skattelättnader eller subventioner som kan vara tillgängliga.

Vanliga Frågor om Kostnaden för Sedumtak

Hur mycket kostar det att underhålla ett sedumtak?

Ett sedumtak är generellt lågt i underhåll, men det finns kostnader för saker som ogräsrensning och eventuell gödsling. Dessa kostnader är dock oftast minimala och kan vanligtvis hanteras av fastighetsägaren själv.

Är det billigare att lägga ett sedumtak själv?

Ja, det kan vara billigare att lägga ett sedumtak själv, men det kräver en viss nivå av expertis och tillgång till rätt material och verktyg. Om du inte är erfaren kan det vara mer kostnadseffektivt och säkrare att anlita en professionell takläggare.

Finns det subventioner eller bidrag för att installera sedumtak?

I vissa regioner kan det finnas subventioner eller bidrag tillgängliga för gröna takprojekt. Detta kan i betydande grad minska de totala kostnaderna. Kontakta din lokal myndighet för mer information.

Påverkar sedumtaket mitt husvärde?

Ett välinstallerat och underhållet sedumtak kan potentiellt öka ditt fastighetsvärde genom att förbättra energieffektiviteten och minska dräneringskostnader. Det kan också vara en attraktiv funktion för framtida köpare som är miljömedvetna.

Hur lång tid tar det att installera ett sedumtak och hur påverkar det kostnaden?

Tidsåtgången för att installera ett sedumtak kan variera beroende på takets storlek och komplexitet. Generellt sett kan man förvänta sig att det tar mellan 2-5 dagar för ett professionellt team. Tidsåtgången påverkar arbetskostnaden, så det är viktigt att be om en tidsuppskattning när du tar offerter.

Kan jag lägga sedumtak på ett befintligt tak?

Ja, det är möjligt att installera ett sedumtak på ett befintligt tak, förutsatt att det uppfyller nödvändiga förutsättningar som bärighet och lutning. Det kan dock krävas en uppgradering av takets vattentätning, vilket skulle vara en extra kostnad.

Är sedumtak ekonomiskt lönsamma i det långa loppet?

Sedumtak kan bidra till att sänka energikostnaderna och minska behovet av dräneringssystem, vilket kan göra dem ekonomiskt lönsamma över tid. Dock varierar detta beroende på flera faktorer, inklusive klimat och fastighetens specifika förutsättningar.

Mer Läsning Från Oss