Skötsel & Gödsel Av Sedumtak: Experttips

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 29, 2023

skötsel av sedumtak

Ett grönt tak är inte bara en estetiskt tilltalande yta, det är också en hållbar lösning som kan erbjuda flera fördelar för både din byggnad och den omgivande miljön.

Men hur tar man hand om dessa levande tak?

I den här artikeln kommer vi att dyka in i skötseln och gödslingen av sedumtak, och belysa de bästa metoderna för att hålla ditt tak frodigt och hälsosamt.

Vad är ett Sedumtak?

Ett sedumtak är en typ av grönt tak som använder sig av sedumväxter, en grupp av örter och suckulenter som är anpassade till att klara sig på lite jord och vatten.

I Sverige har takbeklädnader med naturlig vegetation, som gräs och torv, varit i bruk i flera hundra år. Men sedumtak har blivit allt mer populära på grund av sina många fördelar, som inkluderar allt från vattenretention till biologisk mångfald.

skötsel av sedumtak på rätt sätt

Dessa tak är inte bara vackra att se på, de är också relativt lätta att sköta. Läs vidare för att lära dig mer om hur du bäst tar hand om ditt sedumtak.

Ta Bort Oönskad Växtlighet och Klippning Av Sedumtak

Även om sedumtak är relativt underhållsfria, kan oönskade växter som ogräs ibland göra sitt intåg. Det är viktigt att agera snabbt för att undvika att dessa växter tar över taket och kväver sedumväxterna.

Till skillnad från en traditionell gräsmatta, ska sedumväxter inte klippas. De är lågväxande och tar hand om sig själva till största delen.

Om du känner ett behov av att "städa upp" ditt tak, fokusera istället på att ta bort oönskade växter och skräp.

 1. Ogräs: Det mest effektiva sättet att ta bort ogräs är att dra upp det från roten. Detta förhindrar att ogräset växer tillbaka.
 2. Grenar och Löv: Det är också en bra idé att regelbundet ta bort grenar, löv och annat skräp som kan ha samlats på taket. Dessa kan hindra vattenflödet och leda till problem med dränering.

Gödsling av Sedumtak

Gödsling av sedumtak är en årlig aktivitet, bäst utförd under våren. Detta ger ditt sedumtak den näring det behöver för att frodas under de kommande varma månaderna.

Detta är inte nödvändigtvis något som kostar allt för mycket, men är ofta något som förbises när man tänker på priset av att lägga ett sedumtak.

Vilken typ av gödsel du bör använda varierar beroende på flera faktorer, inklusive årstiden då ditt sedumtak installeras och vilken sort av sedum du har. Generellt rekommenderas ett långtidsverkande gödselmedel som frigörs långsamt över tid.

Denna typ av gödsel bör appliceras direkt efter att sedumtaket har lagts och räcker vanligtvis i upp till nio månader. Om du vill ge ditt sedumtak en extra boost inför sommaren kan du också använda ett snabbverkande gödselmedel i början av våren.

Om ditt sedumtak börjar skifta i en rödaktig ton eller om det växer mycket mossa på det, är detta tecken på näringsbrist. Detta är signaler att det kan vara dags att gödsla.

Risker med Övergödsling

Övergödsling är inte bara skadligt för växter i skuggade områden, det kan också medföra att hela taket dör under vintern eller våren. Därför är det viktigt att dosera gödslet korrekt och att inte gödsla för ofta.

 • Skuggade Områden: Om ditt sedumtak mestadels ligger i skugga, bör du gödsla med försiktighet. Övergödsling i dessa områden kan vara skadligt för växterna.
 • Höst och Vinter: Undvik att gödsla på hösten, eftersom detta kan leda till att växterna dör under de kallare månaderna.
fint sedumtak

Bevattning av Sedumtak

Efter att sedumtaket har installerats är det viktigt att vattna det rikligt. Detta hjälper sedumväxterna att snabbt etablera sitt rotsystem och bidrar till en snabbare och mer robust tillväxt.

Sedumtak är generellt mycket tåliga och kräver sällan extra bevattning. Men om det har varit en längre period av torka, som varar mer än tre veckor, är det en bra idé att ge taket en extra omgång vatten. Om torkan sträcker sig över en månad, rekommenderas en enstaka, mer omfattande bevattning.

Beroende på hur mycket det har regnat under våren kan det ibland vara nödvändigt att vattna sedumtaket för att "väcka" det efter vintern.

 • Efter Augusti: Det är viktigt att inte vattna sedumtak efter augusti månad, med undantag för nylagda tak. Bevattning under denna period kan göra växterna för kraftiga, vilket ökar risken för att de dör under vintern eller våren.
 • Extrem Värme: Under perioder av extrem värme kan det vara fördelaktigt att ge sedumtaket lite extra vatten, även om det normalt inte behöver det.

Reparation och Underhåll av Sedumtak: Hantera Kala Fläckar

Kala fläckar på ett sedumtak kan uppstå av olika anledningar, såsom torka eller näringsbrist. Även om sedumtak generellt sett inte kräver särskilt mycket underhåll, kan de ibland behöva lite extra omsorg.

Om du märker kala fläckar på ditt sedumtak finns det flera sätt att åtgärda problemet:

Metod 1: Använd Klipp från Friska Plantor

 1. Klipp korta bitar av sedum, cirka 1–2 centimeter stora, från friska delar av ditt tak.
 2. Sprid ut de klippta bitarna jämnt över de kala fläckarna.
 3. Vattna området ordentligt för att hjälpa de nya plantorna att rota sig.

Metod 2: Använd Växtsubstrat och Skott

 1. Strö ut ett lager växtsubstrat över de kala områdena.
 2. Klipp av skott från närliggande friska sedumplantor.
 3. Placera de klippta skotten ovanpå växtsubstratet.
 4. Vattna området rikligt för att säkerställa att de nya plantorna rotar sig ordentligt.

Snöskottning av Sedumtak

När vintern kommer och snön börjar falla kan det vara nödvändigt att skotta ditt tak för att förhindra snöansamling och potentiella skador. 

 1. Lämna ett Snölager: Det är viktigt att lämna cirka 5 centimeter snö på taket. Detta skyddar sedumväxterna och förhindrar att du skadar dem med snöskyffeln.
 2. Försiktighet vid Barfrost: Undvik att beträda sedumtaket om det är barfrost, då plantorna blir mycket spröda när de är frusna.
sedumtak med snö och snöskottning

Om du av misstag skulle råka sätta snöskyffeln i sedumväxterna, oroa dig inte för mycket. Sedum är en robust växt som ofta kan återhämta sig. De närliggande sedumväxterna kommer oftast att sprida sig och fylla i de skadade områdena.

Hängrännor, Takbrunnar och Stenpartier

Förutom den gröna växtligheten på ditt tak, finns det andra strukturella komponenter som kräver uppmärksamhet. En effektiv avrinning är avgörande för takets långsiktiga hälsa och prestanda.

Om avrinningssystemet inte fungerar korrekt, kan det leda till en rad problem, inklusive:

 • Vattenansamling
 • Rötning av växtmaterial
 • Skada på takstrukturen
 • Ökad risk för läckage

Årlig Kontroll av Avrinningssystemet

 1. Hängrännor: Dessa borde inspekteras årligen för att säkerställa att de är fria från skräp och fungerar som de ska. Om du upptäcker att hängrännorna är blockerade av löv, grenar eller annat skräp, är det viktigt att rengöra dem omedelbart.
 2. Takbrunnar: Liksom hängrännor, borde takbrunnar också kontrolleras och rensas regelbundet. Ett blockerat dräneringssystem kan leda till vattenansamling, vilket kan skada både växtligheten och takstrukturen.
 3. Stenpartier: Om ditt sedumtak inkluderar stenpartier för estetiska eller funktionella skäl, se till att dessa inte hindrar vattenflödet. Stenar bör placeras på ett sådant sätt att de inte blockar dräneringskanalerna.

Mer Läsning Från Oss