Så Fungerar ROT-Avdrag För Takarbeten

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 19, 2023

rotavdrag för takarbeten guide

ROT-avdraget har revolutionerat landskapet för hemrenoveringar och byggprojekt, och det bjuder på en lukrativ situation för både fastighetsägare och hantverkare.

För det första fungerar ROT-avdraget som en ekonomisk katalysator för fastighetsägare, genom att skära ner arbetskostnaderna med upp till 30%. Detta gör att även mer omfattande projekt som takomläggning blir ekonomiskt tillgängliga.

För det andra har ROT-avdraget en positiv effekt på hantverksbranschen, eftersom de reducerade kostnaderna gör att fler personer väljer att anlita professionella tjänster, vilket driver upp efterfrågan.

Dessutom stärker ROT-avdraget kvaliteten på utförda arbeten, eftersom det endast gäller för legitima och registrerade företag. Det innebär att risken för sämre arbete minimeras. 

Så här fungerar ett ROT-avdrag vid en takomläggning

Att använda ROT-avdraget vid takomläggning kan vara ett utmärkt sätt att minska de totala kostnaderna för projektet. Men det finns några saker du bör vara medveten om innan du går vidare.

Bra med rot-avdrag vid takbyte
 1. Begäran om offerter: När du kontaktar takföretag för offerter, var noga med att ange att du planerar att använda ROT-avdraget för projektet. Detta kommer att hjälpa företaget att ge dig en noggrann uppskattning. För att detta ska kunna ske, kommer du att behöva ge dem ditt personnummer och din fastighetsbeteckning.
 2. Hur avdraget hanteras: ROT-avdraget appliceras direkt på den faktura du får från ditt valda företag. Detta eliminerar behovet för dig att betala hela beloppet först och sedan ansöka om återbetalning. Företaget hanterar också all den nödvändiga administrationen kring avdraget, vilket gör processen smidig för dig som fastighetsägare.
 3. Delat ägarskap: Om du delar ägandet av din fastighet med någon annan, till exempel en make eller maka, kan båda dra nytta av ROT-avdraget. Detta innebär att det maximala årliga avdragsbeloppet för fastigheten blir 100 000 kronor (50 000 kronor per ägare).
 4. Kontroll av tillgängligt avdrag: Innan du går vidare med ditt takprojekt, se till att du har tillräckligt med utrymme kvar för ROT-avdraget. Om du redan har nått gränsen för året kan du inte använda ROT-avdraget för ditt takprojekt.
 5. Maximala belopp: Det är viktigt att notera att den maximala mängden du kan dra av med ROT är 50 000 kronor per år. Men, för att komplicera saker ytterligare, kombineras ROT-avdrag med RUT-avdrag. Så om du till exempel har använt 40 000 kronor i RUT-avdrag för hushållstjänster, kommer du bara att kunna dra av 35 000 kronor med ROT.
 6. Godkännande från Skatteverket: Om du gör ett ROT-avdrag men sedan inte får godkännande från Skatteverket för avdraget, kommer du att vara skyldig att betala det avdragna beloppet tillbaka till takföretaget. Detta kan inträffa om du överskrider ditt årliga avdragsutrymme eller om det finns andra problem med din ansökan.

För att undvika oväntade överraskningar rekommenderas det starkt att du dubbelkollar dina tidigare ROT- och RUT-utnyttjanden innan du påbörjar ett nytt projekt. Detta garanterar att du inte stöter på några oväntade kostnader vid projektets slut.

Godkända takarbeten och relaterade arbeten

Att förstå vilka takarbeten som är godkända under ROT-avdraget kan spara dig mycket pengar. Här är en översikt över de takarbeten som är kvalificerade:

 • Renovering av befintligt tak. Detta kan inkludera små reparationer eller mer omfattande renoveringar. Det inkluderar även kostnaden för att måla ditt tak, såväl som priset för att tvätta ditt tak.
 • Läggning av nytt tak eller takomläggning. Oavsett om det är byte av hela taket eller bara delar av det kan ROT-avdraget sänka priset för att byta ditt tak.
 • Alla taktyper: Det spelar ingen roll om ditt tak är gjort av plåt, papp, betong, pannor, shingel, vass, eternit eller andra material.
 • Sidobyggnader: Takarbeten på till exempel ett garage är godtagbart under ROT-avdraget om sidobyggnaden är direkt förbunden med huvudfastigheten, till exempel via en förbindande dörr.
 • Undantag för bostadsrätter: Arbeten på taket av en bostadsrätt är inte godkända för ROT-avdrag.
 • Förbättringsarbeten: Sådana som restaurering, målning eller andra metoder för att förbättra ditt tak.
 • Rivning av gammalt tak: Så länge syftet är att förbereda för ett nytt tak.
 • Takhöjningar: Detta kan vara när du vill bygga till en extra våning, eller andra stora förändringar som påverkar taket eller fasaden.
 • Övriga takarbeten: Installation av takfönster, skorstenarbeten eller andra relaterade uppgifter.

Om du är osäker på om ditt specifika takprojekt kvalificerar sig för ROT-avdrag, rekommenderar vi att du konsulterar med de takläggare du begär offerter från. De kommer att kunna vägleda dig genom processen och säkerställa att allt går rätt till.

Avslutningsvis Om Rot-avdraget För Takarbeten

Att förstå ROT-avdragets regler och hur de tillämpas på takprojekt kan vara avgörande för att göra ditt nästa takprojekt mer överkomligt.

Genom att utnyttja detta avdrag kan du spara tusentals kronor samtidigt som du förbättrar ditt hem.

Se alltid till att diskutera ROT-avdraget med ditt takföretag och se till att all nödvändig dokumentation finns på plats. 

Genom att vara proaktiv och informerad kan du säkerställa att ditt takprojekt genomförs på bästa möjliga sätt.

Mer Läsning Från Oss