Skillnaden Mellan Enkupigt & Tvåkupigt Taktegel

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 27, 2023

enkupigaT och tvåkupigT taktegel

Takpannor är inte bara en praktisk del av ditt hem, utan de är också en estetisk vinkel som har använts i Sverige sedan medeltiden. 

I den här guiden ska vi dyka ner i skillnaderna mellan enkupiga och tvåkupiga takpannor, två av de mest traditionella och vanligt förekommande typerna.

Vad Är Enkupiga takpannor?

Enkupiga takpannor, som har sina rötter från 1600-talet, är framför allt populära på äldre byggnader. 

enkupigt taktegel guide

De har en distinkt design med en lång våg och en kort vinge och är som regel tyngre per kvadratmeter jämfört med tvåkupiga pannor.

Om du bor i södra Sverige, har du troligen sett eller har ett tak av denna sort.

Vad Är Tvåkupiga takpannor?

Tvåkupiga takpannor, som gjorde sitt inträde i början av 1900-talet, är kända för sina två uppåt- och nedåtgående vågor.

tvåkupigt taktegel guide

Dessa takpannor har två klackar och är vanligare i mellersta och norra delar av Sverige.

De är oftast lättare att installera än enkupiga takpannor och brukar vara bättre på att hålla taket tätt.

Typ

Antal Per m2

Vikt per panna

Vikt per m2

Enkupigt taktegel

ca 13 st

ca 2,5 kg

ca 33 kg

Tvåkupigt taktegel

ca 11 st

ca 2,7 kg

ca 30 kg

Materialval Av Takpannor

Lertegelpannor är bland de äldsta typerna av takbeklädnad och har en livslängd på upp till 100 år. Det som gör dem ännu mer lockande är att de bara blir vackrare med åren tack vare färgskiftningar.

Om du använder falsade tegelpannor behöver ditt tak bara ha en lutning av minst 14 grader, jämfört med 22 grader för ofalsade pannor.

Om du letar efter ett billigare alternativ kan betongpannor vara en lösning. De ser ut ungefär som tegelpannor men har en kortare livslängd och förlorar sitt utseende över tid. De är dock kostnadseffektiva och finns i en rad olika stilar och färger.

En Snabbtitt på Historien av Enkupiga och Tvåkupiga Taktegel

Taktegel har genom tiderna varierat i popularitet och utformning men fortsätter att vara en viktig del av Sveriges byggnadstradition. Här tar vi oss en titt på dess historia.

  • 1600-tal - Enkupiga "vingpannor" introducerades i Sverige och blev populära bland adeln och kungahuset. Tegeltak var sällsynta och främst förbehållna de rika.
  • 1700-tal - Stora gods började anlägga egna tegelbruk, och tegel användes mer i städerna för att motverka bränder. Enkupiga pannor var fortfarande dominerande.
  • 1800-tal - Industrialismen gjorde taktegel tillgängligt för allmänheten. Både enkupiga och tvåkupiga pannor blev vanligare, och glaserade pannor blev en trend i arkitektritade villor.
  • 1900-tal - Tegelindustrin blomstrade, men konkurrens från andra material ledde till att många tegelbruk stängde. Enkupiga pannor användes oftast på flerbostadshus, medan tvåkupiga var vanligare på villor.

Avslutande Rekommendationer: Enkupiga eller Tvåkupiga Taktegel?

Valet mellan enkupiga och tvåkupiga takpannor beror på flera faktorer, inklusive husets geografiska läge, arkitektoniska stil och ditt personliga estetiska preferenser. Här är några generella riktlinjer:

  • För äldre fastigheter: Enkupiga takpannor är oftast mer lämpliga, särskilt i södra Sverige, där de har en lång historia av användning.
  • För moderna hem: Tvåkupiga takpannor är vanligtvis lättare att installera och kan därför vara ett bättre val om du planerar att göra jobbet själv eller är intresserad av att spara på arbetskostnader.
  • Klimat: Om du bor i mellersta eller norra Sverige, där tvåkupiga pannor är vanligare, kan dessa vara ett bättre alternativ.
  • Estetik: Båda typerna har sin egen charm och bidrar till husets övergripande utseende. Tvåkupiga pannor tenderar att ha en mer modern estetik, medan enkupiga pannor ofta förknippas med en mer traditionell look.
  • Vikt och belastning: Kom ihåg att enkupiga takpannor generellt är tyngre per kvadratmeter, vilket kan vara en viktig faktor att beakta när det gäller takets strukturella integritet.

Oavsett vilket du väljer, kommer både enkupiga och tvåkupiga takpannor att erbjuda hållbarhet och skydd. För bästa möjliga resultat och hållbarhet rekommenderas att anlita en expert inom takläggning.

Mer Läsning Från Oss