Vad Kostar Det Att Tvätta Taket? Prisguide För Taktvätt

60 - 90 kr per kvadratmeter

7 000 - 10 000 kr i total genomsnittlig kostnad


Det kostar cirka 60 - 90 kronor per kvadratmeter för att tvätta taket. För en villa med en takyta på 150 kvm innebär detta en genomsnittlig kostnad på 9 000 - 13 500 kronor, men efter ROT-avdraget blir det närmare 7 000 - 10 000 kronor totalt för hela takrengöringen.

 • Hem
 • >
 • Blogg
 • >
 • Vad Kostar Det Att Tvätta Taket? Prisguide För Taktvätt

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 18, 2023

När du äger en fastighet kommer det en tid då du måste fundera på att tvätta taket. Det är inte bara en fråga om estetik; ett rent och välunderhållet tak kan förlänga livslängden på din fastighet och även höja dess värde.

Men vad kostar det egentligen att tvätta ett tak? I denna artikel kommer vi att dyka ner i de olika faktorerna som påverkar priset för att ge dig en klarare bild av vad du kan förvänta dig att betala.

Varför och Hur Ofta ska Man Tvätta Taket?

Att regelbundet tvätta och måla om taket är en investering i fastighetens långsiktiga hälsa. Genom att göra detta minskar du risken för fuktskador, läckage och andra problem som kan leda till dyra reparationer i framtiden.

Generellt rekommenderas det att man tvättar sitt tak var femte till tionde år, beroende på vilket material taket är gjort av och de väderförhållanden det utsätts för.

taktvätt fint resultat hur ofta

Ett regelbundet underhållet tak behåller sin funktion och estetiska attraktion över en längre tid och kan också påverka fastighetens sammantagna värde på ett positivt sätt.

Vad Kostar en Taktvätt?

Priset för en taktvätt kan vara så lågt som 4 000 kronor, och så högt som 15 000 kronor, vilket helt beror på vad för typ av tak det handlar om.

Pris taktvätt

pris

Litet Tak

4 000 - 6 000 kr

Mellanstort Tak

6 000 - 10 000 kr

Stort Tak

10 000 - 15 000 kr

En professionell takläggare tenderar att ta en arbetskostnad på runt 600 kronor i timmen (branschstandard), men kan variera från 400-1000 kronor.

Utöver detta tillkommer en materialkostnad för eventuella reningsmedel och verktyg som behövs.

Räknar man ihop denna arbetskostnad samt materialkostnad får man ett genomsnittligt pris mellan 60 och 90 kronor per kvadratmeter för taktvätt.

För en villa med ett tak på 150 kvadratmeter innebär detta en total kostnad för taktvätt på 9 000 - 13 500 kronor. Därefter kan du även göra ett ROT-avdrag på 30% av arbetskostnaden. Se följande tabell för ett exempel på taktvätt för 150 kvm.

taktvätt 150 kvm

pris

Arbetskostnader

8 400 kr (14 x 600)

Materialkostander

2 500 kr

ROT-avdrag

- 2 520 kr

Total Kostnad

8 380 kr

Faktorer som Påverkar Priset För Taktvätt

Timpriset för hantverkare kan variera. I vårt exempel använde vi 600 kronor per timme. Det finns också takföretag som har fast pris per kvm. Och kom ihåg, alla priser inkluderar moms.

Vad det kostar för just ditt tak kan skilja sig. Det beror på takets form, hur smutsigt det är och om det finns alger eller lavar. Vill du ha en exakt siffra? Beställ gratis offerter från granskade takföretag.

Hur Takets Storlek Påverkar Priset

Takets storlek har direkt inverkan på den totala kostnaden för en taktvätt. Priserna varierar i genomsnitt mellan 60 och 90 kronor per kvadratmeter.

För enklare jobb, som blåsrengöring, kan priset vara så lågt som 50 kronor per kvadratmeter. 

Om arbetet är mer komplicerat eller om taket har en brant lutning, kan priset stiga upp till 150 kronor per kvadratmeter.

takstorlek

låg kostnad

medel kostnad

hög kostnad

50 kvm

2 500 kr

4 000 kr

7 500 kr

100 kvm

5 000 kr

8 000 kr

2 500 kr

150 kvm

7 500 kr

12 000 kr

- 2 520 kr

200 kvm

10 000 kr

16 000 kr

8 380 kr

Observera att dessa siffror är uppskattningar och den faktiska kostnaden för ditt specifika tak kan variera.

Kostnad och Effektivitet per Rengöringsmetod

Valet av rengöringsmetod för ditt tak spelar en viktig roll när det kommer till kostnad. Varje metod har sina för- och nackdelar, och vissa metoder är mer lämpade för specifika takmaterial eller problem.

TAKRENGÖRINGSMETOD

Bäst för

GENOMSNITTLIG KOSTNAD

Blåsmaskin

Alla typer av tak; inte särskilt effektiv

Lågt

Kemisk tvätt

Mycket mossiga tak; inte lika effektiv för att avlägsna skräp

Mellan

Högtryckstvätt

Metalltak

Mellan till Högt

Lågtryckstvätt

Skifferbältros och kakel; träspån och bältros

Mellan till Högt

Mjuk tvätt

Asfaltsplattor; betong- och lertegel

Högt

Här är en djupgående titt på de mest populära metoderna för takrengöring:

 1. Rengöring med lövblås - Denna grundläggande och ekonomiska metod används främst för att ta bort lösa löv, kvistar och annat skräp som samlats på taket. Detta är ofta det första steget i en mer omfattande rengöringsprocess, men det är inte särskilt effektivt för att ta bort hårt sittande fläckar eller mögel.
 2. Kemisk tvätt - Denna metod använder kemiska rengöringsmedel för att bekämpa organiska föroreningar som mögel, lavar och alger. Medlen verkar gradvis över tid och är skonsamma mot de flesta takmaterial. Metoden är dock inte särskilt effektiv för att ta bort smuts eller fläckar.
 3. Högtryckstvätt - Högtryckstvätt använder en stråle av högtrycksvatten för att skjuta bort skräp och smuts. Metoden kan vara mycket effektiv men är också riskabel, eftersom den kan skada takmaterial och eventuellt ogiltigförklara garantier.
 4. Tvätt med lågt tryck - Denna metod är en skonsammare variant av högtryckstvätt, med lägre vattentryck och en blandning av rengöringsmedel. Det tar längre tid och är vanligtvis dyrare, men det är också säkrare för mer känsliga takmaterial.
 5. Mjuk tvätt - Den mest omfattande och kostsamma metoden kombinerar lågtryckstvätt med kemisk rengöring och manuell skrubbning. Det är den mest arbetsintensiva metoden men också den mest mångsidiga, lämpad för alla typer av takmaterial.

Inverkan av takbeklädnad på taktvättskostnad

Det är av yttersta vikt att välja rätt metod för taktvätt för att maximera takets livslängd. Ett dåligt underhållet tak riskerar inte bara att förkorta dess livslängd, men kan även leda till estetiska och strukturella problem, inklusive potentiella vattenskador.

Varje typ av takbeklädnad har sina egna krav när det kommer till rengöring och underhåll.

Takbeklädnad

Rekommenderad taktvätt

Inverkan på pris

Underhåll

Tegelpannor

Lågtryck med roterande strålar

Hög

5-10 år

Betongpannor

Ångtvätt

Medel

3-5 år

Takplåt

Vattenblästring

Medel

2-5 år

Ytpapp

Växtdödande medelspray

Låg

1-3 år

Tegeltaksrengöring

Tegelpannor är gjorda av naturligt lera och har en potentiell livslängd på över 100 år. Med tiden kommer dock tegelpannor att samla smuts och påväxt som lavar, alger och mossa. Det är viktigt att använda lågtrycks roterande strålar för rengöring, eftersom tegelpannor är ömtåliga. Efter rengöringen appliceras ett medel som bekämpar mossor och alger, samt en skyddande lösning mot väderförhållanden.

Betongtaksrengöring

Betongpannor, en billigare alternativ till tegel, är känsliga för väderpåverkan, särskilt när deras ytskyddande glasyr börjar slitas bort. Betongpannor rengörs mest effektivt med ångtvätt och efterbehandlas med en växtdödande lösning och en speciell takfärg för ytterligare skydd.

Rengöring av takplåt

Plåttak är utsatta för påväxt och korrosion, särskilt vid skarvar. För att rengöra plåttak används oftast vattenblästring för att avlägsna löst färg och rost, följt av en rostskyddsmålning och en slutlig färgbehandling.

Ytpappsrengöring

Ytpapp är känsligt för mossa och alger. Rötter kan penetrera ytpappen och orsaka läckage om de inte hanteras. För rengöring av ytpapp används vanligen en spray med växtdödande medel, som får verka i flera dagar innan det spolas av med en vanlig vattenslang eller av regnet.

Arbetskostnader

Arbetskostnaden är en viktig komponent när det kommer till prisbilden för att tvätta ett tak. Faktum är att arbetskostnaden ofta utgör den största delen av den totala kostnaden. 

Om du får en offert baserad på timpris snarare än per kvadratmeter, kan du förvänta dig att betala mellan 400 och 800 kronor per timme för en professionell takrengörare.

kostnad för a tt tvätta tak

Tak med en enkel utformning kommer generellt att vara billigare att rengöra än de med mer komplicerade strukturer. Om ditt tak har flera gavlar eller branta sluttningar, bör du förbereda dig på att kostnaden kan öka. Detta beror på att dessa taktyper kräver mer tid och eventuellt specialutrustning, vilket i sin tur driver upp arbetskostnaden.

Ytterligare Kostnader  i Samband med Takrengöring

Förutom de grundläggande kostnaderna för takrengöring, finns det flera ytterligare kostnader och överväganden att ta hänsyn till:

 • Oväntad Reparation av Taket - När taket rengörs kan skador eller problem upptäckas som tidigare inte varit kända. I dessa fall är det rekommenderat att genomföra reparationer omedelbart för att undvika potentiella vattenskador på hemmet. Kostnaden för reparation kan variera beroende på typ av tak och skadans omfattning.
 • Rengöring av Hängrännor - Om rengöring av hängrännor inte ingår i grundpriset, kan det tillkomma en extra avgift för denna tjänst. Kostnaden kan variera beroende på hängrännornas längd och tillstånd.
 • Mossborttagning och Förebyggande - För hem med allvarliga mossproblem kan en kemisk behandling eller mjuk tvätt tillkomma som en extra kostnad. Om moss blir ett återkommande problem, kan en förebyggande behandling vara en god investering.
 • Mögel och Mjöldagg - Om taket har problem med mögel och mjöldagg kan detta kräva särskilda rengöringsmetoder och produkter, vilka kan medföra extra kostnader.
 • Tätning av Tak - Tätning kan förhindra att taket bleknar och förlänger dess livslängd. Om du önskar detta kan takläggningsföretag applicera ett tätningsmedel som en tilläggstjänst.
 • Målning av Tak - För vissa typer av tak, som plåttak, kan målning vara en god idé både för utseende och livslängd. Kostnaden varierar beroende på takets storlek och komplexitet.
 • Rengöring av Solpaneler - Om ditt hus är utrustat med solpaneler, kommer dessa också att behöva rengöras. Även om det går att göra detta själv, rekommenderas det generellt att anlita en professionell för att undvika skador på den känsliga utrustningen.

Tecken på att du behöver rengöra ditt tak

Om du undrar om det är dags att rengöra ditt tak, finns det flera tecken som du kan leta efter, oftast synliga från marknivå:

 • Svarta ränder av smuts eller mögel.
 • Tydliga ansamlingar av mossa, lavar eller alger.
 • Lager av fuktiga löv eller annat skräp.
 • Upplyfta takbältros, vilket kan indikera vattenansamlingar eller skador under ytan.
 • Överhängande trädgrenar som kan skrapa mot taket eller släppa löv och annat skräp.
 • Strimmor av mögel, smuts eller fågelavföring.
tvätta taket undvik mossa

Om du noterar något av dessa tecken, kan det vara lämpligt att planera en professionell takrengöring.

Så, är takrengöring värt kostnaden?

Takrengöring kan tyckas vara en obehaglig eller trivial uppgift, men det är en vital del av hemunderhållet som inte bör förbises.

En regelbunden och professionell rengöring av ditt tak inte bara förbättrar estetiken av din fastighet, utan också hjälper till att identifiera potentiella problem tidigt.

Detta kan inkludera skadade eller saknade takbältros och problem med hängrännor, som om de inte åtgärdas kan leda till kostsamma reparationer och skador på andra delar av hemmet.

I slutändan är takrengöring mer än bara en kosmetisk åtgärd. Det är en investering i ditt hem som bidrar till att upprätthålla och skydda ditt taksystem.

Med tanke på fördelarna och den potentiella besparingen av framtida reparationer, är det säkert att säga att takrengöring definitivt är värt kostnaden.

Vanliga Frågor om Takrengöring 

När ska man tvätta taket?

Det bästa tidpunkten att rengöra ditt tak är oftast innan eller efter den regniga säsongen, för att undvika mögelbildning och ansamling av smuts.

Kan jag rengöra mitt tak själv?

Även om det är möjligt att rengöra ditt tak själv, rekommenderas det starkt att anlita en professionell. Högtryckstvättar och kemikalier måste hanteras med försiktighet för att inte skada takmaterialet eller ogiltigförklara garantin.

Hur ofta bör jag rengöra mitt hustak?

En allmän rekommendation är att rengöra ditt tak en gång om året. Dock kan detta variera beroende på typen av tak och miljön runt ditt hem.

Vilka är fördelarna med att rengöra ett tak?

Att rengöra ditt tak regelbundet ger flera fördelar, inklusive bättre skydd mot vattenskador, ökad estetisk attraktivitet, längre livslängd för ditt takmaterial, och minskad risk för skadedjursangrepp.

Är takrengöring kostnadseffektivt?

Ja, takrengöring är i allmänhet en kostnadseffektiv åtgärd. Det hjälper till att förebygga dyra reparationer i framtiden och ökar takets livslängd, vilket gör det till en smart investering.

Inkluderar priset på takrengöring reparationer?

I de flesta fall inkluderar inte en standard takrengöringstjänst reparationer. Om takläggarna upptäcker några problem kan de rekommendera reparationer som kommer att kosta extra.

Vilka andra tjänster kan jag förvänta mig att betala extra för?

Utöver grundläggande rengöring kan det tillkomma extra kostnader för tjänster som rengöring av hängrännor, mossborttagning, och applicering av skyddande tätningar eller beläggningar.

Mer Läsning Från Oss