Hur Du Väljer Rätt Takställning Inför Takarbete

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 19, 2023

takställning för takbyte guide

När det kommer till takarbete är säkerheten av yttersta vikt. Arbetet ska utföras på ett säkert, effektivt och kvalitativt sätt.

Om du ska arbeta på höga byggnader eller på tak med brant lutning kan en stabil och säker ställning vara avgörande.

I denna guide går vi igenom olika typer av byggställningar som kan användas vid takläggning, och i vilka situationer de passar bäst.

Varför Är en Bra Ställning Viktig?

Utan en solid ställning riskerar du inte bara din egen säkerhet utan också kvaliteten på det utförda arbetet.

En väl vald ställning ger dig den rörlighet och det stöd du behöver för att utföra arbetet effektivt och med hög precision.

stor takställning för takprojekt

Typer av Byggställningar för Takläggning

Fasadställning

Användningsområde: Kombinerade projekt där både tak och fasad behöver arbetas på.

En av de mest vanliga typerna av ställningar i samband med takarbete är fasadställningen. Denna typ av ställning står på marken och är förankrad i byggnadens fasad, ända upp till taket.

Fasadställning är särskilt användbar om takarbeten sker samtidigt som fasaden renoveras.

Takställning

Användningsområde: Renoveringsprojekt där endast taket är i fokus.

Om du enbart ska arbeta på taket, kan en takställning vara det bästa valet. Denna typ av ställning är förankrad både i fasaden och i taket och ger därför extra stabilitet och säkerhet.

Plåtställning för Skorstenar

Användningsområde: Arbeten som fokuserar på skorstenen, exempelvis plåtarbeten.

När det handlar om plåtarbeten runt skorstenen, är en specialställning ofta nödvändig. Denna typ av ställning monteras direkt på taket runt skorstenen, vilket gör att plåtslagaren kan nå hela vägen upp och arbeta säkert.

När Krävs Ställning för Takbyte?

Att välja rätt ställning i samband med takbyte är inte bara en fråga om praktikalitet, utan också om säkerhet. 

Om du har ett tak med en lutning som är mindre än 5 grader, är det oftast inte nödvändigt med en ställning. Detta förutsätter dock att taket kan bära vikten av både arbetarna och det material som ska användas. 

I dessa fall kan arbetet utföras med hjälp av en skyddssele som alternativ till en ställning.

För tak med en brantare lutning än 5 grader rekommenderas det starkt att använda en ställning. Denna ställning bör dessutom utrustas med skyddsräcken som är minst en meter höga.

Det är viktigt att ställningen är dimensionerad för att klara av den belastning den kommer att utsättas för, inklusive arbetare, verktyg och material.

Vid arbete på tak med en brant lutning bör även personlig skyddsutrustning användas för att maximera säkerheten. Det kan handla om allt från hjälmar till skyddsskor och sele.

liten takställning

Vem Ansvarar för Byggställningen vid Takläggning?

När det gäller frågan om ansvar kring byggställningar i samband med takläggning, är det flera parter som spelar in.

Takföretaget utför en noggrann riskbedömning inför varje projekt för att säkerställa att arbetet kan utföras på ett säkert och kvalitativt sätt. Detta inkluderar att bedöma om det är nödvändigt med en ställning för det aktuella takprojektet.

Om en ställning anses vara nödvändig, kommer detta att specificeras i offerten som takföretaget lämnar.

Det är oftast totalentreprenören, eller i vissa fall fastighetsägaren, som är ansvarig för att beställa och finansiera ställningen. Detta sker vanligtvis efter samråd med takföretaget och baseras på deras riskbedömning och rekommendationer.

Sammanfattning

Att välja rätt typ av ställning är inte bara en fråga om säkerhet, det är också avgörande för hur effektivt och kvalitativt arbetet kan utföras. Varje projekt har sina unika krav, och därför är det viktigt att noga överväga vilken ställning som passar just ditt arbete bäst.

Så nästa gång du planerar inför en takomläggning, gör dig själv en tjänst och tänk igenom ditt val av ställning – det är en investering i både säkerhet och kvalitet!

Mer Läsning Från Oss