Valmat Tak: Pris, Typer, Vinklar & Ner

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 30, 2023

Ett valmat tak, ofta benämnt som valmtak, är en takkonstruktion som kanske inte får så mycket uppmärksamhet som sadeltak eller pulpettak, men som definitivt förtjänar en närmare granskning.

Med takfall som sträcker sig åt alla fyra väderstreck av huset, inklusive kortsidorna, erbjuder valmade tak inte bara en estetiskt tilltalande design, utan också en förstärkt förmåga att stå emot väder och vind.

Vad Är Valmat Tak?

Ett valmat tak är en mer komplex variant av det vanliga sadeltaket. Det har fyra takfall som sluttar ner på både husets långsidor och kortsidor, istället för bara långsidorna som i ett sadeltak.

Denna design minskar den yta som är utsatt för väder, vilket är särskilt fördelaktigt i klimat med snabba väderomslag, som i Sverige. Dessutom minskar den unika utformningen vindlasten, vilket bidrar till att skydda husets struktur.

valmat tak

Om du letar efter ett tak som är både estetiskt tilltalande och robust, och som ger extra skydd mot väder och vind, är ett valmat tak ett utmärkt val.

Kostnaden för Valmat Tak

Att investera i ett valmat tak är inte en liten utgift, och det finns många faktorer som påverkar den slutliga kostnaden.

Generellt sett är valmade tak dyrare att bygga än exempelvis sadeltak på grund av deras komplexa konstruktion.

För en villa kan det kosta mellan 200 000 – 450 000 kronor totalt för att bygga ett valmat tak. 

Det genomsnittliga priset per kvadratmeter ligger på cirka 1 600 kronor, men detta kan variera beroende på en rad olika faktorer.

kostnad

pris

Pris per kvm

1 600 kronor

Genomsnittligt pris

200 000 – 450 000 kronor

Viktiga Prispåverkande Faktorer

 • Typ av konstruktion: Bygger du ett helt nytt hus eller renoverar ett befintligt tak? Ombyggnation av ett befintligt tak är ofta dyrare.
 • Husets storlek: Ju större yta som ska täckas, desto högre blir kostnaden.
 • Val av material: Olika takbeklädnader har olika priser.
 • Komplexitet: En komplicerad konstruktion kräver mer tid och därmed högre arbetskostnader.
 • Entreprenadform: Vem du anlitar för jobbet och hur de tar betalt.
 • Bygglov: Om projektet kräver bygglov, kommer det att tillkomma kostnader för ritningar och ansökningsprocess.

När du planerar din budget bör du inkludera en post för oförutsedda utgifter, som kan vara mellan 10-15% av den totala budgeten. Detta minskar risken för att byggprojektet måste avbrytas på grund av oväntade kostnader.

Om du planerar att byta taktyp bör du också vara medveten om att kostnader för eventuella skador på den befintliga konstruktionen, såsom fukt eller röta, inte är inkluderade i den genomsnittliga kvadratmeterkostnaden.

ROT-avdrag

Om du renoverar ett befintligt tak, kan du eventuellt dra nytta av ROT-avdraget, vilket kan minska kostnaden något.

Sammanfattningsvis är det viktigt att noggrant planera och budgetera ditt projekt för att undvika oväntade kostnader och förseningar. En välplanerad budget och en genomtänkt strategi är nyckeln till ett framgångsrikt byggprojekt.

Olika Typer av Valmat Tak

Valmade tak har gjort sig kända som eleganta och praktiska alternativ som passar en rad olika husstilar.

Men visste du att det finns flera underkategorier av valmade tak? Låt oss dyka djupare in i de tre huvudtyperna: helt valmat tak, halvvalmat tak och nockvalmtak.

Helt Valmat Tak

Detta är den mest traditionella formen av valmat tak, kännetecknat av fyra triangulära takfall som möts vid takets högsta punkt.

helvalmat tak

Tänk dig ett sadeltak där de två huvudtakfallen förenas i en taknock och de mindre, triangulära takfallen på kortsidorna ansluter till taknockens ändar.

Denna design är särskilt effektiv för att minska vindlast och erbjuda bättre skydd mot regn och snö.

Halvvalmat Tak

Vid en första anblick kan ett halvvalmat tak se ut som ett traditionellt valmtak, men en närmare titt avslöjar en viktig skillnad.

I denna variant är kortsidornas takfall formade som trapetser snarare än trianglar.

halvvalmat tak

Det betyder att dessa takfall inte sträcker sig hela vägen ner till takfoten, vilket skapar en unik estetisk effekt och kan erbjuda lite extra utrymme under taket.

Nockvalmtak

Detta är en mer specialiserad version av ett halvvalmat tak. I ett nockvalmtak är valmningen—det vill säga den del av taket som bryter av gavelspetsen—utförd endast delvis.

nockvalmtak

Detta ger en mer komplex estetik och kan vara ett bra val för de som söker ett mellanting mellan ett helt valmtak och ett halvvalmt tak.

Fördelar med Valmat Tak

Valmade tak har länge varit en favorit bland husägare och arkitekter för dess estetiska och funktionella fördelar:

 • Ökat Skydd mot Väder och Vind - Ett av de mest slående fördelarna med ett valmat tak är dess förmåga att erbjuda enastående skydd mot väder och vind. Takets unika konstruktion med fall på alla fyra sidor minimerar angreppsyta för regn, snö och vind, vilket gör att ditt hus står emot de elementen effektivare. Detta inkluderar också ett bättre skydd för husets kortsidor.
 • Estetisk Appell - Valmade tak är inte bara funktionella; de är också estetiskt tilltalande. Denna taktyp kan ge huset ett elegant och exklusivt utseende. Om du vill lägga en personlig touch på ditt hem kan du välja ett halvvalmat tak, vilket erbjuder ännu större designflexibilitet.
 • Val av Takbeklädnad - En annan fördel med valmade tak är den stora valfriheten när det gäller takbeklädnad. Oavsett om du föredrar lättare material som takpapp och shingelplattor eller tyngre alternativ som betong- och tegelpannor, är valmade tak konstruerade för att kunna stödja en rad olika material.
 • Minskad Vindlast - Takets design minskar effektivt vindlasten, vilket är särskilt användbart i områden som är benägna för kraftiga vindar. Detta kan bidra till en längre livslängd för hela takkonstruktionen.
 • Universell Skyddsförmåga - Tack vare dess fyrsidiga design erbjuder ett valmat tak ett omfattande skydd för hela huset, inklusive kortsidorna. Detta gör det till en idealisk lösning för de som bor i områden med varierande väderförhållanden.

Nackdelar med Valmat Tak

Valmade tak har många fördelar, men det finns också en rad nackdelar som potentiella husägare bör beakta. Nedan går vi igenom några av de mest framträdande nackdelarna.

 • Begränsat Utrymme på Vinden - Ett av de mest påtagliga problemen med valmade tak är att de ofta resulterar i mindre utrymme på vinden. Detta beror på att taket har fyra taksidor, inklusive kortsidorna, som tar upp extra utrymme och begränsar användbarheten av övervåningen.
 • Högre Kostnad och Komplexitet - Takläggningen för ett valmat tak är mer komplex än för andra taktyper som sadeltak. Detta ökar både arbetskostnaden och tiden det tar att lägga om taket. Dessutom går det åt mer material, vilket ytterligare driver upp de totala kostnaderna.
 • Svårigheter med Fönsterinstallation - Den unika konstruktionen av valmade tak kan göra det komplicerat att installera standardfönster, särskilt på kortsidorna. Istället måste man ofta använda sig av takfönster eller fönsterkupor, vilket inte bara är dyrare utan också mer komplicerat att installera.
 • Kräver Specialkompetens - Valmade tak är inte för amatörer. Deras komplexa konstruktion kräver en särskild kompetensnivå från takläggarna. Om du inte har rätt team kan detta leda till ytterligare kostnader och potentiella byggfel.
 • Mörkare och Mindre Användbar Vind - Takets konstruktion kan också resultera i en mörkare och mindre användbar vindsvåning. Detta är särskilt problematiskt om du planerar att använda vinden som ett extra rum eller förvaringsutrymme.
valmat tak på garage

Vanliga Frågor om Valmat Tak

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om valmat tak. Läs vidare för att få svar på dina funderingar och undvik vanliga misstag.

Ger ett valmat tak bättre skydd än ett sadeltak?

Ja, ett valmat tak ger bättre skydd mot väder och vind jämfört med ett sadeltak. Detta beror på att det har fall mot alla fyra sidor av huset, vilket gör att det är mindre utsatt för exempelvis hård vind och kraftig nederbörd. Takets utformning gör också att snö och vatten lättare rinner av.

Vilken taklutning rekommenderas för ett valmat tak?

Taklutningen för ett valmat tak följer samma rekommendationer som för sadeltak. En minsta lutning på 17 grader rekommenderas, men taket kan ha en betydligt större lutning, upp till 60 grader eller mer, beroende på design och behov.

Kan man lägga plåt på ett valmat tak?

Ja, det går utmärkt att lägga plåt som takbeklädnad på ett valmat tak. Faktum är att du kan använda nästan alla typer av takmaterial. Vanligast är dock att använda takpannor för att ge huset ett mer klassiskt utseende.

Krävs det bygglov för att bygga om till ett valmat tak?

Ja, om du planerar att bygga om ditt befintliga tak till ett valmat tak behöver du söka bygglov. Ansökan görs hos kommunens byggnadsnämnd och kan ta upp till 10 veckor att få beviljad.

Kan jag lägga om taket själv på ett valmat tak?

Det är starkt rekommenderat att anlita en professionell takläggare för att lägga om ett valmat tak. Det är ett komplicerat arbete som kräver expertkunskap och erfarenhet, särskilt jämfört med att lägga om ett sadeltak.

Kan man ha ett valmat tak vid entren?

Ja, det är fullt möjligt att ha ett valmat tak över entrén till ditt hus. Det kan ge ett elegant och inbjudande intryck samtidigt som det skyddar entréområdet från väder och vind.

Kan man ha solceller på ett valmat tak?

Absolut, solceller kan installeras på ett valmat tak. Takets flersidiga konstruktion kan till och med vara en fördel, eftersom det ger flera ytor där solceller kan monteras för att fånga upp solljus från olika vinklar. Men det är viktigt att ta hänsyn till takets lutning och orientering för att optimera energiinsamlingen.

Hur konstrueras ett valmat tak?

Ett valmat tak konstrueras med en komplex struktur av takbjälkar och takstolar. Till skillnad från ett sadeltak, som har två huvudtakfall, har ett valmat tak fyra takfall – ett på varje sida av huset. Detta innebär att konstruktionen kräver en högre grad av teknisk kompetens och material, vilket också påverkar kostnaden.

Avslutningsvis Om Valmat Tak

Valmat tak har många fördelar, inklusive bättre skydd mot väder och vind, samt flexibilitet i design och materialval.

Det finns dock också vissa nackdelar, som högre kostnader och komplexitet i konstruktionen.

Oavsett om du är intresserad av att installera solceller, ha ett valmat tak vid din entré, eller bara vill förstå de tekniska aspekterna, hoppas vi att denna guide har gett dig den information du behöver för att ta ett välgrundat beslut. 

Mer Läsning Från Oss