Sedumtak: En Guide Till Dess Fördelar & Nackdelar

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 29, 2023

sedumtak guide

Sedumtak faller under kategorin "gröna tak", ett paraplybegrepp som inkluderar allt från frodiga takträdgårdar till enklare naturtak.

I denna guide får du lära dig allt du behöver veta om sedumtak, för att bättre kunna ta ett beslut om det är rätt val för dig och din fastighet. 

Men vad särskiljer sedumtak från andra typer av gröna grästak? Svaret ligger i växtvalet.

Vad är Sedumtak?

Sedumtak använder sig av speciella örter och suckulenter, som fetknopp och fetblad, vilka är exceptionellt tåliga och kan trivas i ett tunt jordlager. Det betyder ingen risk för skador på underliggande takstruktur.

Dessa växter är inte bara hållbara; de är också estetiskt tilltalande. Under olika säsonger kan de skimra i en mängd olika färger - från rött och rosa till gult, vitt och grönt.

bra sedumtak för taklutning

Viktigt att notera är att ett vattenmättat sedumtak inte väger mer än ett vanligt tak med takpannor, cirka 50 kg per kvadratmeter. Det gör det till ett flexibelt val som kan kombineras med en rad olika taktäckningar, gammal som ny.

För den trädgårdsintresserade är sedumtak även en vanlig syn på allt från friggebodar och carportar till lusthus och uterum.

Fördelar med Sedumtak: Mer än Bara Grönska

Om du överväger att investera i ett sedumtak, har du en hel palett av fördelar att se fram emot. Här presenterar vi de mest markanta fördelarna som kan göra ditt val både lättare och mer välgrundat.

 • Vattenhantering - Ett sedumtak är som en svamp för regnvatten. Med klimatförändringarna kommer vi att se allt mer nederbörd, och sedumtak är utmärkta för att hantera detta överskott. De kan absorbera upp till 25 liter vatten per kvadratmeter, vilket gör dem till en smart och hållbar del av lokala system för dagvattenhantering (LOD).
 • Temperaturreglering - Ett sedumtak är som en levande termos. På vintern bidrar det till att hålla inomhusvärmen kvar, medan det på sommaren verkar kylande. Detta är inte bara bra för dig och din elräkning, utan också för staden som helhet genom att motverka den så kallade "Urban Heat Island Effect".
 • Biologisk Mångfald - Sedumtak kan vara små ekosystem i sig. De erbjuder en tillflyktsort för insekter och bidrar därmed till biologisk mångfald, något som blir allt viktigare i våra allt mer urbaniserade samhällen.
 • Förbättrad Livs- och Arbetskvalitet - Det är vetenskapligt belagt att gröna miljöer har en positiv effekt på vårt välbefinnande. Med ett sedumtak får du inte bara en grön oas, utan också en arbets- och livsmiljö som minskar stress och ökar livskvaliteten, tack vare principer från biofilisk design.
 • Längre Livslängd för Ditt Tak - Ett sedumtak är inte bara vackert att titta på; det är också hållbart. Med rätt skötsel kan ditt sedumtak hålla i över 40 år. Det skyddar dessutom det underliggande taket mot slitage från UV-strålning, vilket förlänger livslängden på hela takkonstruktionen.

Nackdelar med Sedumtak: Värt att Överväga

Även om sedumtak har många fördelar, finns det vissa aspekter som kan vara bra att fundera över. Här presenterar vi några av de viktigaste.

 • Installationens Komplexitet - Även om du är händig och van vid DIY-projekt, är installationen av ett sedumtak inte alltid en enkel uppgift. Det kräver specialkompetens och utrustning, och det är oftast bäst att anlita en professionell takläggare eller snickare för jobbet.
 • Färgskiftningar - Ett sedumtak är en levande organism, och som sådan går det igenom årstidsrelaterade förändringar. Om du förväntar dig att ditt tak ska vara grönt året runt, kommer du att bli besviken. Många sedumtak skiftar färg och kan bli rödaktiga under hösten och vintern. Det finns dock vintergröna alternativ om konstant grönska är viktig för dig.
 • Kostnadsaspekten - Att installera ett sedumtak kan vara en större initial investering, beroende på takets storlek och installationskostnader. Men det är också en långsiktig investering som kan öka takets livslängd, vilket kan göra det ekonomiskt försvarbart i längden.
 • Utmaningar med Solceller - Om du funderar på att installera solceller kan det vara svårt att se hur de skulle passa med ett sedumtak. Men tro det eller ej, de två kan faktiskt komplettera varandra väl. Solcellerna kommer att ta upp lite utrymme på taket, men det gröna taket kan faktiskt göra solcellerna mer effektiva genom att minska deras kylbehov.
Bra sedutmtak

Monteringsanvisning för Sedumtak

Att lägga ett sedumtak kan verka komplicerat, men med rätt instruktioner och förberedelser kan det vara en relativt smidig process. 

Förberedelser

 1. Ankomst av Sedummattor: När du får hem dina sedummattor, var noga med att lägga ut dem en och en direkt. De behöver ljus och luft och ska inte stå staplade på varandra för länge.
 2. Takets Bärighet: Kontrollera att taket är tillräckligt starkt för att bära ett sedumtak. Viktmässigt är det jämförbart med ett tak som har takpannor.
 3. Rengör Taket: Sopa eller tvätta taket och låt det torka ordentligt innan du börjar.

Installation

 1. Dränerande Täckduk: Lägg en dränerande täckduk på taket. Detta underlag ska vara godkänt och anpassat för din takvinkel. Sök rådgivning från ett byggvaruhus om du är osäker.
 2. Stupränna: Skär ett kryss i duken där stuprännan ska vara.
 3. Galler vid Stupränna: Placera ett galler vid ingången till stuprännan för att förhindra igensättning.
 4. Vattenavrinning: Omge stuprännan med grovt grus för att underlätta vattenavrinning.
 5. Dränering för Platt Tak: Om du har ett platt tak, täck duken med ett 3 cm tjockt lager grus eller granulat. Detta fungerar som en extra dränering.
 6. Snedtak: Om du har ett snedtak, kan du gå direkt till nästa steg.
 7. Placering av Sedummattor: Lägg ut sedummattorna kant i kant på taket. Om nödvändigt kan mattorna skäras till med en mattkniv för att passa takets form.

Eftervård

 1. Initial Vattning: När du har lagt alla mattor, vattna dem rikligt för att hjälpa dem att rota sig och börja växa.
 2. Daglig Vattning: Om det är en torr och varm period (20 grader eller mer), vattna mattorna dagligen under de första 2-3 veckorna.

Skötsel Och Underhåll Av Sedumtak

Att ha ett sedumtak är inte bara estetiskt tilltalande och miljövänligt, det kräver också en viss mängd omsorg och underhåll. Här är några nyckelpunkter att ha i åtanke för att ditt sedumtak ska trivas och hålla länge.

 1. Omedelbara Åtgärder och Rapportering - Om du märker några skador eller problem med ditt sedumtak, rapportera dem omgående. Snabb åtgärd kan förhindra ytterligare problem.
 2. Täckningsgrad och Installation - Sedummattorna bör täcka minst 75% av takytan och skall läggas ut inom ett dygn efter leverans. Tätskiktet på taket bör också vara avsett för sedumtak.
 3. Försiktighet vid Beträdning - Undvik att gå på sedumtaket i onödan och aldrig när det är fruset. Detta för att undvika skador på växtligheten.
 4. Höst- och Vinterskötsel - Om löv samlas på taket under hösten, ta bort dem för att undvika att kväva sedumväxterna. Om snö ackumuleras på ett platt tak, avlägsna det försiktigt men lämna kvar cirka 5 cm för att inte skada sedumen.
 5. Dränering och Gödsling - Använd en perforerad vinkelplåt för att hålla sedumtaket på plats och dränera bort överflödigt regnvatten. En gång per år på våren bör taket gödslas med långtidsverkande gödning.
 6. Vattning och Bevattning - Vid installationen krävs ordentlig genomvattning. Därefter är ytterligare bevattning oftast endast nödvändig under långa perioder av torka.
 7. Årlig Översyn - En årlig genomgång av sedumtaket är viktig för att ta bort oönskad vegetation. Om du märker kala fläckar, kan du strö ut växtsubstrat och klippa av skott från närliggande sedumplantor, lägg dem på de kala fläckarna och vattna rikligt.

Taklutning och Sedumtak: Vad Du Behöver Veta

Takets lutning kan vara en avgörande faktor när du funderar på att installera ett sedumtak. Här går vi igenom de grundläggande riktlinjerna och vad du bör tänka på.

Olika leverantörer kan ha olika rekommendationer, men generellt sett rekommenderas inte sedumtak för tak med en lutning större än 27 grader. Detta beror på att ett för brant tak kan påverka sedummattornas förmåga att hålla sig på plats och behålla fukt.

Systemval:

 • Platta Tak: För tak med 0–27 graders lutning kan man använda system med dränerande/vattenhållande mattor. Dessa system, inklusive mattan och rotsystemet, bygger cirka 5–6 cm och växterna blir 5–10 cm höga.
 • Lutande Tak: Här kan man istället välja system med vattenhållande filt, som är ungefär 3–4 cm tjocka.

Hur Mycket Väger ett Sedumtak?

Vikten på ett grönt tak varierar beroende på dess struktur. Ett tak med en blandning av örter, gräs och vilda blommor kommer att ha ett tjockare substratlager än ett tak med enbart sedumväxter.

Detta leder till att hela takstrukturen blir tyngre. Förutom substratet spelar också dräneringslagrets vattenbuffringskapacitet en roll i den totala vikten.

Vid planering och beräkning av ett grönt tak bör man alltid ta hänsyn till den vattenmättade vikten av hela takstrukturen. Detta inkluderar vikten av både vegetation och det eventuella vattenlagret.

Ett standard sedumtak på ett platt eller lätt lutande tak kan väga mellan 40 till 45 kg per kvadratmeter. Det är en ganska modest vikt, särskilt i jämförelse med vissa andra takmaterial. 

Avslutande Tankar och Rekommendationer

Att investera i ett sedumtak är inte bara en visuell uppgradering av ditt hem eller din arbetsplats. Det är också en investering i en hållbar framtid, med flera ekologiska och praktiska fördelar.

Men som med alla stora projekt, krävs det noggrann planering och förståelse för de tekniska aspekterna, inklusive vikten av taket och de eventuella bygglov som kan behövas.

Det kan vara särskilt fördelaktigt att samarbeta med en professionell takentreprenör som har erfarenhet av gröna tak. De kan hjälpa dig genom bygglovsprocessen och se till att ditt nya sedumtak inte bara är vackert, utan också säkert och hållbart.

Mer Läsning Från Oss