Vad Kostar Det Att Tvätta & Måla Tak: Pris & Guide

160 - 250 kr per kvadratmeter

24 000 - 37 5000 kr i total genomsnittlig kostnad


Det kostar i genomsnitt 160 - 250 kronor per kvadratymeter att få sitt tak både tvättat och målat. För en villa med ett tak som är 150 kvm innebär detta en total genomsnittlig kostnad på 24 000 - 37 5000 kronor för taktvätt och takmålning.

 • Hem
 • >
 • Blogg
 • >
 • Vad Kostar Det Att Tvätta & Måla Tak: Pris & Guide

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 18, 2023

Att tvätta och måla om taket är inte bara en fråga om estetik utan även en investering i ditt hus.

Det handlar om att förlänga takets livslängd och förhindra framtida problem som kan vara kostsamma att åtgärda.

I denna guide går vi igenom vad det i genomsnitt kostar att tvätta och måla om taket, och varför dessa åtgärder är viktiga.

Varför du bör tvätta och måla taket

Ett välskött tak är inte bara vackert att se på, det skyddar också din fastighet från elementen. Smuts, mossa och alger kan skada taket på sikt. Om dessa inte behandlas kan det leda till fuktskador, läckor och i värsta fall strukturella skador på fastigheten.

Målning erbjuder ett extra lager av skydd mot sol, vind och regn. Det kan även ge ditt tak en uppdaterad look som förhöjer hela husets estetiska värde.

Kort sagt, regelbunden tvätt och målning kan spara dig tusentals kronor i långa loppet genom att minska behovet av kostsamma reparationer och byte av tak.

tvätta och måla tak

Detaljerad Kostnadsguide för Taktvätt och Målning

Att veta exakt vad det kommer att kosta att tvätta och måla taket är viktigt för att kunna budgetera korrekt. Nedan går vi igenom kostnaderna i detalj.

Priset för att tvätta ett tak tenderar att hamna mellan 60-90 kronor per kvadratmeter, och priset för att måla ett tak hamnar oftast inom prisintervallen mellan 100 - 160 kronor.

Detta innebär att vi får en total genomsnittlig kostnad för att tvätta och måla taket på 160 - 250 kronor per kvadratmeter. Det är däremot viktigt att återigen påminna om att denna kostnad kan variera kraftigt, från så lite som 110 kr/kvm till så mycket som 350 kr/kvm.

Genomsnittlig kostnad

pris per kvm

Taktvätt

60 - 90 kr/kvm

Takmålning

100 - 160 kr/kvm

Total kostnad

160 - 250 kr/kvm

Räknar vi vidare på detta exempel för en normalstor villa med ett tak som är 150 kvadratmeter, betyder det att vi får en total genomsnittlig kostnad på på 24 000 - 37 5000 kronor.

Denna kostnad tar inte ROT-avdraget i beaktning. Använder du ROT-avdrag får du nämligen dra av 30% av den totala arbetskostnaden.

Taktvätt och Anti-Algbehandling - Exempel

Anlitar du en professionell firma för att tvätta och behandla taket på omkring 150 kvadratmeter kan du räkna med en arbetskostnad på 8 400 kronor. 

Detta beräknas utifrån 14 timmars arbete med en timkostnad på 600 kronor. Materialkostnaden ligger på omkring 2 500 kronor.

Om du använder dig av ROT-avdraget kan du spara 30% på arbetskostnaden, vilket skulle ge en besparing på 2 520 kronor. Den totala kostnaden skulle då bli 8 380 kronor.

kostnad taktvätt 150 kvm

pris

Arbetskostnad

8400 kr (14 tim x 600)

Materialkostnad

2 500 kronor

ROT-avdrag

-2 520 kronor

Total kostnad

8 380 kronor

Målning av Tak med Betongpannor – Exempel

Efter tvätt och behandling är det dags för målning. Om du har ett tak på 180 kvm med betongpannor, kan du förvänta dig en arbetskostnad på 14 400 kronor, beräknat på 24 timmars arbete.

Materialkostnaderna, inklusive färg och utrustning, skulle uppgå till cirka 11 500 kronor.

kostnad takMålning 150 kvm

pris

Arbetskostnad

12 000 kr (20 tim x 600)

Materialkostnad

11 000 kronor

ROT-avdrag

-3 600 kronor

Total kostnad

19 400 kronor

Även här kan du dra nytta av ROT-avdraget och spara 3 600 kronor. Den totala kostnaden för målningen skulle då vara 19 400 kronor.

Total Kostnad för Taktvätt och Målning – Exempel

Om du både ska tvätta och måla ditt 150 kvm stora tak med betongpannor, kan du räkna med en total kostnad på 27 780 kronor, efter ROT-avdrag.

Exempelkostnad Tak 150 kvm

Pris

Arbetskostnad Taktvätt

8 400 kronor (14 x 600 kr)

Materialkostnad Taktvätt

2 500 kronor

Totalkostnad Taktvätt

10 900 kronor

Arbetskostnad Takmålning

12 000 kronor (20 x 600 kr)

Materialkostnad Takmålning

11 000 kronor

Totalkostnad Takmålning

23 000 kronor

ROT-avdrag

- 6 120 kronor

Total Kostnad

27 780 kronor

Faktorer som Påverkar Priset för Taktvätt och Målning

Att förstå de olika faktorer som kan påverka priset för att tvätta och måla ditt tak är viktigt för att kunna budgetera på ett realistiskt sätt. Här går vi igenom några av de mest relevanta faktorerna.

 • Takstorlek - Storleken på ditt tak är en av de mest uppenbara faktorer som påverkar kostnaden. Ett större tak kräver mer tid och material, vilket ökar den totala kostnaden.
 • Utformning av Taket - Takets design och utformning kan också påverka priset. Ett tak med många vinklar, kuper och andra komplexa detaljer kommer att ta längre tid att tvätta och måla, vilket ökar arbetskostnaden.
 • Typ av Beläggning - Olika typer av takmaterial, som tegel, betong eller metall, kan kräva olika typer av rengöringsmedel och färg. Detta kan också påverka den totala kostnaden för projektet.
 • Geografisk Plats - Var du bor kan också spela in. I vissa delar av landet kan arbetskostnaderna vara högre, och tillgängligheten till material kan variera, vilket kan påverka det totala priset.
 • Skick på Taket - Om ditt tak är i dåligt skick och kräver förberedande arbete som reparationer eller särskild behandling, kommer detta att lägga till ytterligare kostnader.
 • ROT-avdrag - Glöm inte att ROT-avdraget kan minska arbetskostnaden med 30%. Dock gäller detta bara arbetskostnaden och inte materialkostnaden.
 • Säsong och Väder - Tidpunkten på året kan också påverka priset. Under högsäsong kan priser vara högre på grund av ökad efterfrågan. Därför kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att planera ditt projekt under lågsäsong.
 • Val av Entreprenad - Slutligen, priset kan variera beroende på vilket företag du anlitar. Det kan vara en bra idé att samla in offerter från flera olika företag för att få en uppfattning om prisnivån i din region.

Taktvätt av Olika Takbeklädnader

Att regelbundet underhålla sitt tak kan inte nog understrykas. Utan regelbunden taktvätt av taket och behandling riskerar man inte bara ett oattraktivt tak utan även strukturella problem som fuktskador. Här går vi igenom hur du tar hand om olika typer av takbeklädnader.

Tvätt av Tegelpannor

Tegelpannor är naturmaterial som kan hålla i upp till 100 år om de sköts om rätt. Men med tiden kan alger, lavar och mossa fästa på dem och försämra både utseende och funktion. 

tegelpannor och pris

Metoden för att rengöra dessa känsliga pannor är med roterande strålar under lågt tryck. Efter tvätt används ett alg- och mossdödande medel som förhindrar ny påväxt.

Efter taktvätten kan ett skyddande medel appliceras för att ge pannorna ett längre skydd mot väder och vind.

Tvätt av Betongpannor

Betongpannor är ett mer ekonomiskt alternativ till tegelpannorbe, men de har en kortare livslängd och blir snabbt utsatta för fukt och påväxt. Därför rekommenderas en taktvätt var femte år. 

betongpannor som takbeklädnad

Metoden för rengöring är en ångtvätt med mycket varmt vatten. Efteråt används ett medel som dödar kvarvarande alger och lavar.

Dessa pannor måste också målas om med en speciell takfärg som skyddar dem från påväxt och smuts.

Tvätt av Takplåt

Takplåt kan också drabbas av påväxt, och det är viktigt att regelbundet tvätta dessa tak för att förhindra korrosion. 

plåttak btakbeklädnad

Metoden för rengöring är vattenblästring, vilket också tar bort lös färg och rost. Efter tvätten bör taket rostskyddsmålas och sedan målas med en skyddande färg.

Tvätt av Ytpapp

Ytpapp är ett känsligt material som lätt kan drabbas av mossa och alger. 

En metod för rengöring är att använda moss- och algdödande medel som sprayas på taket. Efter minst tre dagar kan taket antingen sköljas av med en vanlig vattenslang eller låta naturen göra jobbet med hjälp av regn.

Takbeklädnader som Kan Målas

Inte alla takmaterial är lämpliga för målning. Exempelvis kan ytpapp och lertegelpannor vara känsliga eller olämpliga för detta.

Men det finns andra typer av takbeklädnad som både kan och bör målas om med tiden för att bibehålla sin funktion och estetik. Vi går igenom hur man bäst tar hand om betongpannor och plåttak när det kommer till målning.

Måla Betongpannor

Med tiden kommer betongpannor att förlora sitt skyddande ytskikt, vilket kan leda till att mossa, alger och lavar tränger sig in i pannornas porer.

Denna försämring påverkar takets utseende men skapar även risk för skador som frostskador och sönderfall på grund av fukt om man inte målar betongpannorna på rätt sätt.

Innan målning måste taket först rengöras, ofta med ångtryckstvätt, för att avlägsna alla orenheter. Därefter bör taket behandlas med ett anti-algmedel för att förhindra framtida påväxt. Två lager av en högkvalitativ färg kan därefter appliceras för att skydda betongpannorna och förlänga deras livslängd.

Måla Plåttak

Ett plåttak har generellt en livslängd på 40-50 år men kräver underhåll redan efter cirka 15 år. Plåten expanderar och krymper i solen, vilket kan leda till att färgen flagnar och ger utrymme för påväxt av mossa, alger och lavar. 

Om detta inte åtgärdas kan det leda till korrosion och i värsta fall hål i plåten, vilket kan skapa fuktskador i underliggande strukturer.

vad kostar det att måla plåttak guide

För att underhålla ett plåttak bör takplåten tvättas och målas om vart 5:e år. Det kräver förberedande arbete som att skrapa bort all lös färg och rost. 

Därefter bör alla rostangripna områden grundmålas med ett rostskyddsmedel. Slutligen appliceras en skyddande färg som kan förlänga takets livslängd och funktion.

Sammanfattningsvis Om Taktvätt & Takmålning

Att underhålla ditt tak är en kritisk del av fastighetsskötsel, inte bara för estetiken utan också för att förlänga livslängden på taket och undvika kostsamma skador.

Beroende på vilket material ditt tak är gjort av—vare sig det är tegelpannor, betongpannor, plåt eller ytpapp—varierar metoder för rengöring och målning.

I de flesta fallen är det en smartare idé att anlita en professionell firma för att göra detta jobb åt dig, då det snabbt kan bli mer komplicerat än förväntat.

Mer Läsning Från Oss