Lägga Plåttak Själv: En Guide För Att Installera Plåttak

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 17, 2023

Lägga Plåttak Själv Guide

I denna artikel kommer du att få en djupgående förståelse för allt som rör plåttak, från de olika materialen och profilvalen till en steg-för-steg guide om hur du kan lägga ett plåttak själv.

Med vår långa erfarenhet och expertis inom området, strävar vi efter att ge dig den mest pålitliga och användbara informationen.

Varför Plåttak?

Men varför skulle du överväga att lägga ett plåttak själv? Plåttak har flera fördelar som gör dem attraktiva för både nybyggnation och renoveringsprojekt.

De är hållbara, har låg vikt och kommer i en mängd olika stilar och profiler. Dessutom är de relativt enkla att installera, vilket gör dem till ett utmärkt hemmaprojekt för den händige.

Med rätt vägledning och verktyg kan du spara både tid och pengar genom att göra jobbet själv.

Hur Man Lägger Plåttak Själv - Övergripande Steg

Att lägga ett nytt plåttak på egen hand kan vara en givande och kostnadseffektiv upplevelse om du har rätt verktyg och instruktioner.

lägga plåttak själv guide

Övergripande Steg:

 1. Ta bort gammal takbeläggning och takpapp: Rensa och förbered underlaget genom att ta bort gammal takbeläggning och takpapp.
 2. Kontrollera och förbered undertaket: Kontrollera undertakets kvalitet och montera eventuell ny bärläkt.
 3. Lägg ny underlagspapp: Följ tillverkarens instruktioner för att lägga ny underlagspapp.
 4. Montera ströläkt: Spika ströläkten i takets lutningsriktning med ett cc-avstånd på 600 mm.
 5. Montera bärläkt: Spika bärläkten med cc-avstånd som rekommenderas av takplåtstillverkaren, oftast 525 mm.
 6. Förbered hängrännor och rännkrokar: Om nödvändigt, montera nya rännkrokar och hängrännor.
 7. Montera fotplåt: Fäst en ny fotplåt på takfotsläkten enligt tillverkarens anvisningar.
 8. Lägg takplåten: Börja med den första takplåten och montera resten med självborrande skruv i bärläkten.
 9. Montera nockplåt och eventuella andra detaljer: Avsluta med att montera nockplåt och andra anpassningsbara plåtdetaljer som skorstenar och ventiler.

Följer du dessa steg kommer du ha en god översikt över vad som krävs för att själv lägga ett plåttak.

Det första och viktigaste steget i denna process är att ordentligt förbereda och installera undertaket. Nedan går vi igenom varje steg i detalj.

Exakta Steg För Att Lägga Plåttak Själv

Innan du börjar, se till att läktavståndet matchar måtten i monteringsanvisningen för den takprofil du har valt. Dubbelkolla dessa mått noggrant innan du fortsätter.

Steg 1

Ta bort gammal takbeläggning och takpapp

lägga tak själv steg 1

Ta bort den gamla takbeläggningen och takpappen. Inspektera och rengör takytan.

STEG 2

Lägg Ny Takpapp

lägga tak själv steg 2

Följ tillverkarens anvisningar för att lägga ny takpapp och montera bärläkt vid takfoten.

Steg 3

Montera Den Nedersta Läkten

lägga tak själv steg 3

Montera den nedersta läkten på distansklossar för att höja den något från underlaget.

Setg 4

Centrumavstånd För Bärläkter

lägga tak själv steg 4

Fastställ CC-avståndet mellan bärläkterna och använd 4-tums spik för detta ändamål.

Steg 5

Lägg Underlagspapp Om Nödvändigt

lägga tak själv steg 5

Om underlagstaket är av träpanel, lägg en underlagspapp på ytan.

Setg 6

Lägg Takpappen I Takets Längdriktning

lägga tak själv steg 6

Lägg den första pappvåden parallellt med takfoten.

Steg 7

Rulla Ut Takpappvåderna

lägga tak själv steg 7

Rulla ut varje våd av takpapp upp till taknocken, och se till att varje våd överlappar nästa.

Setg 8

Försegla Fogarna

lägga tak själv steg 8

Om det finns en skyddsfolie på takpappsvåderna, ta bort den och försegla fogarna med asfaltklister.

Steg 9

Spika Överlappningarna

lägga tak själv steg 9

Använd varmförzinkad pappspik och spika överlappningarna i ett zick-zack mönster.

Setg 10

Monterar Ströläkt

lägga tak själv steg 10

Spika ströläkt lodrätt på taket för ventilation.

Steg 11

Spika Bärläkt

lägga tak själv steg 11

Spika den längsgående bärläkten ovanpå ströläkten.

Setg 12

Avstånd För Övrig Bärläkt

lägga tak själv steg 12

För övriga bärläkter, fastställ ett CC-avstånd från takfoten upp till taknocken.

Steg 13

Extra Ströläkt För Låg Lutning

lägga tak själv steg 13

Om taket har en låg lutning, spika en extra ströläkt under de tre nedersta bärläkterna.

Steg 14

Förbered Rännkrokar Och Hängrännor

lägga tak själv steg 14

Om taket har en låg lutning, spika en extra ströläkt under de tre nedersta bärläkterna.

Steg 15

Montera Fotplåt Och Fågellist

lägga tak själv steg 15

Om taket har en låg lutning, spika en extra ströläkt under de tre nedersta bärläkterna.

Steg 16

Lägg Den Första Takplåten

lägga tak själv steg 16

Om taket har en låg lutning, spika en extra ströläkt under de tre nedersta bärläkterna.

Steg 17

Fäst Plåten Med Självborrande Skruv

lägga tak själv steg 17

Om taket har en låg lutning, spika en extra ströläkt under de tre nedersta bärläkterna.

Steg 18

Korta Plåtlängder Och Skarvning

lägga tak själv steg 18

Om taket har en låg lutning, spika en extra ströläkt under de tre nedersta bärläkterna.

Steg 19

Plåtvågs Överlapp

lägga tak själv steg 19

Om taket har en låg lutning, spika en extra ströläkt under de tre nedersta bärläkterna.

Steg 20

Ändöverlapp Vid Taknock

lägga tak själv steg 20

Om taket har en låg lutning, spika en extra ströläkt under de tre nedersta bärläkterna.

Steg 21

Sidöverlapp

lägga tak själv steg 21

Om taket har en låg lutning, spika en extra ströläkt under de tre nedersta bärläkterna.

Steg 22

Montering Av Skruv Vid Takfot Och Gavlar

lägga tak själv steg 22

Om taket har en låg lutning, spika en extra ströläkt under de tre nedersta bärläkterna.

Steg 23

Montering Av Nockplåt

lägga tak själv steg 23

Om taket har en låg lutning, spika en extra ströläkt under de tre nedersta bärläkterna.

Steg 24

Specialdetaljer Vid Skorstenar Och Ventiler

lägga tak själv steg 24

Om taket har en låg lutning, spika en extra ströläkt under de tre nedersta bärläkterna.

Steg 25

Kapning Av Plåt

lägga tak själv steg 25

Om taket har en låg lutning, spika en extra ströläkt under de tre nedersta bärläkterna.

Steg 26

Hantering Av Repor Och Skador

lägga tak själv steg 27

Om taket har en låg lutning, spika en extra ströläkt under de tre nedersta bärläkterna.

Vanliga Misstag Att Undvika

Dessa typer av takprojekt kan vara givande men också utmanande, och detta gäller särskilt när det kommer till takläggning.

Även professionella takläggare kan göra misstag, så det är viktigt att vara medveten om vanliga fallgropar. Här är en lista över de mest förekommande misstagen vid installation av plåttak och hur du kan undvika dem.

 1. Felaktiga Mätningar - Måttet "Mät två gånger, klipp en gång" är särskilt relevant här. Se till att mäta alla delar av taket, inklusive eventuella takkupor eller andra utskjutande delar. Köp 10-15% mer material än du tror att du behöver för att kompensera för eventuella fel.
 2. Behålla Slitna Bältros - Det kan vara frestande att lämna kvar gamla bältros under ditt nya tak, men detta kan försvaga takets integritet. Om det finns tecken på slitage på de befintliga bältrosen, är det bäst att ta bort dem.
 3. Förbise Underlaget - Underlaget är oftast ett krav enligt byggnormer och rekommenderas starkt för DIY-projekt. Det vattentäta materialet ger en extra skyddsnivå och bör inte ignoreras.
 4. Använda Fel Tätningsmedel - Val av rätt tätningsmedel är avgörande. Märken som Loctite och Titebond är pålitliga val som håller i varierande klimat. Användning av lägre kvalitet kan leda till problem som läckage och korrosion.
 5. Dåligt Monterade Takbeslag - Takbeslag, även kallade "flashing", är viktiga för att försegla panelfogar och minimera läckage. De bör installeras korrekt för att inte bara vara funktionella utan också estetiskt tilltalande.
 6. Felaktig Panelöverlappning - Panelerna ska ha en överlappning på 1,5 till 2 tum och ett överhäng på 1/2 till 3/4 tum förbi kanten på ditt tak. Korrekt överlappning och tätning är avgörande för att förhindra läckage.
 7. Fästelement som är För Hårt eller Lös Dragna - Fästelementen ska sträcka sig ungefär 3/4 tum in i takstrukturen. För hårt dragna skruvar kan försvaga strukturen och skapa sprickor, medan för löst dragna kan leda till läckage.

Viktiga Säkerhets- Och Arbetsanvisningar:

 • Använd arbetshandskar för att undvika skärsår.
 • Planera noggrant; det kan vara svårt att gå på takplåten.
 • Fäst plåten så snart som möjligt för att förhindra att den blåser bort.
 • Avgränsa arbetsområdet för att förhindra olyckor.
 • Glöm inte snörasskydd; plåttak är i allmänhet självrensande på vintern.
 • Tätare montering av skruvar rekommenderas vid takfot och gavlar.
installera takplåt själv

Typer av Plåttak och Deras Egenskaper

Ett plåttak är en mångsidig och robust taklösning som kan variera i material, profilering och ytskikt. De mest vanligt förekommande materialen för plåttak är stålplåt och aluminiumplåt, men det finns också varianter i zink och koppar. 

Stålplåt och Aluminiumplåt: Dessa är de mest vanliga materialen och behandlas oftast med olika ytskikt för att skydda mot rost och väderpåverkan.

Kopparplåt: Detta material är mer exklusivt och används främst i mer påkostade projekt eller kulturbyggnader. Koppar har en naturlig beständighet mot korrosion och behöver ingen ytterligare behandling.

Med tiden får koppartaket en grönaktig patina som många finner estetiskt tilltalande. Dock är koppar nästan 5 gånger så dyr som stål och aluminium, vilket gör det mindre vanligt på villatak.

Varje material har sina egna unika egenskaper och fördelar, vilket gör plåttaket till ett flexibelt val för både nybyggnation och renovering.

Profilval för Plåttak

Valet av profil för ditt plåttak är en viktig faktor som påverkar både takets funktion och estetik. Här går vi igenom de vanligaste profilerna i mer detalj:

Falsad Plåt

Denna tidlösa och klassiska profil är känd för sin hållbarhet och är ofta vald för äldre byggnader och kulturfastigheter. Den ger ett elegant och sofistikerat utseende.

Falsade plåtar kräver ofta en högre grad av yrkesskicklighet vid installation och är därmed vanligtvis dyrare att lägga än andra typer.

Klicktak Plåt

Klickplåt är en modern variant som är snabb och enkel att installera tack vare sin klickfunktion. Detta minskar arbetskostnaden och gör det till ett populärt val för DIY-projekt.

Trots sin enkelhet i installation, erbjuder klicktak plåt en estetik som påminner om den klassiska falsade plåten.

Profilerad Plåt

Om du älskar utseendet på traditionella takpannor men vill ha fördelarna med ett plåttak, är profilerad plåt det bästa valet för dig.

Denna profil finns i en rad olika stilar och färger, och kan till och med efterlikna andra material som tegel och skiffer.

Trapetsplåt

Trapetsplåt är extremt mångsidig och används ofta i industriella och kommersiella byggnader. Det är också ett populärt val för moderna hem tack vare sin minimalistiska estetik.

Trapetsplåten finns i olika varianter, inklusive den sinusprofilerade plåten, som har ett mjukare, mer rundat utseende.

Granulerad Plåt

Om du är ute efter en plåt som liknar betongpannor i utseendet, är granulerad plåt ditt bästa bet. Den är gjord av formpressad stålplåt men har ett ytskikt av granulerad sten.

Denna typ av plåt ger en unik textur och estetik som skiljer sig från andra plåttak, och kan vara ett bra alternativ om du vill ha något utöver det vanliga.

Oavsett vilken profil du väljer, kommer varje typ att ha sina egna specifika installationskrav och rekommendationer för underhåll, så det är viktigt att konsultera med en professionell innan du gör ditt slutgiltiga val.

Sammanfattningsvis Om Att Lägga Plåttak Själv

I den här guiden har vi gått igenom allt du behöver veta för att framgångsrikt lägga ett plåttak på egen hand.

Från att välja rätt material och profil till de detaljerade stegen för installation, har vi täckt in alla aspekter för att göra ditt projekt så smidigt som möjligt. 

Plåttak erbjuder en kombination av hållbarhet, estetik och praktisk funktionalitet, vilket gör dem till ett utmärkt val för ditt hem. Med rätt verktyg och guidning kan du också lyckas med detta hemmaprojektprojekt och spara både tid och pengar.

Mer Läsning Från Oss