Betongpannor: Pris, Fördelar, Nackdelar & Mer

800 - 1200 kr per kvadratmeter

120 000 - 180 000 kr i total genomsnittlig kostnad


Det kostar i genomsnitt mellan 800 och 1 200 kronor per kvadratmeter att lägga betongpannor på taket. För en villa med ett tak på 150 kvm innebär det en total genomsnittlig kostnad mellan 120 000 - 180 000 kronor.

 • Hem
 • >
 • Blogg
 • >
 • Betongpannor: Pris, Fördelar, Nackdelar & Mer

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 30, 2023

Är det dags för ett takbyte och du är osäker på vilket material du ska välja? Om du har hört talas om betongpannor men är osäker på om de är rätt val för dig, då har du kommit till rätt ställe.

I den här guiden tar vi en djupdykning i världen av betongtak. Här kommer du att upptäcka allt från kostnader till livslängd och jämföra detta praktiska men ändå estetiskt tilltalande alternativ med andra material som skiffer och lera.

Vad är Betongpannor?

Betongpannor är en revolutionerande lösning för den som söker ett takmaterial som kombinerar lång livslängd med ekonomisk hållbarhet.

Till skillnad från traditionella asfaltsplattor, erbjuder betongpannor ett brandsäkert, robust och attraktivt alternativ som står sig i tidens prövning.

Attribut

Fakta

Pannor per kvm

9 st

Vikt

3-5 kg (35-50 kg per kvm)

Minsta taklutning

14 grader

Livslängd

30 - 40 år

Priset för Att Lägga Betongpannor

När det gäller prissättning, kan betongpannor vara en överraskande prisvärd investering för ditt hem. Generellt sett kan du förvänta dig en kostnad på mellan 50 och 100 kronor per kvadratmeter för att köpa betongpannor.

Men var medveten om att denna siffra kan skjuta upp till 150-300 kronor per kvadratmeter beroende på eventuella merkostnader som kan uppstå under installationsprocessen.

En plåtläggare kan också i sin tur kosta allt från 350-1000 kr i timmen, samtidigt som det kan tillkomma många olika kostnader som rivning av det gamla taket, byggställning avfallshantering och mer.

Det innebär att vi till slut hamnar på en totala kostnad runt 800 - 1200 kronor per kvm av betongpannor via en professionell firma.

Om vi antar att vi då har en villa med ett tak på 150 kvm kan vi då räkna ut att det genomsnittliga priset för att lägga betongpannor på sitt tak hamnar någonstans mellan 120 000 - 180 000 kronor.

kostnad

pris

Materialkostnad i kvm

50 - 300 kr

Arbetskostnad i kvm

350 - 1000 kr

Genomsnittligt pris i kvm

800 - 1200 kr

Genomsnittligt totalt pris

120 000 - 180 000 kr

Vad Påverkar Priset för Betongpannor? En Djupgående Analys

Att fatta det bästa beslutet när det gäller ditt nya tak innebär att du måste förstå de olika faktorer som påverkar priset. Det är inte bara en fråga om materialkostnader; det finns flera nyanser att beakta.

Materialval

Inom kategorin betongpannor finns det en betydande prisvariation. Du kan hitta produkter från så lågt som 40 kr/m2 upp till 120 kr/m2. Det är en dramatisk skillnad som kan göra en stor inverkan på ditt budgetarbete.

Till exempel kan kostnaden för takpannor på ett tak på cirka 100 m2 variera från 4 000 kr till 12 000 kr, vilket inte inkluderar andra kostnader som arbete och ytterligare material.

Takets Storlek & Vinkel

Ett av de mest centrala elementen att ta hänsyn till när du beräknar ditt takbyte är takets faktiska storlek, vilket inte bara beror på ditt hems grundyta. Takets lutning eller "pitch" spelar en avgörande roll i att bestämma dess totala yta.

För att räkna ut denna kan du använda vår kalkylator för taklutning, vilket kommer att beräkna den exakta vinkeln på ditt tak, samt förhållandet däremellan.

Med dessa mått i handen kan du sedan använda en takytestorlek-kalkylator för att få en exakt uppskattning av ditt tak i kvadratmeter.

Strukturella Ändringar

Betongtak har många fördelar, men en av de största nackdelarna är deras vikt. De kan väga flera gånger mer än andra typer av takmaterial. Detta betyder att din nuvarande takstruktur kanske inte klarar av belastningen utan vissa förstärkningar eller strukturella förändringar. ‘

Kostnaden för dessa anpassningar kan variera mycket beroende på ditt hems storlek, design och nuvarande skick. Det är ofta nödvändigt att konsultera en byggnadsingenjör för att utvärdera vilka förstärkningar eller ändringar som kan behövas.

Extrakostnader & Reparationer

Under processen av ett takbyte kan det tillkomma flera extra kostnader och mindre reparationer. Detta kan inkludera saker som att byta ut eller reparera vissa delar, tätning av tak, reparation eller byte av takrännor, och tillägg av takfönster.

Andra potentiella kostnader kan vara reparationer av skorstenar, ventilationskanaler och byte av isolering. Det är alltid bra att vara förberedd på dessa eventuella extrakostnader och inkludera dem i din totala budget.

Val av Entreprenör

Det är alltid en bra idé att ta in flera anbud för att få en realistisk uppfattning om marknadspriset. Prisskillnaderna mellan olika entreprenörer kan vara avsevärda, så det är rekommenderat att samla in minst två eller tre anbud från pålitliga företag.

lä'gga takpannor

Vad Ingår i Entreprenörens Pris för Betongpannor?

Att förstå vad som ingår i entreprenörens pris när du bestämmer dig för att lägga om ditt tak med betongpannor kan ge dig klarhet och undvika oväntade kostnader.

 1. Takläggning: Det primära arbetet som involverar läggning av de nya betongpannorna.
 2. Snickeri: Eventuella snickeriarbeten som behövs för att stärka eller justera takstrukturen.
 3. Plåtslagning: Inkluderar arbete med metaller, som exempelvis infästningar och takrännor.
 4. Rivning: Kostnad för att ta bort det befintliga takmaterialet.
 5. Taktäckningsmaterial: Betongpannorna själva samt eventuella underlagsmaterial.
 6. Takrännor och Beslag: Dränering och fästelement som behövs för att fullfölja takomläggningen.
 7. Byte av Underlagspapp och Läkter: Om det befintliga underlaget och läkterna inte är i tillräckligt bra skick, måste dessa bytas ut.
 8. Övrigt Material: Eventuella smådelar och tillbehör som krävs för att fullfölja arbetet.

Att Tänka På:

 • Eventuella Merkostnader: Anbudet specificerar vanligtvis att eventuella extra kostnader för skador som röta inte ingår. Därför kan det vara klokt att anlita en oberoende besiktningsman för en fullständig bedömning av takets skick.
 • Strukturella Bedömningar: Om du överväger att byta från ett lättare material till betongpannor, är det viktigt att en erfaren takentreprenör utvärderar om takstrukturen behöver förstärkas. Detta kan ha en betydande påverkan på det totala priset.

Det är alltid en god idé att ta in flera anbud för att få en heltäckande bild av vad marknadspriset ligger på. Se till att alla anbud inkluderar alla kostnadsdelar för att göra en korrekt jämförelse.

För- och Nackdelar med Betongpannor

När det kommer till att välja rätt material för ditt tak, är det viktigt att väga för- och nackdelar. Betongpannor kommer med sina egna unika fördelar och begränsningar som kan vara avgörande för ditt beslut.

byta betongpannor material

Fördelar med Betongpannor

 1. Prisvärdhet: En av de mest lockande aspekterna av betongpannor är deras kostnadseffektivitet. De är i allmänhet billigare än deras lertegel motsvarigheter.
 2. Färgval: Betongpannor kommer i en myriad av färger, vilket ger dig stor frihet att anpassa takets utseende till resten av din fastighet.
 3. Visuellt Bedräglig: På avstånd kan det vara svårt att särskilja betongpannor från dyrare tegelpannor, vilket ger dig estetiska fördelar utan den höga kostnaden.
 4. Glaseringsfördelar: Om du väljer att gå med glaserade betongpannor, får du extra skydd och fördelen med att snö och vatten lättare rinner av.

Nackdelar med Betongpannor

 1. Vikt: Betongpannor är betydligt tyngre än andra alternativ, vilket gör dem olämpliga för byggnader med svagare takstrukturer.
 2. Kortare Livslängd: Jämfört med andra material har betongpannor en relativt kort livslängd och kan behöva bytas ut efter 30–40 år.
 3. Ingen Återanvändning: Till skillnad från lertegelpannor kan betongpannor inte återanvändas och måste därmed alltid bytas ut vid renovering.
 4. Estetisk Nedgång: Med tiden tenderar betongpannor att bli slitna och missfärgade, vilket kräver extra underhåll för att behålla sitt ursprungliga utseende.
 5. Underhållskrav: För att behålla deras visuella och funktionella kvaliteter kräver betongpannor regelbundet underhåll, inklusive taktvätt och målning.

Att förstå dessa för- och nackdelar kommer att hjälpa dig att göra ett mer informerat val och förbereda dig för eventuella framtida underhållsbehov.

Att Lägga Tak med Betongpannor

När det är dags för en takomläggning är det viktigt att tänka igenom materialval och process noggrant. Betongpannor är ett populärt alternativ, men de kommer med sina egna specifika överväganden.

Till skillnad från lertegelpannor, som i vissa fall kan återanvändas, kräver en ny takläggning med betongpannor att du investerar i nya pannor. Detta är viktigt att ha i åtanke både för budgetering och för miljöaspekter.

En viktig detalj att inte glömma är att betongpannor är tyngre än tegelpannor. Detta kan vara en begränsning för äldre byggnader med en försvagad takstomme, eller byggnader som ursprungligen är byggda med en lättare takkonstruktion. En expertbedömning av takets bärförmåga kan därför vara nödvändig.

lägga betongpannor

När det gäller själva omklädningsprocessen är det en flerstegsaffär. Det börjar med att ta bort den gamla takbeklädnaden och transportera bort byggavfallet för återvinning. Därefter appliceras en takpapp för att skapa en vattenbarriär. Takläkt installeras som en bas att fästa betongpannorna på, och slutligen placeras pannorna på läkten.

Är ett Betongtak Värt Kostnaden?

Betongtak erbjuder en rad fördelar som kan göra den extra kostnaden värd investeringen. Dess robusta och hållbara natur, tillsammans med en estetisk mångsidighet som kan anpassas till olika arkitektoniska stilar, gör det till ett lockande alternativ för många husägare.

Men betong kommer med sina egna utmaningar. Det är ett tungt material som kan kräva förstärkning av takstrukturen, vilket innebär extra kostnader.

Det kräver också en viss mängd underhåll, inklusive regelbundna inspektioner och rengöring, som inte bör förbises.

Ett klokt nästa steg skulle vara att boka en konsultation med en kvalificerad takentreprenör för att diskutera ditt projekts unika behov och krav. Detta är särskilt viktigt för att bedöma eventuella strukturella ändringar som kan behövas för att stödja betongpannorna.

En professionell bedömning kommer att ge dig den information du behöver för att fatta ett välgrundat beslut om huruvida ett betongtak är rätt val för just din fastighet.

Vanliga Frågor om Betongtak och Betongpannor

Hur Lång Livslängd Har Betongpannor?

Betongpannor är känt för sin hållbarhet och kan ha en livslängd på upp till 40 år, förutsatt att de får regelbunden skötsel. Denna livslängd är i linje med andra komponenter i taksystemet, som tätskikt och läkt.

Kan Man Återanvända Betongpannor vid Takbyte?

Till skillnad från lertegelpannor, som kan återanvändas om de är i god kondition, är det inte möjligt att återanvända betongpannor vid ett takbyte.

Kräver Betongpannor Underhåll?

Absolut, betongpannor behöver underhåll ungefär vart 5:e år, särskilt eftersom de börjar förlora sitt yttre skydd efter cirka 15 år. Det är viktigt med regelbunden taktvätt och målning för att förlänga deras livslängd.

Är Betong Vattentätt?

Betong är i allmänhet bra på att motstå vattenintrång, men det är viktigt att notera att det är en porös substans. Detta gör den känslig för vatten och frost, särskilt i kallare klimat.

Kan Du Högtryckstvätta Betongtakpannor?

Även om det tekniskt sett är möjligt att högtryckstvätta betongpannor, rekommenderas det inte av takläggningsexperter. Användningen av högtryck kan skada pannorna, så det är bättre att använda en mildare rengöringsmetod.

Är Betongtakpannor Tunga?

Ja, betongpannor är tyngre än många andra takmaterial som asfalt eller metall. Detta kan kräva en förstärkning av takstrukturen, men de erbjuder också många fördelar som gör dem väl värda den extra vikten och eventuella förberedelser.

Vilken är den minsta taklutningen för betongpannor?

Den minsta taklutningen för betongpannor är 14 grader.

Mer Läsning Från Oss