Lägga Tegeltak Själv: En Fullständig Guide Med Steg

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 18, 2023

lägga tegeltak själv guide

Tegeltak är kända för sin hållbarhet och estetiska överlägsenhet, och de kan verkligen lyfta en byggnads karaktär.

Även om att lägga ett tegeltak kan verka som en skrämmande uppgift, är det faktiskt ett projekt som kan utföras av en dedikerad gör-det-självare med rätt verktyg, material och vägledning.

I denna omfattande guide kommer vi att ta dig igenom varje steg i processen, från att välja rätt sort av tegel till att förstå de tekniska detaljerna som krävs för att få en perfekt takinstallation.

Så ta ditt måttband och ditt mod – här är allt du behöver veta för att lyckas med ditt tegeltaksprojekt!

Takets Uppbyggnad

takets uppbyggnad
 1. Första steget i uppbyggnaden av ett tegeltak är råsponten. Den agerar som en stabil grund och är det understa lagret i takkonstruktionen.
 2. Nästa lager är underlagspappen, vilken du kan tänka dig som takets säkerhetsbälte eller hängslen. Om någon fukt skulle lyckas ta sig förbi teglet, är det denna papp som stoppar den från att tränga längre ner.
 3. Ovanpå pappen kommer läkten, men inte bara ett lager. Det första lagret av läkt ger utrymme för luftning, vilket hjälper till att hålla undertaket torrt. Det andra lagret är där för att bära upp de tunga tegelpannorna, och det är här som all magi sker.
 4. Slutligen har vi det lager som alla ser och beundrar: tegelpannorna. Dessa ligger på den övre läkten och ger taket dess karaktäristiska utseende. De är takets livrem, den synliga skönheten som kompletteras av de osynliga men vitala lagren nedanför.

Förberedelser Inför Takläggningen

Innan du börjar med själva takläggningen är det kritiskt att få allt material på plats. Materialet du behöver är både stort och tungt, och leverans kan ta upp till 1-2 veckor.

För att räkna ut exakt hur mycket material du behöver, bör du först mäta ditt taks yta i kvadratmeter (kolla in vår guide med kalkylator för att göra detta).

För att förenkla logistiken och administrationen rekommenderar jag att du beställer allt material från ett och samma byggvaruhus.

Även om det kan vara frestande att jaga de bästa priserna på olika platser, blir det lättare att hantera leveranser och budget om allt kommer från ett och samma ställe.

Materialchecklista

Här är en översikt över de material du behöver för ditt takbyte, inklusive prisinformation för juni 2023:

 • Råspont: Grundläggande trämaterial som ditt nya tak kommer att vila på. (Pris: 16.10 kr/meter)
 • Takpapp: Skyddande membran mellan råspont och takpannor. (Pris: 485 kr/rulle)
 • Läkt: Träribbor som spikas ovanpå takpappen för att bära upp takpannorna. (Pris: 9.10 kr/meter)
 • Takpannor: Det yttersta lagret av taket, vanligtvis gjort av betong eller tegel. (Pris: 139 kr/m2 för betongpannor)
 • Vindskivor: Träskydd på gavlarna av taket mot sidvind.
 • Hängrännor och Stuprör: För att leda bort regnvatten från tak och väggar.
 • Spik och Plåt: Olika typer av spikar och plåt för att fästa ihop alla material.

Vid beställning, kom ihåg att multipel av det angivna priset med din taks totala kvadratmeter för att säkerställa att du får rätt mängd material.

Upp med Byggställningen

Arbetet med taket kräver en stabil plattform att stå på. Om du hyr eller köper en byggställning, se till att den täcker minst halva långsidan av huset. Byggställningar kan hyras per vecka eller längre. I vissa fall kan de även montera den åt dig.

Men byggställningen är inte bara en arbetsyta; den är också ett säkerhetsnät. Om en olycka skulle inträffa är det mycket bättre att landa på ställningen än direkt på marken.

byggställning för att lägga tak

Det är möjligt att köpa en egen byggställning, men om du inte planerar att använda den för andra projekt, kan det bli en dyr affär. Därför fokuserar vi här på hyralternativet.

Säkerheten Först

Takarbete är ingen lek. Det kräver allvarlig uppmärksamhet på säkerheten. Förbered dig med en säkerhetssele och en stark lina som du fäster vid en stabil del av byggnaden, som en murad skorsten.

Handskar är också ett måste, eftersom du kommer att hantera material som kan vara vassa och farliga.

Hur Du Lägger Tegeltak Själv

steg 1

Avlägsna den gamla takpappen

rensar-bort-gammal-takpapp-pa-tak-768x432

För att förbereda taket för ny beläggning, ta bort den gamla takpappen och inspektera råsponten (grundläggande brädor på taket). Byt ut skadade delar.

steg 2

Rengör takytan

steg 2 innan takpapp

Efter att den gamla pappen är borttagen, borsta av takytan så att den blir fri från smuts och skräp.

steg 3

Installera fotplåten

steg 3 innan takpapp

Fotplåten är den metallremsa som går längs med takfoten. Se till att den nedersta pappvåden täcker fotplåten.

steg 4

Applicera underlagspappen

steg 4 innan takpapp

Underlagspappen skapar en extra barriär mot väder och vind. Den spikas i ett sick-sack-mönster i överkanten.

steg 5

Skarva underlagspappen

steg 5 innan takpapp

Om du behöver skarva pappen, snedskär den och överlappa ca 20-30 centimeter. Använd asfaltslim för att försegla skarven.

steg 6

Justera underlagspappen

steg 6 innan takpapp

Om taket har ventilationsrör eller andra genomföringar, skär och limma underlagspappen runt dessa.

steg 7

Inspektera Underlagsmaterialet

lagga-tak-7

Kontrollera att underlagsmaterialet är helt och i gott skick. Försegla och fäst eventuella öppna kanter. Rengör taket från allt löst material och avfall.

steg 8

Dimensionering av Ströläkt

lagga-tak-8

Använd virke i storleken 25x48 mm för ströläkten, de vertikala stöttorna. Mät takets längd med en marginal på 3 cm från topp till botten. Var noga med att rätta dig efter tillverkarens anvisningar för läktens placering.

steg 9

Fästa Första Ströläkten

lagga-tak-9

Positionera den första ströläkten cirka 20 mm ifrån stödlisten på vindskivan. Använd galvaniserade spikar för att säkra den.

steg 10

Fästa Övriga Ströläkter

lagga-tak-10

Fortsätt att fästa ströläkten med ett c-avstånd på högst 600 mm. Spikarna ska fästas i underlagsbrädorna men inte penetrera det underliggande taket så att det syns från insidan.

steg 11

Anpassa Ströläkt vid Särskilda Förhållanden

lägga tak vinkelrännor

Om taket har vinkelrännor eller sneda vinklar, justera ströläktens placering för att säkerställa tillräckligt med stöd för bärläkten.

steg 12

Placera Bärläkten vid Takets Kant

lägga tak 12

Bärläkten, som stöttar takpannorna, bör ha en dimension av 25x48 mm. Denna bör placeras stående, ungefär 4 cm från takets kant.

steg 13

Använda Riktsnöre för Bärläkt

lagga-tak-13

Sätt spik i de yttre ströläkterna och spänn ett riktsnöre mellan dem. Detta hjälper till att säkerställa att den nedre bärläkten är rak.

steg 14

Anpassa Bärläktsavståndet:

lagga-tak-14

Avståndet mellan bärläkterna bör anpassas till dina takpannor. Lägg en provrad och börja med ett avstånd av 375 mm. Justera efter behov och enligt tillverkarens riktlinjer.

steg 15

Säkra den Anpassade Bärläkten

lagga-tak-15

Spika fast bärläkten genom att fästa den i ströläkten och underlagsmaterialet, utan att spiken går igenom helt. Använd galvaniserade spikar.

steg 16

Förbered en Måttmall

lagga-tak-16

Skapa en måttmall för att enkelt kunna placera resten av bärläkterna med rätt avstånd.

steg 17

Placera Resterande Bärläkter med Mall

lagga-tak-17

Efter att ha skapat en måttmall, använd den för att sätta upp de kvarstående bärläkterna. Starta från den läkt som sitter närmast takets nedre kant.

steg 18

Stabilisera Bärläkt mot Trekantslisten

lagga-tak-18

Bärläkten bör vila stabilt mot trekantslisten bakom vindskivan samt andra fästpunkter på taket för optimal stabilitet.

steg 19

Skarvning av Bärläkt

lagga-tak-19

Om en skarv är nödvändig, kapar du virket i en 90-graders vinkel och placerar en stödkloss under skarven för extra stöd.

steg 20

Bärläkts Avslut vid Vinkelrännor

lagga-tak-15

Om det finns vinkelrännor, avsluta läktarbetet med en bärläkt på varje sida av rännan. Använd galvaniserade spikar för att fästa dem.

steg 21

Dimensionera Nockbräda

lagga-tak-21

Nockpannorna kommer att vila mot takpannorna och nockbrädan. Placera takpannor på varje sida av nockbrädan för att bestämma dess bredd.

steg 22

Beräkna Nockbrädans Höjd

lagga-tak-22

Använd en 38 mm tjock bräda för nockbrädan. Dess höjd bör anpassas efter takets lutningsvinkel. Provlägg nockpannorna för att bestämma rätt höjd.

steg 23

Fästa Nockbräda

lagga-tak-23

Se till att nockpannorna vilar korrekt mot takpannornas våghöjd och nockbrädan. Skråspika nockbrädan i varje takbalk för att säkra den.

steg 24

Försegla Nockbräda med Underlagspapp

lagga-tak-24

För extra tätning, klä in nockbrädan med underlagspapp och limma fast det på brädan.

steg 25

Skär Block för Ventilerad Nockbräda

lagga-tak-16

En ventilerad nockbräda är fördelaktig för god ventilation. Använd samma mätmetod som tidigare och skär block som är 25 mm i bredd.

steg 26

Fäst Blocken vid Nocken

lagga-tak-26

Diagonalspika ett block vid varje takbalk. Den kombinerade höjden av block och den övre bärläkten avgör det totala höjdmåttet.

steg 27

Montera Brädor vid Sidorna av Blocken

lagga-tak-27

Använd 12×75 mm timmer för sidorna av nockstrukturen. Fäst brädorna på varje sida av blocken och se till att det finns en luftspalt.

steg 28

Montera Insektsnät med Häftapparat

lagga-tak-28

Skydda den ventilerade nocken från insekter genom att täcka den med ett nät. Använd galvaniserade spikar eller en häftapparat för fästningen.

steg 29

Förbered och Testa den Övre Bärläkten

lagga-tak-29

Lägg den övre bärläkten på plats. Provlägg nockpannor innan du spikar fast den på varje stödblock. Justera blocken vid behov.

steg 30

Transportera upp Takpannorna

lagga-tak-30

Betongpannor brukar vanligtvis komma i fem-pack, vilket är praktiskt om du behöver bära dem för hand.

steg 31

Stacka Takpannorna

lagga-tak-31

För sluttande tak, stapla tegelpannor i en liggande position. Se till att den understa pannan ligger fast mot bärläkten.

steg 32

Placera Takpannorna på Bärläkten

lagga-tak-32

Vid en brantare lutning, ställ tegelpannorna så att de vilar säkert på bärläkten.

steg 33

Börja med Första Raden vid Takets Fot

lagga-tak-33

Starta med att lägga takpannor vid takets nederkant. Fortsätt från höger till vänster.

steg 34

Fäst Takpannorna

lagga-tak-34

De nedre takpannorna bör sticka ut cirka 5 cm från takfoten. Använd rostfria spikar, skruvar eller krokar för fastsättning.

steg 35

Markera för Kappning av Takpannor:

lagga-tak-35

Om takpannorna behöver kapas, använd en penna för att märka ut snittlinjen.

steg 36

Kapa Takpannorna med Vinkelslip

lagga-tak-36

Följ den markerade linjen och använd en vinkelslip utrustad med en stenkapskiva. Glöm inte att använda skyddsutrustning som munskydd, skyddsglasögon och arbetshandskar.

steg 37

Avlägsna den Kapade Pannbiten

lagga-tak-37

Efter att ha skårat i pannan med vinkelslipen, bryt av den överskottsdelen med en hammare.

steg 38

Lägg den Översta Raden och Fäst den

lagga-tak-38

Efter att den nedre raden är lagd, lägg och fäst den övre raden. Använd klammer, spik eller skruv. Om borrning krävs, använd en 4 mm koromantborr.

steg 39

Starta från en Vinkelränna

lagga-tak-39

Om du börjar från en vinkelränna, lägg en vertikal rad av takpannor upp till nocken för att tjäna som riktmärke.

steg 40

Placera Takpannor från Nedre Raden Uppåt

lagga-tak-40

Täck hela taket genom att börja från den lägsta raden. Det är mest effektivt att alltid börja från höger sida.

steg 41

Använd en Riktbräda för Raka Linjer

lagga-tak-41

För att säkerställa att takpannorna är raka, använd en riktbräda. Justera efter varannan rad.

steg 42

Säkra de Två Första Raderna med Takpannekrokar

lagga-tak-44

De första två raderna närmast vindskivorna bör alltid fästas med takpannekrokar. Dubbelkolla att överlappningen är korrekt.

steg 43

Justera Pannor Runt Skorstenar och Ventiler

lagga-tak-45

Takpannor nära rörgenomföringar eller andra utstickande delar bör skäras till. Markera med en spik eller liknande innan kapning.

steg 44

Placera Nockpannor mot Vindriktningen

lagga-tak-44

Lägg nockpannorna så att de vetter mot vindriktningen för att minimera risken för att vatten och smuts tränger in.

steg 45

Fäst Nockpannorna

lagga-tak-45

Alla nockpannor bör spikas fast i nockbrädan med galvaniserad spik. Förborra om nödvändigt med en 4 mm koromantborr.

steg 46

Förstärk Tätningen

lagga-tak-46

Om du använder betongpannor, kan du förstärka tätningen med en speciell nockmassa eller valmtätningsband.

steg 47

Mät Vattbrädan

lagga-tak-47

Om du planerar att använda en vattbräda för vindskivan, bör den sträcka sig ca 1 cm utöver vindskivan och även täcka takpannorna väl.

steg 48

Fäst Vattbrädan

lagga-tak-48

Alternativt till en trävattbräda kan du använda en metallprofil som kläs runt vindskivan. Se till att den ansluter väl mot takpannorna.

steg 49

Använd Gavelpannor som Alternativ

lagga-tak-49

Istället för en vattbräda kan du använda specialdesignade gavelpannor, vilket gör vattbrädan onödig.

Tips och Tricks för Att Lyckas med Tegelpannor

 • Anpassning av Läktavstånd - Läktavstånden måste justeras för att passa pannornas över- och underkanter. Detta varierar beroende på vilket fabrikat du använder. Så, innan du börjar, kontrollera med din leverantör för de exakta måtten. I vårt exempel använder vi ett läktavstånd på 30 cm, vilket fungerar bra för de tegelpannor vi har.
 • Märkning och Fästning av Läkten - När rätt avstånd är hittat, markera läktens placering på sparrarna. Skruva sedan fast läkten med rostfria skruvar. Det är viktigt att använda högkvalitativa läkter för att säkerställa takets hållbarhet. Den nedersta läkten bör vändas på högkant för att hålla den nedersta raden tegelpannor på samma nivå som de övriga.
 • Placering av Tegelpannor - När läkten är på plats, börja med att lägga på tegelpannorna. Det är enklare att göra detta med en medhjälpare som kan langa upp pannorna till dig. Gör några mindre staplar av pannor för enkel åtkomst.
 • Justeringar och Kapningar - Första pannan kan behöva anpassas till stupröret. Använd en klinga avsedd för keramiska material och en sticksåg för att såga den till önskad form.
 • Arbetsordning - Börja alltid i nedre högra hörnet och arbeta dig diagonalt upp mot övre vänstra hörnet. Varje panna bör överlappa den nedanför och den till höger, nästan som legobitar.
 • Fästning av Pannor - Tegelpannorna bör fästas efter läggning. Detta kan göras med ståltråd som förs genom ett hål i pannan och sedan fästs i läkten med en spik. Det räcker att fästa var femte panna per rad för att säkra en stabil konstruktion.

Kostnader för Att Lägga Tegeltak Själv vs Anlita en Professionell Firma

Om du är händig och väl förberedd kan du potentiellt lägga ett tegeltak för omkring 500-700 kronor per kvadratmeter. Denna kostnad inkluderar i allmänhet material som tegel, spik, klammer och eventuella tätningar.

Men det är viktigt att notera att detta inte tar hänsyn till verktyg du kan behöva köpa eller hyra, eller din egen tid och ansträngning. Eventuella misstag kan också snabbt öka projektets slutkostnad.

Om du anlitar en professionell firma för jobbet, kan kostnaden ligga mellan 1500 och 2000 kronor per kvadratmeter. Denna summa täcker oftast arbetskraft, material och eventuell efterföljande service. 

Det kan verka dyrt i jämförelse, men det innebär också mindre risk för fel, snabbare arbetsflöde och oftast en garanti för det utförda arbetet.

Varför det Kan Vara en Bra Idé att Anlita en Firma

Att anlita en professionell firma för att lägga ditt tegeltak kan verka som en stor initial investering, men det finns flera anledningar till varför det kan vara en klok beslut:

 1. Expertis: Företag specialiserade på takläggning har den nödvändiga expertisen för att se till att jobbet blir korrekt utfört.
 2. Tidseffektivitet: Ett professionellt team kan slutföra arbetet mycket snabbare än vad du sannolikt kan göra på egen hand.
 3. Garanti: Många företag erbjuder garantier på sitt arbete, vilket kan vara fördelaktigt i det långa loppet.
 4. Säkerhet: Takläggning kan vara farligt arbete, och professionella har rätt utrustning och erfarenhet för att göra jobbet säkert.
 5. Inga Dolda Kostnader: Med ett proffs vet du oftast i förväg vad hela projektet kommer att kosta, vilket kan hjälpa dig att undvika oväntade utgifter.

I det stora hela kan det vara en mycket god idé att överväga en professionell firma för ditt tegeltaksprojekt, särskilt om du värdesätter kvalitet, effektivitet och långsiktigt värde över initiala kostnadsbesparingar.

Mer Läsning Från Oss