Taksäkerhet: Experttips & Regler För Säkert Takbyte

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 29, 2023

taksäkerhet guide

Att arbeta på ett tak är inte som vilket jobb som helst; det är en uppgift som kräver särskild omsorg och förberedelse.

Oavsett om du är en erfaren byggarbetare eller en fastighetsägare som tar hand om ditt eget hem, är taksäkerhet inget man kan kompromissa med.

Men vad innebär egentligen taksäkerhet, och varför är det så viktigt? Låt oss dyka ner i ämnet.

Vad är taksäkerhet och varför är det viktigt?

Taksäkerhet handlar om mycket mer än att bara hålla balansen när du är uppe på hög höjd. Det är en helhetslösning som omfattar allt från hur du tar dig upp till taket, till hur du rör dig och utför arbeten där.

Med fasta taksäkerhetsanordningar som glidskydd för stegar, gångbryggor och personliga fallskydd, kan riskerna för olycksfall minimeras. Det är inte bara en god praxis, utan en absolut nödvändighet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare.

För att förebygga och minska risken för olycksfall vid takarbeten har Taksäkerhetskommittén (TSK) tagit fram en gemensam standard.

Den bygger på befintliga regler och standarder som Boverkets regler, Arbetsmiljölagen, samt aktuella SIS- och Europeiska standarder. Så, oavsett om du är inblandad i ny- eller ombyggnad, är det avgörande att känna till och följa dessa riktlinjer.

När Krävs Taksäkerhet?

Det räcker inte med att ha en stege som sträcker sig upp till taket. Om byggnaden kräver att man regelbundet behöver komma upp på taket, måste det finnas anordningar som gör detta möjligt och framför allt säkert.

Detta omfattar inte bara de situationer där du behöver göra mindre reparationer eller inspektioner. Enligt Plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler, måste det finnas säkerhetsanordningar om det finns fasta arbetsställen på taket.

Om du exempelvis har en skorsten som behöver sotas regelbundet, räknas det som ett fast arbetsställe på taket. Det betyder att det ska finnas en säker väg att förflytta sig från stege till skorsten och att sotningen kan utföras på ett säkert sätt. Detta gäller också för andra fasta arbetsställen som ventilationsanläggningar och solfångare.

Här är några andra situationer som även kräver taksäkerhet:

  • Byggnadens Användning - Kravet på taksäkerhet sträcker sig även till situationer där taket används som en uteplats. Om du har en trädgård på taket eller en lounge, måste det också finnas anordningar som säkerställer att du och dina gäster kan röra er tryggt och säkert.
  • Snörasskydd - Kommer vintern med kyla och snö, är det nödvändigt att ha snörasskydd vid byggnadens entréer för att undvika personskador. Men att sätta upp ett snörasskydd vid entrén är inte tillräckligt. Det måste också kunna bära den förväntade snölasten, annars riskerar det att kollapsa.
  • Krav på Lastkapacitet - Det är också viktigt att fästanordningarna för säkerhetslinor kan stå emot den statiska lasten, vilket beskrivs i standarden SS-EN 516. Här ställs krav på lastkapacitet för att säkerställa att anordningarna är tillräckligt robusta.
  • Snöskottning - Trots att snöskottning i allmänhet inte räknas som en del av byggnadens drift, måste det ibland utföras. Om du måste skotta snö från taket, bör det göras enligt en noggrant utarbetad skottningsplan. Denna plan är särskilt viktig för stora tak med specifika konstruktioner, som kan vara känsliga för hur snöskottningen utförs.

Regler för Taksäkerhet på Små Hus

När det kommer till småhus som villor och enbostadshus, är det inte bara arbetsplatser som måste följa strikta säkerhetsregler. Som husägare har du också ansvar för att säkerställa att det är tryggt att ta sig upp till och vistas på ditt tak.

Här kommer en översikt över de rekommenderade skyddsanordningarna beroende på ditt hus och tak.

Fasadens Höjd

taklutning

Skyddsanordningar

Högst 4 M

< 6º

Lös markstege,
Fast glidskydd vid takkant, Gångbrygga till anordning eller förankringspunkter (vid halkiga tak)

Högst 4 M

6º - 45º

Takstege till anordning på tak och till taknock,
Taksteg (vid montage av gångbrygga eller nockräcke),
Gångbrygga till anordning eller förankringspunkter (vid halkiga tak),
Snöskyddsras (vid behov)

Högst 4 M

> 45º

Takstege till anordning på tak och till taknock,
Gångbrygga till anordning eller förankringspunkter (vid halkiga tak),
Snöskyddsras (vid behov)

Över 4 M

6º eller mer

Uppstigning bör ske via taklucka,
Fast monterad takstege med fallskydd kan användas,
Fast monterad takstege samt gångbrygga, Gångbrygga monteras fram till anordning på tak samt vid taknock,
Snörasskydd (vid behov)

Denna tabell ger dig en klar och tydlig översikt över vilka säkerhetsanordningar du bör ha på ditt tak. Det är viktigt att du följer dessa riktlinjer för att säkerställa att du, din familj och eventuella hantverkare kan röra er tryggt och säkert på taket.

Taksäkerhet på Större Byggnader

För större byggnader ställs det andra krav på taksäkerhet än för småhus. Detta är särskilt viktigt att tänka på om byggnaden har flera våningar och stora ytor som kräver regelbunden underhåll eller inspektion.

Nedan följer en tabell som beskriver de rekommenderade skyddsanordningarna för större byggnader med olika fasadhöjder och takvinklar.

Fasadens Höjd

taklutning

Skyddsanordningar

4,0 - 8,0 M

< 6º

Fästöglor för säkerhetslinor,
Fast väggstege med fallskydd, eller invändig uppstigning,
Skyddsräcken runt ytor som inte bär personlast och som av misstag kan komma att beträdas,
Fast takstege och/eller gångbrygga till skorsten, nock eller arbetsplats,
Skyddsräcken runt ev. uppstigningsluckor

Högst 4 M

6º - 45º

Fästanordning för säkerhetslina längs hela nocken, t.ex. nockräcken,
Fast väggstege med fallskydd, eller invändig uppstigning,
Skyddsräcken runt ytor som inte bär personlast och som av misstag kan komma att beträdas,
Fast takstege och/eller gångbrygga till skorsten, nock eller arbetsplats,
Skyddsräcken runt ev. uppstigningsluckor,
Skyddsanordning mot fallande is och snö vid byggnadens entréer

Genom att följa dessa rekommenderade skyddsanordningar kan du som ägare till en större byggnad säkerställa att taket är en trygg och säker arbetsplats, inte bara för dig själv utan även för anställda och underleverantörer som kan behöva utföra arbete där.

Avslutning: Varför Taksäkerhet Är A och O

Att förbise vikten av taksäkerhet är en risk som ingen bör ta. Ett litet misstag, en översikt eller en chansning kan ha katastrofala konsekvenser, både i form av personskador och potentiella rättsliga påföljder.

Det handlar inte enbart om din egen säkerhet, utan även om säkerheten för dem som utför arbete på ditt tak, vare sig de är professionella hantverkare eller familjemedlemmar.

Taksäkerhet är inte något man kan improvisera. Det kräver noggrann planering, korrekta skyddsanordningar och en djupgående förståelse för de risker som arbetet innebär.

Det är därför av yttersta vikt att följa de rekommenderade riktlinjerna och standarderna för taksäkerhet, oavsett om det gäller ett småhus eller en större byggnad.

Mer Läsning Från Oss