Papptak Med Listtäckning & Trekantlister

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 19, 2023

listtäckning papptak och trekantslitser guide

Takpapp - ordet kanske får dig att tänka på robusta och funktionella tak, men visste du att det också kan vara stilfullt?

I södra Sverige ser vi en trend med listtäckningar, en variant av takpapp som inte bara ger en tät och hållbar yta, men också en estetiskt tilltalande.

Listtäckning, eller listtak som det också kallas, förvandlar det vanliga papptaket till en elegant konstruktion, komplett med snygga trekantslister. Detta skapar en traditionell känsla och adderar karaktär till byggnaden.

Den här guiden är för dig som funderar på att ta steget bort från den traditionella slättäckningen och prova något nytt. 

Lägg Listtäckning Själv med Takpapp: Guide

Att lägga en listtäckning själv kan vara en utmanande, men belönande uppgift. Här är en detaljerad steg-för-steg guide för hur man gör det.

Hus med lisstäckning och ytpapp

Innan vi börjar med själva läggningen är det bra att förbereda ditt tak med ett lämpligt underlag av underlagspapp - du kan läsa mer om hur man lägger takpapp här.

Markeringar

 1. Markera Mittlinjen: Använd en måttstock eller ett måttband för att hitta takets mitt och markera den med krita.
 2. Mät Listbredden: Mät ut halva listens bredd på vardera sidan om mittlinjen och markera.
 3. Mät för Ytpapp: Lägg till 62 cm (60 cm för ytpapp och 1 cm på vardera sidan mellan listen och pappen) plus listbredden från mittlinjen och markera.
 4. Upprepa på Andra Sidan: Gör samma markering på takets andra sida.
 5. Markera vid Nock och Fot: Sätt markeringar 20 cm upp från takets nedre kant och 20 cm ner från nocken.
 6. Kritstreck: Använd krita för att göra linjer mellan alla markeringar.

Listerna

 1. Klipp och Kapa: Klipp upp listen längs mittlinjen med en plåtsax och kapa sedan hörnen.
 2. Böj Ändarna: Använd en falstång för att böja in ändarna så de bildar en spets.
 3. Fäst Listerna: Skruva fast listen i nederkant med två skruvar. Fortsätt på samma sätt upp till nocken, och fäst skruvar var 20:e cm. Repetera processen för nästa list.

Lägg På Papp

 1. Första Pappremsan: Rulla ut en 30 cm bred remsa takpapp längs båda listerna.
 2. Täck Hål: Använd en liten bit papp för att täcka hålen i listernas botten.
 3. Fäst Trekanter: Skär till och värma upp två papp-trekanter, och fäst dessa på ändarna av listerna.
 4. Värm Pappen: Värm upp en remsa av papp lätt för att göra den mer formbar.
 5. Fäst Överkant: Svetsa fast pappen i listernas överkant.
 6. Pressa Ned: Tryck ner pappen över listen och svetsa fast.
 7. Svetsa Sidorna: Lyft upp pappens sidor, värma dem och pressa fast dem.
 8. Avslutning i Topp och Botten: Gör snitt i pappen i toppen och botten och svetsa fast den sista biten.
 9. Mellanliggande Papp: Rulla ut en remsa takpapp mellan de två listerna och fäst den.
 10. Slutlig Kapning: Använd en rätbräda för att kapa takpappen i flukt med listernas nederkanter.

Och där har du det! Nu har du framgångsrikt skapat en listtäckning på ditt tak, vilket inte bara ser estetiskt tilltalande ut men också förbättrar takets livslängd och kvalitet.

Underlag för Listtäckning med Takpapp

När det kommer till att lägga listtäckning med takpapp, är valet av underlag kritiskt. Det fungerar som basen för ditt tak och kan påverka allt från estetik till hållbarhet.

I den här delen kommer vi att utforska de olika alternativen för underlag och varför det är så viktigt att få det rätt.

Plywood - Det Rekommenderade Valet

För den bästa kombinationen av stabilitet och estetik rekommenderas plywoodskivor. Med en tjocklek på minst 18 mm och en hållfasthetsklass av minst P30, erbjuder plywood en slät och robust bas för tätskiktsmattan.

Ytfaner bör vara av lägst klass III. För att säkerställa en jämn yta utan veck eller blåsor, bör underlagsduken Mataki Haloten T1 eller YAM 2000 användas. Denna ska läggas i samma riktning som tätskiktsmattan, från nock till takfot.

Viktigt att notera är fuktkvoten. Plywood bör ha en ytfuktkvot på högst 18% vid inbyggnad för att undvika skador och veckbildning.

Råspont - Ett Annat Alternativ

Även om plywood är det rekommenderade valet, kan råspont också användas. Med en tjocklek på minst 23 mm och en målfuktkvot som inte överstiger 16%, ger råspont en tillräckligt solid grund.

Men kom ihåg att råspont mer än plywood kan vara känsligt för rörelser i underlaget, vilket kan leda till veck i tätskiktet. Här används också Mataki Haloten T1 eller YAM 2000 som underlagsduk.

Extra Tips för Installation

Oavsett vilket material du väljer, är det viktigt att underlaget är helt slät och fritt från ojämnheter innan tätskiktsmattan installeras. Om det finns några ojämnheter, bör dessa justeras först.

En teknik som kan hjälpa till att minska risken för veckbildning är strängsvetsning. Detta skapar ett motstånd i produkten, vilket minskar effekterna av mindre rörelser i underlaget. Strängsvetsningen säkerställer också att tätskiktsmattan är varm vid installation, vilket är avgörande för en lyckad montering.

Papptak Med Trekantslister: Fokusera på Trä

Trekantslister är en integrerad del av listtäckningen på ett papptak och skapar en distinkt, traditionell look. 

Trekantslister med lsitätckning och ytpapp

Trä ger en estetiskt tilltalande och naturlig känsla till ditt tak. Det är också relativt enkelt att arbeta med, vilket gör det till ett förstahandsval för många hantverkare och gör-det-självare.

För listerna rekommenderas att använda en trekantsregel sågad från en träregel med måtten 45x45 mm eller 75x75 mm.

Ett viktigt aspekt att beakta är fukt. Trälisten måste skyddas från fukt genom hela processen eftersom den kommer att vara helt inbäddad i tätskiktet i det färdiga taket.

Eventuell fukt kommer inte att kunna ta sig ut, vilket kan leda till problem som mögel eller röta. Därför är det kritiskt att hantera listerna med stor omsorg från början till slut.

För att skapa en sömlös och estetisk övergång mot nocken, bör listerna fasas 100 mm i överkant. Detta detaljarbete bidrar till en ren och professionell finish, som är särskilt viktigt eftersom listtak är synliga från marken.

Om du funderar på att använda andra material än trä för dina lister, rekommenderar vi att du kontaktar en lokal takläggare för ytterligare råd och instruktioner.

Mer Läsning Från Oss