Grästak: Pris, Hållbarhet, Underhåll och Tips

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 29, 2023

grönt och fint grästak

Har du alltid drömt om att ha en trädgård men saknar utrymmet? Varför inte ta trädgården till en oväntad plats - ditt tak! Ja, du läste rätt.

I Skandinavien har det länge varit en tradition att använda hustaken som en canvas för växtlighet.

I denna artikel dyker vi djupt ner i detta spännande och hållbara koncept.

Vad är Ett Grästak?

Grästak är inte bara gräs som har bestämt sig för att växa på ditt tak. Det är en genomtänkt och omsorgsfullt konstruerad grön yta som kan inkludera allt från ängsgräs och sedumväxter till färgsprakande blommor. 

Ett grästak är inte bara några slappt ihopkastade grästuvor. Det är en konstruktion som börjar med en stabil grund av tätskikt och dräneringslager.

Ovanpå detta placeras färdiga gräsplattor fyllda med jord och växter. Med tiden växer dessa plattor ihop och skapar en levande, sammanhängande gräsplatta.

grästak prisguide

Precis som en vanlig trädgård behöver ett grästak skötsel. Under torra perioder krävs vattning, och när naturen är generös med regn och sol, måste ogräs rensas bort.

Pris För Att Lägga Grästak

Att ha ett grästak på din fastighet är inte bara estetiskt tilltalande, det har också miljömässiga och praktiska fördelar.

Men vad blir kostnaden för ett sådant projekt?

 1. Gräsmattor: Genomsnittskostnaden för gräsmattorna som utgör grästaket ligger på 500 kronor per kvadratmeter. Detta är en viktig del av din investering.
 2. Tilläggsmaterial: Utöver gräsmattorna kommer det att krävas ytterligare material som filtduk, avslutningslist och liknande. Kostnaden för dessa varierar men kan höja materialkostnaden.
 3. Arbetskostnad: Om du inte planerar att göra jobbet själv kan arbetskostnaderna variera mellan 400-800 kronor per kvadratmeter.
 4. Total kostnad: Den totala kostnaden för att lägga ett grästak ligger i genomsnitt på 1000 kronor per kvadratmeter.

Prisexempel för 100 kvadratmeter Grästak

För att ge en tydligare bild, låt oss bryta ner det med ett exempel:

Exempelkostnad Tak 100 kvm

Pris

Arbetskostnad Grästak

50 000 kronor

Materialkostnad Taktvätt

60 000 kronor

Totalkostnad Grästak

110 000 kronor

I prisuppskattningen ovan har vi inte inkluderat ROT-avdraget, då detta enbart gäller för sedumtak, och inte för traditionella grästak. Men om du väljer att lägga ett sedumtak istället kan du utnyttja ROT-avdraget.

Med ROT-avdraget kan du dra av 30% på arbetskostnaden, vilket i detta exempel skulle minska den totala kostnaden till 92 000 kronor (50 000 + 60 000 - 18 000).

Mosstak & Örttak: Andra Typer av Gröna Tak

Förutom grästak finns det andra spännande alternativ för dig som vill skapa en grön oas på ditt tak. Låt oss ta en närmare titt på mosstak och örttak.

Mosstak

Ett mosstak är, precis som det låter, ett tak helt täckt av mossa. Denna taktyp har en lång historia i Sverige och är särskilt populär i Stockholm.

Mossan har en utmärkt förmåga att absorbera och behålla regnvatten, vilket gör den till ett utmärkt val för tak som behöver god dränering.

Örttak

Örttak är en mer diversifierad version av ett grönt tak. Det kan bestå av en blandning av olika örter som nejlika, olika typer av lökväxter, och ibland även sedumväxter.

Örttaken är inte bara vackra att se på, de erbjuder också en frodigare växtlighet jämfört med tak som enbart har sedum.

Hur Skiljer de Sig från Grästak?

Både mosstak och örttak är varianter av gröna tak men skiljer sig från grästak på flera sätt.

Mosstak är mest effektiva när det kommer till vattenabsorption, medan örttak erbjuder en större mångfald av växter och färger. 

Grästak är mer likt en traditionell gräsmatta och kräver en större mängd skötsel jämfört med de andra två.

grästak på andra hus

Fördelar med Grästak

Ett grästak är inte bara en vacker syn; det kommer med en mängd praktiska och miljömässiga fördelar som gör det till ett smart och hållbart val.

Här är några av de mest betydande fördelarna med grästak:

 • Isolerande Effekt - Grästak har utmärkta isolerande egenskaper. De hjälper till att hålla värmen inne under vintern och ute under sommaren. Detta kan i sin tur leda till minskade värmekostnader, vilket är en stor fördel, särskilt i kallare klimat som i Stockholm.
 • Ljuddämpning - Ett av de mindre kända, men mycket uppskattade, fördelarna med grästak är dess förmåga att dämpa ljud. Detta kan vara särskilt användbart i urbana områden där trafikbuller och andra ljud är vanliga.
 • Hållbarhet och Livslängd - Grästak bidrar till att skydda takmaterialet från väder och vind, vilket kan förlänga takets livslängd. Med rätt skötsel kan ett grästak ha en livslängd på upp till 20 år.
 • Miljövänligt - Förutom de praktiska fördelarna är grästak också ett utmärkt val ur ett miljöperspektiv. De bidrar till biologisk mångfald genom att erbjuda en habitat för olika arter av insekter och fåglar. De hjälper även till med syreproduktion och koldioxidupptag.
 • Snyggt & Modern - Det finns få saker som är lika tilltalande som ett grönt och frodigt tak. Det ger din fastighet ett unikt och estetiskt utseende som är svårt att matcha med traditionella takmaterial.

Potentiella Nackdelar med Grästak

Inget är helt felfritt, och det gäller även grästak. Här är några av de potentiella nackdelarna som du bör vara medveten om innan du tar steget att installera ett grästak:

 • Installationskostnad - Ett grästak kan vara en ganska stor investering beroende på takets storlek och det material du väljer. Denna initiala kostnad kan vara en faktor att beakta, särskilt om du jämför det med mer traditionella takmaterial.
 • Omskötsel - Även om grästak generellt kräver mindre underhåll jämfört med en vanlig gräsmatta, behöver de fortfarande en viss grad av omskötsel. Detta inkluderar gödsling, vattning under torra perioder och ogräsrensning.
 • Begränsningar för ROT-avdrag - I Sverige är ROT-avdraget en populär skattereduktion för renoverings- och ombyggnadsarbeten, men det gäller endast för sedumtak och inte för andra typer av grästak.
 • Säsongsbunden Grönska - Beroende på vilken typ av växter du har på ditt grästak, kan det se olika ut beroende på säsong. Vissa grässorter och växter kan se mindre livfulla ut under vissa delar av året.

Vad Krävs för att Kunna Lägga ett Grästak?

Grästak är möjliga att lägga på många olika typer av byggnader, men det finns vissa faktorer som du bör överväga för att säkerställa att ditt tak är lämpligt.

Takets Lutning

Grästak kan installeras på både platta och lutande tak. Takets lutning kommer att påverka vilken typ av gräsmatta eller växtmatta du bör välja. Generellt gäller:

 • Platt tak: En gräsmatta med en höjd på cirka 60 cm är oftast tillräcklig.
 • Tak med högre lutning (över 20 grader): Det rekommenderas att välja en matta med en höjd på minst 80 cm för att säkerställa att plantorna får tillräckligt med vatten.

Mattans Tjocklek

Matta tjocklekar varierar oftast mellan 60-120 mm, beroende på takets specifikationer och dina personliga preferenser. 

En tjockare matta kan erbjuda bättre isolering och vattenupptag, men kommer också att vara tyngre och potentiellt dyrare.

gront-tak

Hur Man Lägger ett Grästak

Att lägga ett grästak är en intrikat process som kräver noggrann planering och genomförande.

Medan det är möjligt för den kunniga hemmafixaren att ta sig an detta projekt, rekommenderar vi starkt att du anlitar en expert. Detta för att säkerställa att ditt tak kan bära vikten av ett grästak och att alla installationer görs korrekt.

Här är en steg-för-steg guide för hur ett grästak vanligtvis byggs upp:

Steg 1: Bottenlager

 • Material: Rostfri metall, plywood eller träkomposit.
 • Syfte: Att skapa en stabil grund där de övriga lagren kan vila.
 • Alternativ: I vissa fall används inte ett bottenlager, och man går direkt till nästa steg, tätskiktet.

Steg 2: Tätskikt

 • Material: Ofta gummi eller annat vattentätt material.
 • Syfte: Att förhindra att fukt och vatten tränger igenom till underliggande strukturer.
 • Placering: Antingen direkt på hustaket eller ovanpå bottenlagret.

Steg 3: Dräneringslager

 • Material: Specialanpassade dräneringsmaterial.
 • Syfte: Att dränera överflödig vätska samtidigt som en viss mängd vatten bevaras för växterna.
 • Placering: Ovanpå tätskiktet.

Steg 4: Gräs- och Jordlager

 • Material: Förplanterade gräsmattor, oftast levererade i större sektioner.
 • Syfte: Att skapa den faktiska gröna ytan på taket.
 • Placering: Sektionerna placeras ovanpå dräneringslagret och växer med tiden ihop till en enhetlig gräsmatta.

Skötsel av Grästak: Fyra Viktiga Moment

Att ha ett grästak är som att ha en extra trädgård, och precis som med en trädgård kommer det med vissa skötselansvar.

Även om det kan vara enklare att sköta om ett grästak jämfört med en traditionell trädgård, är det viktigt att inte försumma dess underhåll.

Här är fyra viktiga moment att tänka på för att ditt grästak ska må bra och se fantastiskt ut:

 1. Gödsel - Gödsling är grundläggande för ett frodigt grästak. Många typer av grästak mår bra av regelbunden gödsling, och våren är den bästa tiden för detta. Gödslet hjälper till att stimulera växtligheten och håller gräset grönt och livfullt.
 2. Trimning - För att ditt grästak ska se prydligt ut och inte bli för vildvuxet är det bra att trimma det regelbundet. Du kan använda verktyg som en grästrimmer eller en häcksax för detta ändamål. En bra tumregel är att hålla gräsets höjd till max ett par decimeter.
 3. Rensning - Grästak är inte immuna mot oönskade växter som ogräs eller trädskott. Det är därför viktigt att regelbundet inspektera taket och rensa bort sådan vegetation. Dessa kan annars konkurrera med gräset om näring och ljus, och i värsta fall kan de vara skadliga för takets struktur.
 4. Vattning - Även om gräs generellt är ganska tåligt, kan det ibland behöva extra vatten, särskilt under perioder av långvarig torka. Se till att vattna gräset regelbundet under sådana förhållanden för att förhindra att det torkar ut och blir brunt.

Avslutningsvis Om Grästak

Att installera ett grästak är inte bara en estetisk investering, utan även en hållbar och miljövänlig lösning som har flera fördelar. Det isolerar, dämpar ljud och bidrar till den biologiska mångfalden.

Även om det kräver en initial investering och regelbunden skötsel, är det en investering som betalar sig på lång sikt.

Anlita en expert och njut av ett vackert, levande tak som kommer att vara en samtalspunkt i många år framöver.

Vanliga Frågor om Grästak

Kan jag omvandla mitt befintliga tak till ett grästak?

Ja, det är möjligt att omvandla de flesta typer av tak till grästak. Men det är viktigt att först konsultera en expert för att säkerställa att ditt nuvarande tak kan bära den extra vikten och fuktigheten.

Hur mycket vikt lägger ett grästak till mitt befintliga tak?

Den extra vikten kan variera beroende på tjockleken på jordlagret och vilken typ av gräs du väljer. Generellt kan det lägga till mellan 30-60 kg per kvadratmeter.

Är grästak brandsäkra?

Grästak är generellt mindre brandfarliga än traditionella takmaterial som tegel eller asfalt, särskilt när de är väl vattnade. Men som med alla byggnadsmaterial är det viktigt att följa alla lokala brandsäkerhetsbestämmelser.

Hur ofta behöver jag vattna mitt grästak?

Frekvensen av vattning beror på klimatet och vilken typ av gräs du har. I torrare klimat kan det vara nödvändigt att vattna grästaket regelbundet, särskilt under sommarmånaderna.

Vilka är de långsiktiga underhållskostnaderna?

De långsiktiga underhållskostnaderna är generellt låga, särskilt jämfört med traditionella takmaterial som kan kräva reparationer och utbyte. De främsta underhållsåtgärderna inkluderar vattning, gödning och ogräsrensning.

Mer Läsning Från Oss