Laga Plåttak Själv: En Guide För Att Reparera Takplåt

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 19, 2023

Laga plåttak själv guide

Ett plåttak är känt för sin hållbarhet och estetik och kan tjäna ett hem väl i flera decennier.

Med en förväntad livslängd på 30-40 år, när det är korrekt installerat av en professionell, erbjuder det ett robust skydd mot naturens element. Men som med alla byggnadsmaterial, kan plåt också drabbas av skador över tid.

Varför är reparation av plåttak viktigt?

Ett plåttak ger inte bara skydd mot yttre element, utan bidrar också till hemmets övergripande utseende. Men när det börjar visa tecken på slitage, rost eller skador, kan det inte bara påverka dess estetik utan även dess funktion.

När rost bildas, kan det leda till svagare punkter i taket, vilket kan leda till läckage, vilket i sin tur kan orsaka skador på inredningen av ditt hem.

laga takplåt

Ett skadat plåttak är därför inte bara ett estetiskt problem utan även ett funktionellt problem. Vattenläckage kan leda till fuktansamling i hemmet, vilket kan bidra till tillväxt av mögel och röta, vilket kan skada hemmets struktur och kan även medföra hälsorisker.

Reparation av Plåttak: En Snabbguide

Att reparera ett plåttak kan vara en komplicerad process, men med rätt verktyg och tekniker kan du fixa mindre problem på egen hand. Om du hittar hål eller revor i plåten, kan dessa ofta repareras med plåtlappar och speciallim.

Följ dessa enkla steg för att reparera ditt plåttak:

 1. Rengör Området: Använd en borste eller högtryckstvätt för att ta bort smuts och alger från det skadade området.
 2. Förbered Plåtlappar: Klipp ut en bit av matchande plåt som är något större än det skadade området.
 3. Fäst Lappen: Använd ett speciallim för metallytor och pressa plåtlappen noggrant på plats. Se till att limmet får tid att härda enligt tillverkarens anvisningar.
 4. Försegla Skarvarna: För extra hållbarhet, försegla skarvarna med en silikonbaserad fogmassa som är avsedd för utomhusbruk och metallytor.
fint och helt plåttak

Observera att detta är en grundläggande guide och för mer komplexa problem rekommenderas det att du kontaktar en professionell takläggare för en mer omfattande reparation.

Underhåll och reparation av plåttak

Det är inte bara extremt väder som kan skada ditt plåttak. Föroreningar, havsluft och dagligt slitage kan alla bidra till att plåttaket åldras för tidigt.

För att förhindra att ditt tak drabbas av rost och andra skador, är det viktigt att regelbundet rengöra och underhålla det.

Här är stegen för att underhålla och underhålla ditt plåttak:

 1. Tvätta Plåttaket: Börja med att noggrant rengöra plåtytan. Detta innebär att tvätta bort ackumulerad smuts, damm, föroreningar och eventuellt löst sittande färg. Använd en mjuk borste eller högtryckstvätt för att rengöra ytan effektivt.
 2. Inspektera Skarvar och Genomföringar: Skarvarna på plåttaket är de mest utsatta områdena där rostangrepp ofta börjar. Genomför noggranna inspektioner av dessa områden och notera alla tecken på skada eller rost.
 3. Rostborttagning: Om rost identifieras, bör detta avlägsnas omedelbart. Använd en stålborste eller slipmaskin för att skrapa bort all rost till en ren plåtyta.
 4. Laga Skador: Mindre skador på plåttaket kan lappas med specialiserade lagningsprodukter. Om skadorna är omfattande kan det vara nödvändigt att byta ut större sektioner av plåten. Se till att alla skarvar och genomföringar är ordentligt förseglade för att förhindra framtida vatteninträngning.
 5. Grundmålning av Tak: Alla rena och frilagda plåtytor bör behandlas med en korrosionsbeständig grundfärg. Detta hjälper till att skydda plåten från framtida rostangrepp.
 6. Målning: Efter att grundfärgen har torkat, applicera två lager av högkvalitativ takfärg. Detta ger inte bara taket ett fräscht utseende, men också ytterligare skydd mot väderförhållanden.
laga och reparera plåttak

Genom att följa dessa steg regelbundet, kan du säkerställa att ditt plåttak inte bara ser bra ut utan också fungerar effektivt för att skydda ditt hem i många år framöver.

Korrosion på plåttak

Ett av de vanligaste problemen som drabbar plåttak är korrosion. Korrosion är en kemisk reaktion som inträffar när järn utsätts för syre och fukt, vilket leder till rostbildning.

Varför uppstår korrosion?

 • Ofullständigt skydd: Järnplåtar skyddas normalt av en zinkbeläggning och färgskikt. Om någon av dessa skyddsskikt skadas, kan fukt och syre tränga igenom, vilket ger upphov till rost.
 • Ackumulering av smuts: Områden där smuts och fukt samlas är särskilt känsliga för korrosion. Fågelavföring innehåller syror som kan skada färgskiktet och accelerera korrosionsprocessen.
 • Kontakt med andra metaller: Om järnplåt kommer i kontakt med ädlare metaller, som koppar, kan korrosion förvärras.

Hur förebyggs korrosion?

 1. Rengöring: Regelbunden rengöring av taket för att avlägsna smuts och föroreningar kan förhindra korrosion.
 2. Underhåll: Färgskiktet på taket bör underhållas och repareras om det är skadat.
 3. Förebygg vattenansamling: Se till att stuprör och takrännor är fria från löv och skräp för att förhindra vattenansamling.
 4. Undvik metallkontakt: Om olika metaller måste anslutas, använd skiljeplåtar eller annan isolering för att förhindra direkt kontakt.

Isbildning på plåttak

Dåligt isolerade vindsutrymmen kan orsaka snösmältning och efterföljande isbildning på taket. Om detta händer:

 1. Isolera vinden: Se till att vinden är väl isolerad för att förhindra att varm luft stiger upp under taket.
 2. Ventilation: God ventilation av yttertaket kan hjälpa till att förhindra uppvärmning.
 3. Försiktighet vid isborttagning: Använd plastskyfflar eller andra skonsamma verktyg för att avlägsna is från taket.

Korrosion och isbildning kan skada plåttaket, men genom att vidta förebyggande åtgärder och regelbundet underhålla taket kan livslängden förlängas avsevärt.

Andra tips för att förebygga och behandla skadat plåttak

 • Regelbundna inspektioner: Även om du inte misstänker några problem, bör du regelbundet inspektera ditt plåttak. Detta hjälper till att identifiera potentiella problem i ett tidigt skede, innan de blir allvarligare.
 • Använd kvalitetsmaterial: Vid reparation eller installation, investera i högkvalitativa material. Ett plåttak av hög kvalitet med en stark zink- eller aluminiumbeläggning kan erbjuda bättre skydd mot korrosion.
 • Installera droppkanter: Dessa kanter leder bort vatten från takets kanter, vilket minskar risken för vattenskador.
 • Installera takventiler: God ventilation minskar risken för kondensbildning under plåttaket, vilket kan leda till korrosion.
 • Använd kompatibla material: Om du behöver fästa något på taket, till exempel en antenn eller satellitdisk, se till att använda skruvar och fästen som är kompatibla med plåtmaterialet.
 • Omläggning av taket: Om ditt plåttak är äldre och visar tecken på allvarlig skada, kan det vara dags att överväga en omläggning av taket. Det kan vara en större investering, men det ger taket nytt liv och minskar risken för framtida skador.

Ett plåttak kan tjäna ditt hem i många år om det vårdas rätt. Genom att ta hänsyn till ovanstående råd och rekommendationer kan du maximera takets livslängd och minska risken för skador.

Kom ihåg att regelbunden underhåll och omtanke är nyckeln till ett långvarigt och hållbart plåttak.

Mer Läsning Från Oss