Pulpettak: Typer, Pris, Lutning, Byggnadshöjd, & Mer

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 30, 2023

fin typ av pulpettak

Ett pulpettak, ofta kallat för snedtak, är en taktyp som består av ett enda takfall. Detta takfall tenderar att börja längs med fasaden den ena långsidan och slutar längs med fasaden på den motsvarande långsidan.

Denna taktyp har blivit allt mer populär genom åren, mycket tack vare dess praktiska egenskaper, men många väljer det även för dess utseende.

Om du vill lära dig mer om pulpettak, från för- och nackdelar till eventuella kostnader, fortsätt läsa.

Vad Är Pulpettak?

Om du är på jakt efter ett tak som kombinerar enkelhet med modern estetik, kan ett pulpettak vara det rätta valet för dig. Detta takformat kännetecknas av sin enkla konstruktion och unika lutning.

Till skillnad från traditionella sadeltak, som har två takfall, har ett pulpettak endast en lutning eller takfall.

garage ned pulpettak

Denna enkla design gör det till ett utmärkt val för annex och tillbyggnader, som till exempel garage. Men trenden har skiftat, och idag är det inte ovanligt att se hela hus med denna enkelsidiga takstruktur.

Kostnaden För Pulpettak

När det kommer till att renovera eller byta ut ett pulpettak, är kostnaden en av de mest avgörande faktorerna. Här bryter vi ner de olika kostnadsaspekterna för att ge dig en klarare bild.

Materialkostnader: Ytpapp vs Takplåt

För pulpettak är de mest populära materialen ytpapp och takplåt. Ytpapp är särskilt mångsidigt och kan användas på nästan alla typer av tak.

Takplåt är ett annat kostnadseffektivt alternativ, men det kräver en minimilutning på 6 grader för att vara effektivt.

Material

Pris

Ytpapp

cirka 140 kronor per kvm

Takplåt

cirka 200 kronor per kvm

När det kommer till materialkostnader, ligger priset för ett nytt tätskikt på cirka 80 kronor per kvadratmeter. Därtill kommer kostnader för dagvattensystem som hängrännor och stuprör, vilket uppgår till cirka 3 000 kronor.

Exempel: Materialkostnad För Ett 150 Kvm Pulpettak

I vårt exempel har vi ett pulpettak på 150 kvm med en lutning på 10 grader. För ett sådant projekt skulle materialkostnaderna vara:

  • Materialkostnader (tätskikt + dagvattensystem): 15 000 kronor
  • Ytpapp: 21 000 kronor
  • Takplåt: 30 000 kronor

Samtliga priser är inklusive moms.

Det är alltid bra att konsultera med en expert för att få en mer exakt offert, men den här guiden bör ge dig en god uppfattning om de potentiella kostnaderna för att lägga om ett pulpettak.

Arbetskostnader

Arbetstiden varierar beroende på vilket material du väljer. För att riva det befintliga taket och lägga ett nytt tätskikt krävs cirka 32 arbetstimmar oavsett material.

Därefter tar takläggningen med ytpapp cirka 16 timmar, medan takplåt tar upp till 48 timmar.

Total arbetstid för ytpapp

Total arbetstid för takplåt

48 timmar

80 timmar

Total kostnad för takläggning på pulpettak – 150 kvm

I nedanstående priser ingår inte eventuella kostnader för hyra av ställning, etableringskostnader eller resekostnader. Samtliga priser är inklusive moms.

Specifikation

ytpapp

takplåt

Arbetskostnader

29 300 kronor

48 500 kronor

Materialkostnader

15 500 kronor

15 500 kronor

Takbeklädnad

21 500 kronor

30 500 kronor

Avgår ROT-avdrag

-8 790 kronor

-14 550 kronor

Totalkostnad:

56 660 kronor

79 100 kronor

Taklutning För Pulpettak

Taklutningen på ett pulpettak är en viktig aspekt som inte bara påverkar takets estetik, utan också dess funktion och val av material.

Vanligtvis varierar lutningen på ett pulpettak mellan 3 och 10 grader.

Varför just denna begränsning? Jo, en större lutning skulle skapa en oproportionerligt stor fasadyta på ena sidan av byggnaden, vilket kan påverka både utseendet och energieffektiviteten.

Det är också värt att notera att om ditt pulpettak har en lutning på mindre än 14 grader, är dina materialval begränsade till ytpapp och takplåt.

Dessa material är anpassade för att hantera den mindre lutningen utan att kompromissa med takets täthet eller hållbarhet.

Byggnadshöjd Pulpettak

När det kommer till byggnadshöjd och pulpettak, kan Boverkets byggregler verka komplicerade. 

Men faktum är att reglerna är rakt på sak: för ett pulpettak är nockhöjden också byggnadshöjden. Detta innebär att det inte finns mycket utrymme för tolkning; det är svart på vitt.

byggandshöjd för pulpettak

Det är alltid klokt att konsultera en expert när det kommer till byggregler för att säkerställa att du förstår alla detaljer och nyanser. 

För ytterligare information eller frågor, tveka inte att kontakta en lokal byggnadsinspektör eller arkitekt som kan hjälpa dig att förstå hur dessa regler tillämpas på ditt specifika projekt.

Typer Av Pulpettak

Pulpettak är inte en universallösning. De kan vara så enkla eller så komplexa som du önskar, och det finns flera olika sätt att konstruera dem. Här är en överblick över de olika typerna och deras unika egenskaper.

dubbelsidigt pulpettak

Sågtandstak och Raka Balkar - Ett sågtandstak är en särskild typ av pulpettak som har en serie av lutande takytor, som liknar tänderna på en såg. Du kan också använda raka balkar i ett eller två fack för en mer traditionell design.

Pulpetbalkar och Sadelbalkar - Pulpetbalkar och upp- och nedvända sadelbalkar erbjuder andra konstruktionsalternativ. Pulpetbalkar har den unika egenskapen att bärverkets undersida blir horisontell, vilket kan vara praktiskt i vissa fall.

Vanliga Frågor Om Pulpettak

Navigerar du genom takvärlden och funderar på om pulpettak är rätt för dig? Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna kring pulpettak för att hjälpa dig fatta ett välgrundat beslut.

Kan alla hus ha pulpettak?

Det är möjligt att installera pulpettak på en mängd olika hustyper. Men om byggnaden är särskilt bred kan ett pulpettak resultera i en oönskat hög vägghöjd. I dessa fall kan man överväga ett "brutet pulpettak", där två pulpettak möts i mitten med olika höjder.

Vilka byggnader passar med pulpettak?

Pulpettak lägger till en modern och unik estetik som passar särskilt bra med funkishus och mindre traditionella villor. Om du är ute efter att ge ditt hem en samtida touch, kan pulpettak vara ett idealiskt val.

Är ett pulpettak billigare än sadeltak?

Generellt är kostnaden för ett pulpettak lägre än för ett sadeltak om takytan är av normal storlek. För större byggnader kan dock behovet av förstärkningar göra pulpettak dyrare än sadeltak.

Vilket underhåll kräver ett pulpettak?

På grund av den vanligtvis flacka lutningen på pulpettak, tenderar löv, kvistar och annat skräp att samlas på ytan. Detta kräver regelbunden rengöring för att förhindra att mossa och alger växer på taket. Under vintern kan snö också ackumuleras, vilket kan kräva manuell borttagning för att undvika strukturella problem.

Kan man lägga takpannor på ett pulpettak?

Pulpettak har vanligtvis en lutning på mellan 3 – 10 grader, vilket gör det omöjligt att använda takpannor som kräver en minsta lutning på 14 grader. För pulpettak med en lutning på 14 grader eller mer kan alla typer av takbeklädnader användas.

Kan man isolera ett pulpettak?

Ja, isolering är fullt möjligt för ett pulpettak och rekommenderas för att förbättra byggnadens energieffektivitet. Isoleringstypen och -tjockleken kan variera beroende på ditt specifika behov och lokala byggregler. Konsultera alltid en expert för att välja den bästa isoleringslösningen för ditt pulpettak.

Kan man reparera ett brutet pulpettak?

Reparation av ett brutet pulpettak är möjlig men kräver specialistkunskap, särskilt om det rör sig om strukturella problem. I sådana fall rekommenderas det att omedelbart konsultera en professionell för att utvärdera skadans omfattning och utföra nödvändiga reparationer.

Kan man ha ett pulpettak utan bärande innerväggar?

Det är tekniskt möjligt att ha ett pulpettak utan bärande innerväggar, men det kommer att ställa högre krav på takets bärkonstruktion och material. Detta kan också påverka byggnadens övergripande strukturella integritet. Det är kritiskt att konsultera med en erfaren ingenjör eller arkitekt för att säkerställa att alla strukturella och byggnormer uppfylls.

Sammanfattning Av Pulpettak

Att välja det rätta taket för din byggnad är en viktig beslutspunkt som inte bör tas lättvindigt. Denna guide är avsedd att ge dig en övergripande förståelse av pulpettak, från dess estetiska fördelar till dess strukturella begränsningar.

Vi har behandlat vanliga frågor som kostnad, materialval, och underhållsbehov, samt diskuterat mer tekniska aspekter som isolering och reparationsmöjligheter.

Oavsett om du är ute efter en modern touch eller effektiv funktionalitet, hoppas vi att denna guide har gett dig den information du behöver för att fatta ett välgrundat beslut.

Mer Läsning Från Oss