Vad Kostar Det Att Byta Tak? Kalkylator & Guide

800 - 1800 kr per kvadratmeter

150 000 - 200 000 kr i total genomsnittlig kostnad


Det kostar oftast mellan 800 - 1800 kr per kvadratmeter för att byta tak. I Sverige är den genomsnittliga totala kostnaden runt 150 000 - 200 000. Detta kan variera kraftigt beroende på storlek, typ av tak och mer.

 • Hem
 • >
 • Blogg
 • >
 • Vad Kostar Det Att Byta Tak? Kalkylator & Guide

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 30, 2023

Att byta tak kräver oftast en stor kostnad, och om du ställer dig frågande vad du kan tänkas behöva betala för att byta ditt tak har du hamnat rätt.

I och med att det lätt kan bli dyrt att byta tak, är det inte ovanligt att försöka få en uppfattning över vad det faktiskt kan kosta.

Vad Kostar Det Att Byta Tak?

Kostnaden för att byta tak kommer att kosta mellan 800 och 1800 kronor per kvadratmeter, inklusive material.

Den genomsnittliga kostnaden är cirka 1300-1400 kronor per kvadratmeter. Med det sagt finns det även alternativ som kostar så mycket som 3000 kronor per kvadratmeter.

Alternativ

Kostnad

Lågt pris (kvm)

600-800 kr per kvm

Genomsnittligt pris (kvm)

1300-1400 kr per kvm

Högt pris (kvm)

1800-3000 kr per kvm

Genom att använda kalkylatorn här kan du enkelt få en grov uppskattning över vad det kan kosta för hela ditt takbyte.

Takläggning - Kostnadskalkylator

Takläggning - Kostnadskalkylator

Takyta::12

Du kan använda vår kalkylator för att beräkna taklutning här.

Total Kostnad: kr

Den genomsnittliga kostnaden för att byta ut sitt tak i Sverige ligger någonstans runt 160 000 - 180 000 kronor.

Du kan få ROT-avdrag med upp till 30 procent av arbetskostnaden, dock högst 50 000 kronor per år/person.

Hur Räknar Man Ut Kostnaden För Att Byta Tak?

Du kan använda dig av kalkylatorn på denna sida för att uppskatta kostnaden för att byta ditt tak.

 1. Ange längden (i meter) på huset i fältet märkt "Längd (m)".Ange bredden (i meter) på huset i fältet märkt "Bredd (m)".
 2. Kalkylatorn kommer automatiskt att beräkna och visa basområdet av huset i kvadratmeter.
 3. Ange taklutningen i grader i fältet märkt "Taklutning (Grader)".
 4. Kalkylatorn kommer automatiskt att omvandla detta till en x:12 lutning.
 5. Kalkylatorn kommer automatiskt att beräkna takområdet baserat på de angivna värdena för basområdet och taklutningen.
 6. Ange priset per kvadratmeter (kr/m²) för takmaterial i fältet märkt "Pris (kr/m²)". Ett genomsnittspris kan vara mellan 1300-1400 kronor.
 7. Kalkylatorn kommer automatiskt att beräkna och visa den totala kostnaden för taket i kronor.

I huvudsak handlar det om att beräkna den totala takytan och multiplicera detta med en genomsnittskostnad per kvadratmeter av bytt tak.

Det finns däremot en rad olika faktorer som kan påverka det slutgiltiga priset.

Faktorer Som Påverkar Kostnaden För Takbytet

Vi delar ofta upp kostnaderna för ett takbyte i två kategorier: materialkostnader och arbetskostnader.

Materialkostnader

materialkostand byta tak

Materialkostnaderna för att byta taket står oftast för 40-50% av den totala kostnaden för takbytet.

För att förbereda taket för ny beklädnad kostar det omkring 120 kronor per kvadratmeter för högkvalitativa material. Denna summa inkluderar allt från underpapp och tätskikt till skruvar, spikar och tätning.

Om du väljer ytpapp som material, blir kostnaden cirka 100 kronor per kvadratmeter. Tänk på att det tillkommer extra kostnader för att installera underbeslag, vilket kan lägga till några tusenlappar.

Väljer du lite dyrare alternativ som exempelvis tegelpannor kan du förvänta dig betala upp mot drygt 250 kronor per kvadratmeter.

Utöver detta måste du också räkna med cirka 6 000 kronor för avrinningsprodukter som hängrännor och stuprör om du har en villa av standardstorlek.

Arbetskostnad

kostnad byta tak

Arbetskostnaderna för att byta tak kan variera kraftigt, men de utgör vanligtvis omkring 50-60% av den totala kostnaden för takbytet.

Detta inkluderar inte bara själva arbetet med att lägga det nya taket, utan också andra faktorer som kan påverka slutpriset.

 1. Rivning av gammalt tak: Innan det nya taket kan läggas måste det gamla taket rivas, vilket är en arbetsintensiv process som kan påverka kostnaden.
 2. Förberedelser och säkerhet: Innan arbetet påbörjas kan det behöva uppföras en byggställning och andra säkerhetsanordningar. Denna kostnad varierar beroende på takets höjd och komplexitet.
 3. Installation av ny beklädnad och underlag: Detta inkluderar inte bara läggning av nya takpannor, shinglar eller annan beklädnad, utan också installation av underlagspapp och eventuella fuktspärrar.
 4. Montering av beslag och avrinningsprodukter: Detta inkluderar installation av nya hängrännor, stuprör och andra avrinningsprodukter, som kan vara nödvändiga för att förhindra vattenskador.
 5. Övriga arbetskostnader: Andra arbetskostnader kan inkludera transport av material, rengöring och avfallshantering. Det är också klokt att vara förberedd på eventuella oförutsedda kostnader, som kan uppstå om det finns skador eller röta som behöver åtgärdas.

Exempelkostnad För Takbyte På 150 Kvm

Priset för ett takbyte kan variera mycket beroende på vilken takfirma du väljer och de specifika förutsättningarna för ditt projekt.

För att få en exakt prisuppskattning rekommenderas det att ta in offerter från flera olika takfirmor.

KOSTNAD

Tegeltak

Betongtak

Ytpapp

Materialkostnad:

138,600 kr

82,500 kr

63,200 kr

Arbetskostnad:

103,000 kr

103,000 kr

63,400 kr

ROT-avdrag:

-30,900 kr

-30,900 kr

-19,000 kr

Totalkostnad:

210,700 kr

154,600 kr

107,600 kr

Till den totala kostnaden ovan kommer resekostnader, etableringskostnad och projekteringskostnader, som sammanlagt kan uppgå till cirka 30,000 kronor.

Det innebär att ett takbyte kan kosta från ungefär 930 kronor per kvm för ytpapp upp till cirka 1,650 kronor per kvm för tak med tegelpannor.

Kostnad För Takbyte Utifrån Takbeklädnad

Oftast behåller man samma typ av takbeklädnad som fanns tidigare. Men om du bygger nytt eller har särskilda skäl att byta, finns det många alternativ att välja mellan.

För en snabb översikt kan du se följande exempel på materialkostnader per kvadratmeter utifrån takbeklädnad:

Takbeklädnad

pris per kvm

Plåttak

100-400 kr

Betongpannor

100-300 kr

Tegelpannor

150-600 kr

Ytpapp

50-200 kr

Skiffer

600-1500 kr

Grästak & Sedumtak

400-1000 kr

Kostnad För plåttak

Plåttak har tidigare mest använts på större byggnader och industriområden. Men nu är de också populära för mindre bostäder. Det finns olika sorters plåt, som stål, zink och koppar.

plåttak kostnad

De dyrare materialen som zink och koppar ger bättre skydd. Du kan välja mellan profilerade plåtskivor med olika färger och strukturer, eller slät bandplåt för ett tätare och mer exklusivt utseende.

Plåttak är lättare än takpannor och passar därför bra på äldre byggnader som inte klarar av tunga tak.

Kostnad För Betongtak

Betongpannor är tyngre och större än tegelpannor men liknar dem till utseendet. De är oftast billigare och används därför ofta vid nybyggnationer.

betongpannor kostnad

Nackdelen är att färg och glasyr kan försämras över tid, vilket kräver underhåll. Priset för betongpannor tenderar att ligga runt 100-230 kronor, och har en livslängd på 30–40 år.

Kostnad För Tegelpannor

Tegelpannor har ett klassiskt utseende och är populära för både stora och små byggnader. De kan vara dyra, men har en livslängd på upp till 100 år.

tegeltak kostnad

Det gör att du kan återanvända samma pannor om du behöver lägga om taket, vilket sparar pengar i längden. Du kan däremot förvänta dig att betala minst 400 kronor per kvadratmeter.

Kostnad För takpapp

Ytpapp blir allt mer populärt och passar bra på byggnader som inte kan bära tyngre takmaterial. Det är en billig och snabb lösning, särskilt för byggnader med svag lutning eller platta tak.

ytpapp kostnad

Priset på takpapp ligger på 100-200 kronor per kvadratmeter.

Kostnad För Skiffer

Skiffer är ett av de mest exklusiva och hållbara takmaterialen, men det kommer med en kostnad. Med priser som sträcker sig från 600 till 1.000 kronor per kvadratmeter är det definitivt en investering.

skiffer tak kostnad

Fördelen är att ett skiffertak ofta höjer fastighetens värde, vilket kan kompensera för de initiala kostnaderna.

Kostnad För Grästak

Grästak och sedumtak är inte bara estetiskt tilltalande utan också ett miljövänligt alternativ. Dock kräver de konstant underhåll och är inte lämpliga för alla typer av byggnader.

grästak kostnad

Kostnaden för ett grästak varierar mellan 500 och 1.000 kronor per kvadratmeter, och det är viktigt att väga detta mot de långsiktiga underhållskraven.

Kostnad För Solpaneler

Solpaneler kan faktiskt fungera som en del av ditt tak! Förutom traditionella solpaneler som monteras ovanpå takpannor, finns det också solcellstakpannor som kan ersätta traditionella takpannor helt och hållet.

solpaneler tak kostnad

Detta gör ditt tak till en energiproducerande yta. Kostnaden för solpaneler varierar beroende på teknologin och kvaliteten, men genomsnittspriset ligger runt 2.500 kronor per kvadratmeter.

Kostnad För Takbyte Utifrån Storlek

Ett större tak innebär mer material och arbete, vilket betyder att större tak kommer kosta mer att byta ut. Beroende på vilket material och takbeklädnad du väljer kan priset också variera ganska mycket.

Här är däremot några exempel på vad du kan förvänta dig kostnaden blir för att byta tak i olika storlekar:

Storlek

Totalpris (Cirka)

60 kvm

84 000 kr

80 kvm

112 000 kr

100 kvm

140 000 kr

120 kvm

168 000 kr

150 kvm

210 000 kr

200 kvm

250 000 kr

250 kvm

280 000 kr

Vinkeln på ditt tak kommer att ha en direkt påverkan på storleken av taket, och därav även den totala kostnaden för material arbetskraft.

Ju större taklutning du har, ju dyrare tenderar det vara att byta, delvis då antalet kvadratmeter av material du behöver ökar, men även för att det blir svårare att byta ett brantare tak.

De flesta taken tenderar att ha en lutning mellan 10-15°, men det finns även tillfällen då de är långt över 20° vilket kan kräva en speciell arbetsprocess och verktyg.

Fullt Takbyte Eller Partiellt?

Ibland kan situationen kräva endast ett partiellt takbyte, vilket kan vara en kostnadseffektiv lösning. Detta är ofta fallet om:

 • Ett specifikt område av taket har skadats, till exempel i en storm eller genom en olycka.
 • Du har ett komplex tak med flera nivåer, och bara en av dessa nivåer har visat tecken på slitage.

I dessa situationer kan du spara en betydande summa på arbetskostnader och material. Det är dock viktigt att vara medveten om att ett partiellt takbyte kan leda till en ojämn estetisk upplevelse, där det nya materialet skiljer sig från det äldre.

laga eller byta tak kostnad

När behövs ett komplett takbyte?

Ett fullständigt takbyte kan vara nödvändigt av flera skäl:

 • Äldre tak som inte längre uppfyller aktuella byggnormer och riktlinjer kommer sannolikt att behöva bytas ut helt.
 • För att uppnå ett enhetligt utseende och undvika ojämnheter mellan gammalt och nytt material.
 • För att förlänga takets övergripande livslängd och stabilitet.

Ett komplett takbyte är ofta dyrare än ett partiellt, men det kan vara en investering som betalar sig i det långa loppet. Detta är särskilt sant om det gamla taket har många problemområden, eller om du planerar att bo i bostaden under en längre tid och vill undvika framtida problem.

Vad Kostar Det Att Byta Tak Själv?

Att lägga tak är inte en uppgift för oerfarna. Det är ett riskfyllt arbete, speciellt eftersom det ofta innebär att arbeta på lutande ytor som ligger minst 10 meter ovan marknivå.

Professionella takläggare genomgår omfattande utbildning och använder specialiserad säkerhetsutrustning för att minimera riskerna.

Specialverktyg och Expertis

Ett professionellt takläggningsprojekt kräver en rad specialverktyg, inklusive men inte begränsat till:

 • Förlängningsstegar
 • Avrivningsspadar
 • Spikpistoler
 • Luftkompressorer

Erfarna takläggningsföretag har tillgång till dessa verktyg och har kompetens att använda dem effektivt och säkert.

Professionella takläggare är också kunniga om lokala byggnormer och kan säkerställa att ditt nya tak uppfyller alla regler och bestämmelser.

Om du väljer att göra jobbet själv, riskerar du att inte ha en giltig garanti på taket. Dessutom kommer de flesta försäkringsbolag inte att täcka kostnaderna om något går fel.

Takbyte är en av de mest komplicerade och arbetsintensiva renoveringsprojekten du kan ta dig an. Det är därför vi starkt avråder från att försöka byta ut hela eller delar av ditt tak på egen hand.

Det bästa alternativet är att anlita en licensierad och erfaren takentreprenör som kan garantera kvaliteten på arbetet.

anlita proffs för att byta tak

Alternativa Lösningar till Takbyte

Takrenovering är en stor investering, men det är inte alltid det enda alternativet. Med regelbunden översyn och rätt sorts reparationer kan du uppnå resultat som är jämförbara med en fullständig renovering.

Detta innebär att problemområden identifieras och åtgärdas i tid, vilket kan förhindra större skador och därmed även större kostnader i framtiden.

Det finns även specialiserade tjänster som använder avancerad utrustning och beprövade metoder för att förbättra takets skick och förlänga dess livslängd.

Dessa tjänster (såsom takmålning) kan vara ett effektivt sätt att upprätthålla takets funktion och utseende utan att ta till drastiska åtgärder som en fullständig renovering.

Vanliga Frågor Om Kostnaden För Takbyte

Hur ofta behöver man byta tak på en villa?

Livslängden för tak på en villa varierar beroende på vilket material du väljer. Till exempel kan tegel- och betongtak ha en livslängd på upp till 100 år, medan plåttak vanligtvis håller i cirka 30-40 år. Klimat och regelbundet underhåll är andra faktorer som påverkar.

Vad är kostnaden för att lägga ett plåttak?

Kostnaden för att lägga ett plåttak varierar beroende på flera faktorer, inklusive takets storlek och form samt hur lätt det är att komma åt det. Det är också möjligt att göra ROT-avdrag på upp till 50 000 kr per person i hushållet. För det mest konkurrenskraftiga priset, rekommenderas det att begära offerter från flera takläggningsföretag.

Är plåttak dyrare än betongpannor?

Prisskillnaden mellan plåttak och betongpannor är generellt inte stor. Om du är osäker på vilket material du föredrar, är det en bra idé att be om prisuppgifter för båda alternativen när du begär offerter.

Hur lång livslängd har ett nytt tak?

Livslängden på ett nytt tak varierar kraftigt beroende på material. Generellt sett har betong- och tegelpannor en längre livslängd, ofta upp till 100 år eller mer, jämfört med plåt- och papptak som vanligtvis håller i 30-40 år.

Kan man använda ROT-avdrag för Takbyte?

Ja, ROT-avdraget är tillgängligt för de som planerar att byta tak. Detta ger dig möjlighet att dra av 30% av arbetskostnaden från den takfirma du anlitar. Det är viktigt att takfirman du väljer har en giltig F-skattesedel, och att du uppfyller de övriga kraven för att få använda ROT-avdraget.

Vilken är den billigaste takbeklädnaden?

Om du är ute efter det mest ekonomiska alternativet för din takbeklädnad, är ytpapp det billigaste valet. Denna typ av material är särskilt vanlig på kompletterande byggnader som garage och förråd. Om du föredrar takpannor, är betongpannor generellt sett ett mer budgetvänligt alternativ jämfört med lertegelpannor.

När är den Optimala Tiden för Takbyte?

Många undrar över den bästa tiden på året för att genomföra ett takbyte. Sanningen är att tak kan bytas under alla årstider, inklusive vintern. Det kan dock vara klokt att undvika att planera in ett takbyte under perioder med hög nederbörd.

Mer Läsning Från Oss