Räkna Ut Lutning På Tak: Kalkylator & Guide

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 30, 2023

bra taklutning på taket

Med denna app kan du beräkna lutningen på ditt tak på ett enkelt och smidigt sätt.

Oavsett om du planerar att anlita någon för att ta hand om din takläggning i framtiden, eller om du väljer att göra det själv, så är just taklutningen en mycket viktig aspekt att tänka på.

För att använda appen behöver du inget annat än en ritningar eller tumstock och förmågan att mäta takets längd och höjd. Genom att sätta in dessa mått räknar appen då ut lutningen på ditt tak, såväl som förhållandet.

Taklutning - Kalkylator

Taklutning - Kalkylator

Beräkning Av Lutning På Tak:

Taklutning i grader: °

Taklutning som förhållande:

För mer information om taklutning och hur du räknar ut det, fortsätt läsa.

Hur Räknar Du Ut Ditt Taks Lutning?

Att beräkna takets lutning är en viktig del av alla jobb som har med taket att göra, och kommer att ligga för grund till framtida beslut. Att noga beräkna det på rätt sätt är därför något som är extremt viktigt.

För att kunna beräkna taklutningen kommer du att behöva mäta takets längd och höjd, som du sedan kan skriva i denna kalkylator.

Taklutningskalkylator: Enkel Steg-För-Steg Guide

 1. Ange takets stigning (i meter) i fältet märkt "Höjd (m)". Detta är höjden från takets lägsta punkt till dess högsta. Linje A i bilden nedan.
 2. Ange takets löpning (i meter) i fältet märkt "Längd (m)". Detta är den horisontella sträckan från takets högsta punkt till dess lägsta. Linje B i bilden nedan.
 3. Kalkylatorn kommer automatiskt att beräkna och visa takets lutning i grader. Resultatet visas under "Taklutning i Grader".
 4. Kalkylatorn kommer också att automatiskt beräkna och visa takets lutning som en kvot i formen x:12. Resultatet visas under "Taklutning som förhållande".
längd och bredd på taklutning

Vad Är Takets Lutning?

Taklutningen är i simpla termer den lutning som skapas av takbjälkarna.

Det kan mätas på två olika sätt, antingen som ett värde i antalet grader eller som ett förhållande mellan längden och höjden på taket.

Detta förhållande brukar att skrivas i formen av x:12, vilket innebär att ett förhållande som är 2:12 kommer öka höjden av taket med en meter, för varje 12:e meter i längd.

Olika Typer Av Vanligt Förekommande Taklutning

Generellt sett kan man dela upp olika taklutningar i fyra lättförstådda kategorier:

1. Terrasstak

Tak med en lutning på 3° eller lägre betraktas ofta som terrasstak. Trots att de kan se helt platta ut, har de en minimal lutning för att möjliggöra vattenavrinning. Men var försiktig, dessa tak kan vara svårare att underhålla och är mer benägna att ansamla vatten och snö.

terasstak platt tak

2. Flacka Tak

Tak med en lutning omkring 4° kallas flacka tak. De är inte helt platta, vilket gör att vattenavrinning fortfarande är möjlig. Dessa tak är dock inte idealiska för platser med mycket nederbörd eller snö, eftersom deras flacka natur inte främjar snabb avrinning.

flaka tak taklutning

Flacka tak kan vid första anblicken verka vara billigare att installera eller byta ut, eftersom de ofta har en mindre yta att täcka. Men var försiktig: flacka tak har en tendens att ha dräneringsproblem, vilket kan leda till högre underhållskostnader i det långa loppet.

3. Låglutande Tak

Tak med en lutning på cirka 14° betecknas som låglutande. Dessa tak kan vara svåra att underhålla och kräver speciella material för att förhindra läckage. De är dock vanliga i modern arkitektur och kan erbjuda estetiska fördelar.

låglutande tak taklutning

Om ditt tak har flera olika lutningar, kan detta också påverka priset. Varje ny vinkel kan kräva extra material och arbete, vilket ökar de totala kostnaderna.

4. Branta Tak

Tak med en lutning omkring 22° kallas branta tak. Dessa tak är inte bara enklare att bygga, men de är också de säkraste att gå på. De är idealiska för platser med hög nederbörd eller snöfall, eftersom deras branta vinkel främjar snabb avrinning och minskar risken för snöansamling.

branta tak

Branta tak, särskilt de som överstiger en lutning på 30° eller 7/12, kan vara dyrare att installera. Detta beror på att de kräver mer material och ofta mer specialiserad arbetskraft.

Men den högre initiala kostnaden kan kompenseras av mindre underhåll och bättre dränering, särskilt i snörika eller regniga områden.

Hur Taklutning Påverkar Snö Och Vattenavledning

Takets lutning är inte bara en estetisk detalj; det är en funktionskritisk del av ditt hus som har direkt inverkan på hur väl det står emot elementen. Oavsett om du är mest orolig för snö, regn eller vind, finns det en optimal taklutning för dig.

I snörika områden är det en god idé att sikta på en taklutning på minst 10/12, vilket motsvarar ungefär 40°. Denna lutning optimerar snöns avrinning och minimerar riskerna med tung snöansamling. Naturligtvis, det är viktigt att komplettera detta med rätt takmaterial för optimala resultat.

I områden där vinden är en större oro, ligger den idealiska taklutningen mellan 4/12 och 6/12, eller mellan 18,5° och 26,5°. Detta ger en balans som minimerar vindens påverkan på taket utan att kompromissa med vatten- eller snöavledning.

Den absoluta minimilutningen för ett tak bör vara 0,5/12. Ett helt platt tak kan vara en katastrof i väntan på att hända. Vatten och snö har en tendens att samlas på sådana ytor, och över tid kan detta leda till strukturella problem, inklusive risken för takkollaps.

beräkna taklutningen

Vägledande Principer

 • Ett tak som är för platt kommer att ackumulera vatten och snö, vilket kan leda till strukturella problem och till och med kollaps.
 • I snörika områden bör taklutningen vara minst 10/12 (40°) för optimal snöavledning.
 • I blåsiga områden är en lutning mellan 4/12 och 6/12 (18,5°-26,5°) idealisk för att minska vindbelastningen.

Att Gå På Tak Med Lutning

När det kommer till arbete eller underhåll på ett tak, är det inte bara material och vattenavledning som räknas.

Takets gångbarhet, eller hur enkelt det är att gå på det, är en annan kritisk faktor som inte bör förbises.

 • Enkelt: Upp till 26,5° - Ett tak med en lutning på 6/12 (26,5°) eller mindre är i allmänhet lätt att gå på. Detta är idealiskt för enklare underhållsarbete eller för att hänga upp dekorationer, och inga extra säkerhetsåtgärder krävs.
 • Mellanzon: 30° - För tak med en lutning på 7/12 (30°), bör du vara lite mer försiktig. Även om det fortfarande är hanterbart, bör extra uppmärksamhet ägnas åt var du sätter fötterna.
 • Riskzonen: 33°-40° - Tak med lutningar mellan 8/12 och 10/12 (33°-40°) går att gå på, men det är inte rekommenderat. Om du måste gå på ett tak med denna lutning, bör du vara ytterst försiktig och överväga att använda säkerhetsutrustning.
 • Inte Gångbara: Över 40° - Tak som är brantare än 10/12 (40°) anses generellt inte vara gångbara. Om du behöver tillgå ett sådant tak, bör du använda särskild utrustning eller till och med byggnadsställningar. Riskerna är för stora för att ta lätt på.

Oavsett lutning, bör taksäkerheten alltid komma först. Ett fall från även ett lågt tak kan ha allvarliga konsekvenser. Se alltid till att använda lämplig säkerhetsutrustning och ta inga onödiga risker.

hur räknar man ut takets lutning

Inkludera Taklutning I Ditt Byggprojekt: Varför Och Hur

Att mäta ett tak kan på ytan verka som en enkel uppgift. Du tar fram ditt måttband, klattrar upp på stegen och börjar mäta.

Men när du lägger till elementet av taklutning, blir saken genast mer invecklad—och mycket mer intressant.

Ett tvådimensionellt diagram av ditt tak kan ge en översiktlig bild, men det är ungefär som att se en filmtrailer och tro att du har sett hela filmen.

Det blir först när du inkluderar taklutningen i din planering som du får en fullständig, tredimensionell vy av din takstruktur. Detta är oumbärligt för att förstå hur mycket material du faktiskt kommer att behöva, samt hur det kommer att påverka andra element som hörn, krön och dalar i takets design.

Korrekt mätning av taklutning är viktigt, då olika taklutningar kan kräva olika typer av material, och felaktiga mätningar kan snabbt leda till ökade kostnader. Med exakta lutningsmätningar i hand kan du göra en noggrann beställning av material, vilket minimerar spill och underlättar din prisuppfattning av att byta tak.

Slutsats

Ingen vill stå där med för lite taktegel eller en räkning som skjuter i höjden.

Att inkludera taklutningen i dina mätningar är en vital del av att göra ditt byggprojekt så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt.

Det ger dig inte bara en djupare förståelse för ditt projekt, utan också den nödvändiga insikten för att göra välgrundade val när det kommer till material och design.

Mer Läsning Från Oss