Takpannor & Taktegel: Pris, Fördelar, Nackdelar & Mer

1 000 - 1 800 kr per kvadratmeter

150 000 - 270 000 kr i total genomsnittlig kostnad


Det kostar i genomsnitt mellan 1000 - 1800 kronor per kvadratmeter att lägga takpannor. För ett hus med en takyta som är 150 kvm innebär det en total genomsnittlig kostnad på 150 000 - 270 000 att byta till taktegel. Priser kan variera kraftigt beroende på faktorer såsom material.

 • Hem
 • >
 • Blogg
 • >
 • Takpannor & Taktegel: Pris, Fördelar, Nackdelar & Mer

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 30, 2023

Ett tak av tegelpannor är mer än bara en estetiskt tilltalande detalj på ditt hem; det är en långsiktig investering i hållbarhet och miljövänlighet.

Även om den initiala kostnaden kan vara hög, kompenseras detta av takets långa livslängd och låga underhållskostnader.

Denna guide kommer att gå igenom allt du behöver veta om taktegel, från dess egenskaper till kostnaderna för installation och underhåll.

Vad Är Taktegel Och Takpannor?

Taktegel är en hållbar och miljövänlig takbeklädnad gjord av keramiska material som lera eller betong. Dessa takpannor kan hålla i över 50 år och kan återanvändas.

De erbjuder en klassisk och tidlös design, med olika former och färger för att passa olika arkitektoniska stilar. 

Taktegel är också mycket motståndskraftiga mot olika väderförhållanden, vilket gör dem lämpliga för det svenska klimatet.

fint taktegel

Om du letar efter ett nytt tak som kombinerar hållbarhet, estetik och miljövänlighet, är taktegel ett utmärkt val.

Vad Kostar Det Att Lägga Takpannor?

Priset för att köpa takpannor tenderar att börja så lågt som 50 kr/kvm för billigare betongpannor, upp till drygt 300-400 kr/kvm för högkvalitativa lertegelpannor.

Sedan har vi arbetskostnaden som tenderar att ligga mellan 400-800 kronor per timme för en takläggare.

Därefter tillkommer även vissa merkostnader såsom extramaterial och extratjänster som bortforsling och liknande.

Det innebär att den totala genomsnittliga kostnaden för takpannor per kvadratmeter uppgår någonstans mellan 1000 - 1800 kronor.

kostnad

Pris

Genomsnittlig (Låg) Kostnad

1000 kr per kvm

Genomsnittlig Kostnad

1500 kr per kvm

Genomsnittlig (Hög) Kostnad

1800 kr per kvm

För en villa med ett tak på 150 kvm innebär det en total genomsnittlig kostnad på 150 000 - 270 000 kronor för att lägga om sitt tak till taktegel.

Vad Avgör Kostnaden För Att Lägga Taktegel?

Att investera i ett nytt tak är en stor ekonomisk åtagande, och det är därför viktigt att förstå de olika kostnadsfaktorer som påverkar projektet.

Materialkostnad

En av de mest avgörande faktorerna är valet av material. Här bryter vi ner kostnaderna för de två mest populära typerna av tegelpannor: betong och lera.

Betongpannor

Betongpannor är generellt sett ett mer ekonomiskt val jämfört med tegelpannor.

Om du anlitar en professionell firma för att lägga betongpannor på ditt tak, kan du förvänta dig en total kostnad på mellan 800 och 1200 kr per kvadratmeter.

Tegelpannor

Om du istället föredrar den klassiska och tidlösa känslan som tegelpannor ger, bör du vara beredd att betala en högre summa.

Materialpriset inklusive arbetskostnader för installation av både innertak och yttertak, kommer den totala genomsnittskostnaden för ett tegeltak att ligga omkring 1600 kr per kvadratmeter.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att dessa priser kan variera kraftigt, från så lågt som 1200 kr per kvadratmeter till så högt som 3000 kr per kvadratmeter.

Takets Forms Påverkan På Priset

Valet av takpannans form eller stil kan ha en betydande inverkan på den totala kostnaden för ditt takprojekt.

olika typer av tegelpannor

Vissa typer av takpannor är mer komplexa att installera än andra, vilket kan öka arbetskostnaden. Här är en översiktlig tabell som illustrerar hur olika stilar av takpannor generellt sett är prissatta i förhållande till genomsnittet.

Stil av Takpanna

Kostnadsindikation

Sammankopplade

Billigare än genomsnittet

Vanlig/platt

Genomsnittlig

Pannplatta

Genomsnittlig

Spansk

Genomsnittlig

Franska

Dyrare än genomsnittet

Mission/Dubbel romersk

Dyrare än genomsnittet

Riviera

Dyrare än genomsnittet

Barrel

Mycket dyrare än genomsnittet

Oavsett vilken stil du väljer, är det viktigt att ta hänsyn till både material- och arbetskostnader, eftersom båda kommer att variera beroende på takpannans form och komplexitet.

Kostnaden Utifrån Takets Storlek & Utformning

Priset för att installera ett nytt tegeltak varierar naturligtvis beroende på takets storlek. Intressant nog kan kvadratmeterpriset minska något för större takytor. 

Anledningen är att fasta kostnader som transport, byggställningar och säkerhetsåtgärder fördelas över en större yta, vilket sänker det genomsnittliga priset per kvadratmeter.

Takets form har också en direkt inverkan på kostnaden. Ett tak med en enkel, jämn lutning är generellt billigare att installera jämfört med ett tak med komplexa vinklar, hörn och takfall. Du kan beräkna din taklutning enkelt och smidigt här.

Till exempel är ett sadeltak med två fall och en nock vanligtvis billigare att lägga än ett valmtak med flera fall eller ett mansardtak med flera skarvar. Dessutom kan antalet takfönster och andra genomföringar också påverka det totala priset.

Ytterligare kostnader att ta hänsyn till

Att investera i ett nytt tegeltak är mer än bara en engångskostnad för material och installation. Det finns flera andra faktorer som kan påverka den totala ekonomiska investeringen över tid. Här är några extra kostnader du bör ha i åtanke:

 • Underhåll - Tegeltak kräver regelbunden rengöring för att motverka uppkomsten av mossa, alger och mögel, vilket kan förkorta takets livslängd. Kostnaden för att rengöra ett tegeltak kan variera, och det är en god idé att göra det säsongsvis eller när du märker uppbyggnad.
 • Hängrännor - Om du planerar att byta tak kan det också vara lämpligt att se över dina hängrännor. Felaktiga eller igensatta hängrännor kan orsaka skador på taket. Kostnaden för att rengöra eller byta ut hängrännor varierar, och det kan vara en viktig faktor att inkludera i din budget.
 • Reparationer - Små reparationer, som att byta ut spruckna eller saknade takpannor, kan spara dig pengar på lång sikt genom att skydda underlaget och förhindra dyrare skador. Den genomsnittliga kostnaden för reparationer kan variera, men det är alltid bäst att agera snabbt för att undvika större problem.
 • Rengöring av skorsten - Om du har en skorsten, kan det vara en bra idé att planera in en årlig rengöring och inspektion samtidigt som du tar hand om ditt tak. Detta kommer att lägga till en extra kostnad till ditt projekt, men det är en viktig del av att upprätthålla ett hälsosamt och säkert hem.
gamalt hus med takpannor

För- och Nackdelar med Tegeltak

Ett tegeltak kan vara ett utmärkt val av taktäckningsmaterial, men det kommer också med sina egna för- och nackdelar. Här bryter vi ner dem för att hjälpa dig göra ett mer välgrundat beslut.

Fördelar med Tegeltak

 1. Lång Livslängd: Tegelpannor har en exceptionellt lång livslängd och överträffar de flesta andra takmaterial på marknaden.
 2. Miljövänligt: Tillverkade av naturliga material som lera eller betong, snarare än petroleumbaserade produkter, är tegelpannor ett miljövänligt alternativ. De kan dessutom återvinnas, vilket minskar deras miljöpåverkan ytterligare.
 3. Energieffektivitet: Tegelpannor har ett naturligt mellanrum mellan takdäcket och plattorna, vilket skapar en termisk barriär. Detta hjälper till att isolera byggnaden mot sol och värme, vilket kan bidra till lägre energikostnader.

Nackdelar med Tegeltak

 1. Behov av Strukturellt Stöd: Tegelpannor är relativt tunga, vilket kräver att takstrukturen är tillräckligt robust för att bära vikten. Detta kan ibland innebära extra kostnader för förstärkning.
 2. Känslighet för Skador: Tegelpannor kan vara sköra och riskerar att spricka eller krossas vid hård påverkan, till exempel fallande trädgrenar. Detta kan vara en nackdel i områden med många träd eller risk för hagel.
 3. Underhåll: Tegelpannor har en tendens att samla skräp i sina tråg, vilket gör att regelbunden rengöring är nödvändig för att förhindra vattenstagnation och andra problem.

Att förstå dessa för- och nackdelar kan hjälpa dig att avgöra om ett tegeltak är rätt val för ditt hem.

Är Tegeltak Rätt Val För Ditt Hus?

När du funderar på att byta till ett tegeltak är det viktigt att ta flera faktorer i beaktande för att se om det är ett lämpligt val för ditt hus.

lägga taktegel

Här är några nyckelaspekter att tänka på:

Strukturell Kapacitet

 1. Vikt på Taket: Tegelpannor är generellt tyngre än många andra takmaterial. Till exempel väger betongpannor mellan 35-50 kg/m², vilket är betydligt mer än stål- eller aluminiumplåt som oftast väger under 10 kg/m².
 2. Förstärkning av Struktur: Om ditt nuvarande tak är av lättare material som plåt eller shingel, kommer du troligtvis behöva förstärka takstolar och undertak för att de ska tåla den extra vikten från tegelpannorna. Detta medför extra kostnader utöver själva takomläggningen.
 3. Konsultation med Experter: Om du är osäker på om ditt hus kan hantera den extra belastningen, är det rekommenderat att konsultera en sakkunnig för att göra en noggrann utvärdering.

Takets Lutning

 1. Minimilutning för Betongpannor: Om du väljer betongpannor krävs en minimilutning på taket om minst 15 grader.
 2. Minimilutning för Tegelpannor: Tegelpannor kräver en högre lutning, oftast mellan 18 och 22 grader, beroende på fabrikat och lokala väderförhållanden. Detta beror på att tegelpannor har en tendens att suga åt sig mer fukt än betongpannor.

Att ta hänsyn till dessa faktorer kan hjälpa dig att avgöra om ett tegeltak är det rätta valet för ditt hus. Det är alltid klokt att rådfråga en expert innan du gör ett slutgiltigt beslut.

Vanliga Frågor om Tegeltak

Hur många år håller ett tegeltak?

Modern tegelpannor kan förväntas ha en livslängd på cirka 50 år, medan underlaget vanligtvis håller i upp till 40 år. Det är dock inte ovanligt att äldre tegeltak har hållit i århundraden, även om vissa pannor kan ha behövt bytas ut under årens lopp.

Kan tegeltak repareras?

Ja, ett av de största fördelarna med tegeltak är att de är enkla att reparera. Mindre sprickor i enskilda pannor kan lagas med takcement av plast, utan att behöva ta bort pannan. För större sprickor kan hela pannan enkelt bytas ut.

Hur väl klarar tegeltak klimatet?

Takpannor bränns i höga temperaturer och är därför mycket lämpade för varma, torra klimat. Lertegel kan minska solinstrålningen i ett hus med upp till 33% för röda tegelpannor och 70-80% för vita. I kallare klimat är det bättre att använda kompositplattor som ett alternativ.

Läcker tegeltak?

Precis som alla andra takmaterial kan även tegeltak läcka. Orsaker till läckage kan variera från dålig installation och låg kvalitet på material till sprickor och ålder på teglet.

Kan man gå på tegeltak?

Ja, det är möjligt att gå på ett tegeltak, men det rekommenderas att göra detta så lite som möjligt. Om det är nödvändigt, använd skor med mjuka sulor och gå enbart på de nedersta 5 cm av pannan, som är den starkaste delen. Undvik att gå på spruckna pannor och håll dig i dalarna, inte på topparna av pannorna.

Vad är det billigaste tegeltaket?

Betongpannor är det mest prisvärda valet när det kommer till tegeltak. Dessa pannor har en enkel design och kostar mellan 50-100 kr per kvadratmeter.

Kräver tegeltak underhåll?

Tegeltak är i allmänhet mycket underhållsfria, men lite regelbundet underhåll kan förlänga deras livslängd. Det är bra att hålla taket fritt från skräp och snabbt åtgärda eventuella skador, samt att rengöra taket från mögel och fläckar när behov uppstår.

Kan man ha solceller på takpannor?

Ja, det är möjligt att installera solceller på ett tak med takpannor. Det kräver dock en noggrann bedömning av takets struktur och lutning för att säkerställa att det kan bära den extra vikten av solcellspanelerna. Det är också viktigt att konsultera en expert för att få en skräddarsydd lösning som passar ditt specifika tak.

Kan man måla takpannor?

Ja, takpannor kan målas för att förändra utseendet eller för att förbättra deras vattentäthet. Det är viktigt att använda en färg som är lämplig för utomhusbruk och som tål de väderförhållanden som taket kommer att utsättas för. Måla inte under fuktiga eller regniga förhållanden, och se till att taket är rent och torrt innan du börjar.

Hur tvättar man takpannor?

Takpannor kan rengöras med en högtryckstvätt eller genom handtvätt med en borste och såpvatten. Det är viktigt att vara försiktig så att man inte skadar pannorna. Om du är osäker på hur man går tillväga, kan det vara en bra idé att anlita en professionell takrengöringstjänst.

Hur många takpannor går det åt per m2?

Antalet takpannor som går åt per kvadratmeter varierar beroende på pannans storlek och takets utformning. Generellt kan man säga att det går åt mellan 6 och 12 pannor per kvadratmeter. För att få en exakt siffra rekommenderar vi att du konsulterar med en erfaren takläggare.

Avslutning och Rekommendationer

Att välja rätt material och design för ditt tak är en stor investering, både tidsmässigt och ekonomiskt.

Tegeltak erbjuder en rad fördelar, inklusive hållbarhet och estetisk skönhet, men det är också viktigt att vara medveten om de potentiella utmaningar och kostnader som kan komma med detta val.

Vi rekommenderar att du rådgör med en erfaren takläggare för att få en fullständig förståelse för vad som är mest lämpligt för ditt hem.

Det kan också vara värdefullt att göra en noggrann kostnadsbedömning, inklusive potentiella extrakostnader för förstärkning av takstrukturen eller för att anpassa taket för solceller.

Mer Läsning Från Oss