Platta Tak: Pris, Fördelar Och Annan Värdefull Information

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 19, 2023

platta tak guide och pris

Ett platt tak kan vara en stilren och funktionell lösning för många typer av byggnader, från moderna villor till större kommersiella fastigheter.

Men som med alla designval kommer det med sin egen uppsättning för- och nackdelar.

I denna guide går vi igenom vad du bör tänka på när du funderar på att bygga ett platt tak och vilken expertis du bör söka för att säkerställa att arbetet utförs på rätt sätt.

Vad är ett Platt Tak?

Platta tak har en mycket liten lutning, ofta inte mer än några få grader, och är därför nästan helt horisontella.

De är vanliga i moderna bostäder med minimalistisk eller kubistisk design och används också flitigt i industriella och kommersiella byggnader.

stort platt tak

Fördelar med Platt Tak

 • Lätthanterligt: Ett platt tak är enkelt att gå på, vilket underlättar underhåll och andra arbetsuppgifter på taket.
 • Ekonomiskt: Den typ av takbeklädnad som används på platta tak är ofta billigare och snabbare att installera jämfört med andra taktyper.
 • Funktionell: Platta tak kan också användas som terrassytor eller för andra ändamål, som att hysa en takträdgård.
 • Skalbarhet: Lämpar sig särskilt väl för stora byggnader, där komplexa takstrukturer kan vara kostsamma eller opraktiska.

Nackdelar med Platt Tak

 • Underhåll: Eftersom platta tak är mer utsatta för vattenansamling, krävs regelbundet underhåll som att rengöra taket från löv och annat skräp.
 • Begränsade Materialval: Ytpapp är ofta det enda valet för takbeklädnad, vilket begränsar designmöjligheterna.
 • Avancerat Dräneringssystem: Oftast krävs ett mer komplicerat system för att hantera dagvatten.
 • Snöproblem: I snörika områden kan det vara nödvändigt att regelbundet skotta taket för att undvika problem med vikt och vattenintrång.

Genom att väga dessa för- och nackdelar mot varandra kan du fatta ett välgrundat beslut om ett platt tak är rätt lösning för ditt byggprojekt.

Taktäckningsmaterial för Platt Tak

När det kommer till val av taktäckningsmaterial för platta tak är alternativen något begränsade jämfört med sadeltak, där man kan använda allt från tegel till skiffer och metallplåtar. 

För platta tak är det främst takpapp som gäller, och i vissa fall kan även plåt vara ett alternativ. Det finns dock en rad faktorer att tänka på när du väljer material:

 1. Kvalitet - Det finns en variation i kvaliteten på taktäckningsmaterial, och det är av största vikt att inte kompromissa här. Ett platt tak som läcker kan leda till allvarliga problem, inklusive strukturella skador på byggnaden.
 2. Tjocklek - Materialtjockleken kan variera, och det är möjligt att lägga ett, två eller till och med tre lager av taktäckningsmaterial. Antalet lager kan påverka både hållbarheten och kostnaden för ditt platta tak.
 3. Materialkomposition - Taktäckningsmaterial för platta tak kan vara gjorda av en rad olika komponenter, inklusive PVC, asfalt, och glasfiber, bland andra syntetiska material. Varje material har sina egna för- och nackdelar när det kommer till hållbarhet, miljöpåverkan och pris.
lägga-platt-tak-guide-till-priser

Vad kostar platta tak?

Prissättningen för att installera eller renovera ett platt tak kan variera kraftigt beroende på en mängd olika faktorer. Efter att ha granskat data från projekt som lagts ut på sidan, kan vi säga att snittpriset för ett platt tak i Sverige ligger på cirka 550 kr per kvadratmeter.

Detta pris inkluderar både arbetskostnaden och materialkostnaden. Priserna kan dock variera betydligt, från så lågt som 400 kr per kvadratmeter upp till 800 kr per kvadratmeter.

Här är några av de mest inflytelserika faktorerna när det kommer till priset på ett platt tak:

 • Takets storlek - Storleken på taket kommer naturligtvis att vara en avgörande faktor. Generellt sett kan man säga att ju större taket är, desto högre blir kvadratmeterpriset.
 • Husets höjd - Höjden på huset kommer också att spela en roll, eftersom högre byggnader ofta kräver fler byggställningar och därmed högre kostnader.
 • Takets komplexitet - Om det finns extra element som skorstenar, genomföringar eller andra arkitektoniska detaljer kommer detta att komplicera takläggningsarbetet och därmed också öka kostnaden.
 • Val av entreprenör - Priset kan också påverkas av vilken entreprenör du väljer. Det är en bra idé att hämta in flera anbud, men kom ihåg att inte enbart fokusera på pris. Erfarenhet och kvalitet ska också vägas in i beslutet.

Skillnader Mellan Platt Tak Och Sadeltak

Platta tak och sadeltak är två fundamentalt olika taktyper som inte bara skiljer sig åt estetiskt utan även i konstruktion och funktion. Här belyser vi några av de mest framträdande skillnaderna:

Avrinning

När det kommer till avrinning av regnvatten, har sadeltak en naturlig förmån i sin lutning, vilket gör att vattnet rinner bort av sig själv. Platt tak, å andra sidan, kräver en noggrant utformad dräneringslösning.

Även om taket inte är helt platt (den minimala lutningen brukar vara omkring 0,5 grader), behövs ofta ett inre avloppssystem och eventuellt fler lager av tätningsmaterial som takpapp för att säkerställa god avrinning.

Ventilering Och Snöhantering

Platta tak är konstruerade för att vara kompakta, vilket innebär att det är liten ventilation mellan takets olika lager. Detta gör att värmen från huset kan smälta snön på taket, vilket kan vara problematiskt om avloppssystemet inte är effektivt och riskerar att frysa igen.

Sadeltak, med sin taklutning och oftast större ventilation, är mindre känsliga för dessa problem.

Livslängd

En annan viktig skillnad är livslängden på de båda taktyperna. Platta tak behöver oftast renoveras eller bytas ut inom en 20- till 30-årsperiod, beroende på material och underhåll.

Sadeltak, speciellt de gjorda med hållbara material som tegel eller skiffer, kan ha en betydligt längre livslängd och kräver generellt mindre underhåll.

Estetik Och Design

Estetiskt sett ger platta tak en modern och strömlinjeformad look som kompletterar minimalistiska eller kubistiska arkitekturstilar. Sadeltak har en mer traditionell känsla och är ofta förknippade med klassiska svenska bostadshus.

Utmaningar med platta tak

Platta tak har på senare år blivit allt mer populära, särskilt i moderna bostadsprojekt och arkitektritade hus. Den rena, minimalistiska designen är visuellt tilltalande för många.

problem och utmaningar med platta tak

Dessutom erbjuder platta tak en effektivare användning av boytan jämfört med sadeltak, där takhöjden minskar mot väggarna. Men det finns också flera utmaningar som potentiella husägare bör vara medvetna om innan de beslutar sig för ett platt tak.

 1. Dränering - Dräneringsproblem är en av de mest akuta utmaningarna med platta tak. Om taket inte är korrekt utformat, om materialen inte håller måttet eller om det inte finns en effektiv avrinning, kan det leda till allvarliga skador på hela byggnaden. Denna typ av problem är mindre vanligt för sadeltak, som ofta har bättre naturlig dränering.
 2. Byggtekniska utmaningar - Att hitta en entreprenör eller hantverkare med tillräcklig expertis i att bygga platta tak kan vara en utmaning. Detta gör att det kan vara svårare att hitta rätt firma för jobbet, vilket kan leda till förseningar och potentiellt högre kostnader.
 3. Livslängd - Platta tak har generellt en kortare livslängd jämfört med sadeltak. Medan sadeltak med takpannor, skiffer eller plåt kan hålla i upp till 100 år, måste ett platt tak oftast bytas ut vart 20:e till 30:e år. Detta innebär både högre underhållskostnader och en större miljöpåverkan över tid.
 4. Miljöpåverkan - När det kommer till miljöaspekterna är det viktigt att notera att platta tak oftast behöver bytas ut oftare än sadeltak. Om man använder syntetiska material som asfalt eller glasfiber för taktäckningen, kommer det att ha en högre miljöpåverkan jämfört med mer hållbara material som skiffer.

Hur lång tid tar det att bygga ett platt tak?

Tidsåtgången för att bygga ett platt tak kan variera kraftigt beroende på flera olika faktorer. Generellt sett tar det dock mellan tre och fem veckor att bygga ett nytt tak på en standardbostad. 

Platt tak har vissa fördelar när det gäller tidsåtgång; de är generellt snabbare att installera jämfört med sadeltak. Men det finns också unika utmaningar som kan påverka hur lång tid det tar.

Storleken på huset och komplexiteten i byggprojektet är en viktig faktor. Ett större och mer komplicerat takprojekt, med exempelvis flera genomföringar som skorstenar eller ventilationssystem, kommer naturligtvis att ta längre tid.

Till skillnad från sadeltak behöver platta tak en mer komplex inre dränering. Detta är en arbetsuppgift som kan ta extra tid och kräver specialkompetens. Det kan alltså vara en tidsskillnad beroende på dessa unika krav för platta tak.

Val av entreprenör

Det kan också vara tidskrävande att hitta en entreprenör med rätt kompetens för jobbet. Tidsåtgången kan också påverkas av hur snabbt entreprenören kan starta arbetet, vilket i sin tur kan bero på hur eftertraktad entreprenören är.

För en mer exakt tidsuppskattning är det bäst att inhämta anbud från flera olika entreprenörer. Detta är något vi på Byggstart kan hjälpa dig med, och det är en viktig del i planeringsprocessen.

platt tak på hus

Börja leta efter en takentreprenör för platt tak

Att lägga ett platt tak är en komplex process som kräver särskild expertis, vilket skiljer sig från de kompetenser som behövs för sadeltak. Om du är en husägare med ett platt tak eller planerar att bygga ett nytt hus med detta taktyp, kan vi på Hittataklaggare hjälpa dig att finna rätt entreprenör för ditt projekt.

I vårt nätverk finns kvalitetssäkrade företag som specialiserar sig på platta tak. Som fastighetsägare har du möjlighet att helt kostnadsfritt be om offertförfrågan för ditt jobb på vår hemsida, och du förbinder dig inte till något genom att göra detta. 

Med rätt kompetens och erfarenhet i ryggen blir resan mot ett nytt eller renoverat platt tak både smidigare och mer framgångsrik.

Mer Läsning Från Oss