Vad Kostar Det Att Lägga Eller Byta Papptak? Prisguide

650 - 850 kr per kvadratmeter

97 500 - 127 500 kr i total genomsnittlig kostnad


Det kostar i genomsnitt mellan 650 - 850 kronor per kvadratmeter att lägga papptak. För en ville på 150 kvadratmeter innebär detta en total kostnad mellan 97 500 - 127 500 kronor.

 • Hem
 • >
 • Blogg
 • >
 • Vad Kostar Det Att Lägga Eller Byta Papptak? Prisguide

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 30, 2023

Takrenovering eller takläggning är en stor investering som många husägare förr eller senare måste ta ställning till.

Ett av de mest populära alternativen på den svenska marknaden är papptak. Men vad kostar det att lägga eller byta till ett papptak?

Denna guide ger dig en detaljerad inblick i kostnaderna, faktorer som påverkar priset och mycket mer.

Vad är takpapp?

Takpapp är inte längre det gamla tjärpappret från förr. Nu är det oftast gjort av polyesterfiber eller glasfiber och behandlat med en speciell sorts asfalt. Det kallas ibland "bitumentak" för att visa att det är en uppgraderad produkt.

Folk känner igen det som takpapp, och det är populärt för sina fördelar. Det är både vattenresistent och slitstarkt.

Takpapp kommer i rullar eller som små bitar som heter "shingel". Shingel har ofta ett mönster och passar bra för hus med snedtak. Rullarna är mer funktionella och används oftast på platta tak.

att lägga ner ytpapp

Hur Mycket Kostar Det Att lägga Papptak?

Vi har samlat in data från över 1000 olika offerter från vår tjänst och har därefter analyserat resultatet för att få fram en aktuell blick över kostnader och priser.

Priset för att lägga takpapp ligger i genomsnitt mellan 700 - 900 kronor per kvadratmeter. 

De mest ekonomiska projekten har noterats till cirka 600 kr per kvadratmeter, medan de dyrare projekten kan gå upp till så mycket som 1300 kr per kvadratmeter. Denna kostnadsbild inkluderar både material och arbetskostnader.

Genomsnittlig kostnad

pris

Papptak (Lågt) Pris

600 kr/kvm

Papptak Pris

750 kr/kvm

Papptak (Högt) Pris

1300 kr/kvm

Prisexempel För Att Lägga Takpapp - 150 kvm

För att ge dig en bättre uppfattning över vad du kan förvänta dig betala för en takläggning av takpapp har vi tagit fram följande kostexempel som baseras på den data vi samlat in från tusentals offerter.

Materialkostnaden för att lägga ytpapp är relativt billigt, och kommer enbart stå för en mindre del av den totala kostnaden för att lägga ytpapp. Däremot krävs det andra saker som takställning, container, undetakspapp, asfaltsklister och fogmassa vilket resulterar i ett pris på drygt 350 kronor per kvadratmeter.

I detta exempel utgår vi från att du ska lägga takpapp på en takyta som är 150 kvadratmeter stort vilket innebär att vi får en materialkostnad på 52 500 kronor.

Därefter tillkommer arbetskostnaden drygt 700 kronor per timme. Ett tak på 150 kvm kommer att ta drygt 40 timmar för två takläggare (sammanlagt 80 timmar) vilket innebär en totalarbetskostand på 56 000 kronor.

Tillsist har du möjligheten att dra av 30% av arbetskostnaden i ROT-avdrag, vilket i detta exempel blir 16 800. Det totala slutpriset för att lägga takpapp på ett 150 kvadratmeter stort tak blir 91 450 kronor.

Exempelkostnad - 150 kvm

Pris

Materialkostnad Lägga Takpapp

52 500 kronor

Arbetskostnad Lägga Takpapp

56 000 kronor

ROT-avdrag

- 16 800 kronor

Total Kostnad

91 450 kronor

Vad Kostar Det Att Byta Takpapp?

Att enbart byta ut sin takpapp kommer att vara betydligt billigare än att lägga ny takpapp.

Om vi har en genomsnittlig kostnad för materialet är billigt, och tenderar att ligga runt 100-150 kronor per kvadratmeter av ytpapp. I ett exempel där vi har ett tak som är 150 kvm innebär detta en materialkostnad på 20 250 kronor.

Arbetskostnaden för att byta takpapp kommer däremot kosta drygt 200 kronor per kvadratmeter, om man antar att en arbetskostnad på 400-800 kronor i timmen. I detta exempel innebär det en arbetskostnad på 30 000 kronor

Därefter får du räkna av 30% av arbetskostnaden i ROT-avdrag, vilket blir ett avdrag på 9 000 kronor. Det landar i en totalkostnad för att byta takpapp på ett 150 kvadratmeters stort tak.

Exempelkostnad - 150 kvm

Pris

Materialkostnad Byta Takpapp

20 250 kronor

Arbetskostnad Byta Takpapp

30 000 kronor

ROT-avdrag

- 9 000 kronor

Total Kostnad

41 250 kronor

Faktorer som Påverkar Priset för Att Lägga Takpapp

När du planerar att lägga takpapp är det flera faktorer som kommer att påverka den slutgiltiga kostnaden för projektet. Här diskuterar vi några av de viktigaste faktorerna som du bör ta i beaktning.

Takets Storlek

Takets storlek spelar den allra största rollen för slutpriset. Det är självklart att ett större tak kommer att kräva mer material, och därmed blir det dyrare.

Kvadratmeterpriset för att lägga takpapp på ett mindre tak är emellertid oftast högre än för ett större. Detta beror på att vissa kostnader är fasta och inte varierar med takets storlek. Dessa fasta kostnader kan inkludera frakt, projektering och eventuell byggställning. 

Så även om materialkostnaden kan vara lägre per kvadratmeter för ett större tak, kan de fasta kostnaderna göra ett mindre projekt relativt dyrare.

I genomsnitt kan vi däremot räkna på 700 kronor per kvadratmeter för att lägga takpapp.

Takstorlek

Pris

50 kvm

35 000 kronor

100 kvm

70 000 kronor

150 kvm

105 000 kronor

200 kvm

140 000 kronor

250 kvm

175 000 kronor

Val av Material

När det kommer till takpapp som material för takbeklädnad, är det generellt ett billigare alternativ jämfört med andra taktäckningsmaterial som tegelpannor, betongpannor eller plåttak

Dock finns det ett brett sortiment av takpapp att välja mellan. Dessa produkter kan variera betydligt i kvalitet, tjocklek och användningsområde. Skillnaderna i dessa egenskaper reflekteras också i pris.

Vissa typer av takpapp kan vara betydligt dyrare än andra på grund av överlägsna väderbeständiga egenskaper, hållbarhet eller estetiskt utseende.

Tillgängligheten till Taket

Ett annat viktigt övervägande är hur enkelt eller svårt det är att komma åt taket. Om taket är svårtillgängligt blir arbetet automatiskt mer komplicerat och tidskrävande, vilket leder till ett högre slutpris.

För hus med flera våningar eller som ligger i otillgängliga områden kan det även tillkomma extra kostnader för byggställningar eller annan specialutrustning. 

Dessa tilläggskostnader kan snabbt addera upp och göra projektet betydligt dyrare än förväntat.

lägga tak med ytpapp

Takets Utformning

Takets utformning har också stor inverkan på kostnaden för att lägga takpapp. Takpapp används främst på underlagstak, mindre tak, pulpettak eller platta tak

Varje typ av tak har sina unika utmaningar. Till exempel, ett platt tak med inbyggt fall är enklare att arbeta med än ett helt plant tak, och det kan påverka valet av material och arbetsmetod.

Generellt sett kommer taklutningen att ha en stor påverkan på priset, då det delvis ökar den totaka takytan att arbeta med, samtidgit som det blir svårare att göra det på brantare tak.

Det kan också finnas extra strukturer som skorstenar, fläktar eller takfönster som komplicerar arbetet och kräver speciallösningar. Dessa faktorer kan alla bidra till ökade kostnader.

Val av Entreprenör

Slutligen spelar valet av entreprenör en stor roll för det totala priset av projektet. Anbuden från olika entreprenörer kan variera avsevärt, beroende på deras erfarenhet, arbetsmetoder och materialval.

Det är därför klokt att ta in minst två, gärna tre, offerter för att jämföra. Titta inte bara på det totala priset, utan även på vad som ingår i offerten – arbete, material, tidsschema, och eventuella garantier.

På detta sätt kan du göra en mer informerad bedömning och välja det mest konkurrenskraftiga alternativet.

Olika Typer av Takpapp

Takpapp är ett populärt val för att skydda byggnader från väder och vind, men alla takpappar är inte skapade lika.

Det finns flera olika typer, och varje typ har sina egna fördelar och användningsområden. Här är en översikt av de vanligaste typerna av takpapp:

Underlagspapp

Underlagspapp är designad för att agera som en skyddande barriär under det primära taktäckningsmaterialet. Det används i olika typer av takkonstruktioner och fungerar som en extra vattenresistent skikt.

underlagspapp

Underlagspapp läggs ofta under material som takpannor, plåt, yttakpapp och shingel. Den är generellt tunnare än yttakpapp och saknar UV-skydd, vilket gör den olämplig att använda som det yttre lagret i en takkonstruktion.

Yttakpapp

Yttakpapp är det som oftast kommer att vara det yttre lagret i en takstruktur, särskilt på byggnader som saknar kapaciteten att stödja tyngre material som tegel eller betong. Detta material är utformat för att vara mer väderbeständigt och hållbart än underlagspapp och kan därför stå emot elementen i längre perioder.

ytpapp

Yttakpapp är också känd som asfaltsmatta och är oftast tjockare och mer robust än underlagspapp. Det innehåller vanligtvis ett UV-skydd för att förhindra skador från solens strålar.

När du väljer takpapp, kan det breda utbudet av alternativ kännas överväldigande. Men detta är faktiskt en fördel eftersom det innebär att du har en bättre chans att hitta en produkt som passar både dina behov och din budget.

Vilka tak lämpar sig för takpapp?

Takpapp är en flexibel och kostnadseffektiv lösning som teoretiskt sett kan användas på de flesta taktyper. Men det finns vissa takkonstruktioner där takpapp är mer lämpligt än andra:

 • Platta tak - Takpapp är den dominerande typen av beläggning när det kommer till platta tak. Detta är särskilt användbart i områden där vattenavledning är en prioritet, och materialet bidrar till en effektiv dränering.
 • Pulpettak - Pulpettak, som har fall i en enda riktning (till skillnad från sadeltak), är också utmärkta kandidater för takpapp. Speciellt när pulpettakets lutning är svag och beläggningen inte är lika synlig, kan takpapp vara ett bra val.
 • Stugtak - Takpapp är populärt på stugtak tack vare sin prisvärdhet och enkla installation. Men om du har en traditionell timmerstuga bör du notera att ett papptak sannolikt inte kommer att tillhandahålla den tyngd som behövs för att hålla timmerstockarna på plats.
 • Mindre tak - Takpapp är också en populär beläggning för mindre komplementbyggnader som carportar och redskapsbodar. Här ger materialet en snabb och ekonomisk lösning som är lätt att installera.
 • Undertak - Det bör noteras att takpapp också ofta används på olika sorters undertak, som plywood eller råspont av trä, för att ge extra skydd och hållbarhet.

För- och Nackdelar med Takpapp

Takpapp är ett populärt val av takmaterial, särskilt för mindre byggnader och projekt. Men som med allt annat finns det både för- och nackdelar. Här är en snabb översikt:

Fördelar med Takpapp

 1. Kostnadseffektivt: Takpapp är ofta det billigaste alternativet jämfört med andra takmaterial.
 2. Enkel Installation: Takpapp är lätt att arbeta med och kan ofta installeras på kort tid.
 3. Låg Underhållskostnad: Mindre reparationer är enkla och billiga att utföra.
 4. DIY-vänligt: Ett bra val för hemmafixare som vill ta sig an takprojektet själva.
 5. Estetiskt Tilltalande: Takpapp kan ge ett visuellt tilltalande utseende till din byggnad.
 6. Miljövänligt: Vissa typer av takpapp kan återvinnas, vilket gör det till ett mer hållbart alternativ.

Nackdelar med Takpapp

 1. Estetiska Begränsningar: Reparationer och ändringar kan se oestetiska ut och påverka takets övergripande utseende.
 2. Känslighet för Väder: Extremt varma eller kalla temperaturer kan försvaga materialet.
 3. Kortare Livslängd: Takpapp har generellt en kortare livslängd jämfört med andra material, ofta runt 10-30 år.
 4. Begränsad Garanti: Många tillverkare erbjuder kortare garantier, vanligtvis omkring 10 år.
 5. Risk för Vattenskador: Om det inte är korrekt installerat eller underhållet, kan vattensamlingar leda till skador.

Oavsett om du är en husägare som funderar på att byta tak eller en entreprenör som letar efter det mest kostnadseffektiva alternativet, är det viktigt att väga dessa för- och nackdelar noggrant innan du fattar ett beslut.

guide för att lägga takpapp med priser

När bör takpapp bytas ut?

Här är några viktiga tecken och indikatorer att hålla koll på:

 • Revor och sprickor: Ofta det första tecknet på problem. Mindre sprickor i takpappen kan lappas, men större kräver takbyte för att undvika vattenskador.
 • Bubblor och blåsbildning: Kan vara en enkel fix om det upptäcks tidigt. Om inte, kan hela taket behöva bytas. Orsakas ofta av felaktig installation eller dålig ventilation.
 • Vattensamlingar: Ett allvarligt problem som ökar belastningen på taket och kan leda till sprickor och fuktproblem. Konsultera en expert omedelbart.
 • Organisk tillväxt: Mossa och alger indikerar att vatten inte dräneras ordentligt, vilket kan leda till vattenskador och takbyte.
 • Regelbunden inspektion: Även om inga uppenbara problem finns, förlänger regelbundna kontroller takets livslängd och kan förhindra framtida problem.

Vid något av dessa tecken är det en bra idé att konsultera en takexpert för att utvärdera ditt taks skick.

Varför anlita ett takproffs?

Att lägga takpapp kan vid första anblicken verka som en enkel och rättfram process, men det kräver ändå en viss expertis för att säkerställa ett tätt och hållbart tak.

Ett tak som inte är ordentligt installerat kan leda till allvarliga skador i form av vattenläckor, mögel och träröta. Därför är det alltid bäst att anlita en professionell takläggare som kan garantera att arbetet utförs korrekt.

De kan också ge råd om vilken typ av takpapp och underlag som passar just ditt tak bäst.

Vanliga frågor om takpapp

Hur lägger man takpapp själv?

Att lägga takpapp själv kan vara en utmanande uppgift om du inte har tidigare erfarenhet eller kunskap i ämnet. Men grundläggande steg inkluderar att först rengöra och förbereda takytan, lägga ett underlag och sedan fästa takpappen ovanpå. Det är viktigt att noggrant följa tillverkarens anvisningar och se till att alla skarvar och kanter är ordentligt förseglade. Även om det är möjligt att göra det själv, rekommenderas det starkt att konsultera eller anlita en professionell för bästa resultat.

Kan man laga Ytpapp?

Ja, det går ofta att laga mindre skador på takpapp. Om det till exempel har uppstått en spricka eller en luftbubbla, kan dessa ofta repareras med hjälp av takklister eller genom att lappa över den skadade delen. I vissa fall kan det vara nödvändigt att ersätta en hel sektion av takpappen, men små lagningar kan vanligtvis göras utan att hela taket behöver bytas ut.

Hur kan man få ner priset för att lägga ytpapp?

Det finns flera sätt att minska kostnaderna för att lägga takpapp. Ett alternativ kan vara att göra det själv, men detta bör endast övervägas om du har nödvändig erfarenhet och verktyg. Du kan också jämföra priser från olika leverantörer och ta in offerter från flera professionella takläggare. Slutligen kan du också överväga att använda ett billigare material, men kom ihåg att detta kan påverka takets livslängd och kvalitet.

Hur vet jag om jag behöver byta mitt takpapp?

Tecken på att du kan behöva byta ditt takpapp inkluderar återkommande läckor, synliga skador som sprickor eller hål, och åldrande material som börjar brytas ner. En noggrann inspektion av taket kan ge en indikation om det är dags att byta ut det. Om du är osäker, är det bäst att konsultera en professionell för en bedömning.

Vad är underlagstäckning?

Underlagstäckning är ett isoleringsskikt som placeras mellan takmaterialet och trallen. Det skyddar taket mot diverse element som hårt väder och mögel. Det finns flera material som kan användas som underlagstäckning, inklusive asfaltmättad filt, gummerad asfalt och polypropylenplast.

Hur länge kan takpapp ligga exponerat?

Livslängden på exponerad takpapp varierar. Asfaltfilt bör inte exponeras för mer än några timmar, medan syntetisk eller gummerad papp kan klara flera veckor.

Varför lägga takpapp i två skikt?

Att lägga takpapp i två skikt kan öka takets hållbarhet, särskilt för tak med en lutning på mindre än 45 grader. Det ger också en extra säkerhetsmarginal vid eventuella skador på det översta lagret.

Varför blir det bubblor under takpappen?

Bubblor under takpappen kan uppstå på grund av otillräcklig limning eller när fukt innesluts. Detta kan enkelt åtgärdas antingen manuellt eller genom att konsultera en professionell.

Åt vilket håll ska takpappen läggas?

Underlagspappen bör läggas horisontellt, medan yttakpappen bör läggas från taknock till takfot för att minimera risk för vattenansamling.

Hur vet jag om papptaket håller tätt?

Regelbunden inspektion av taket är nödvändig för att säkerställa dess kvalitet. Uppmärksamma och åtgärda eventuella sprickor, bubblor och skador för att försäkra dig om att taket är tätt.

Mer Läsning Från Oss