Lägga Plåttak Över Befintligt Tak

Admin
Författare

Uppdaterad oktober 19, 2023

lägga plåttak över befintligt tak guide

Ett plåttak är inte bara ett vackert och hållbart alternativ, utan kan också vara en lösning för att förnya ditt nuvarande tak utan att helt behöva byta ut det.

Många hem- och fastighetsägare funderar på att lägga ett nytt plåttak ovanpå det befintliga, men det finns viktiga saker att tänka på innan man går vidare med en sådan renovering.

I denna guide kommer vi att gå igenom de viktigaste stegen och överväganden som bör göras när man beslutar sig för att lägga plåttak över ett befintligt tak. Från förberedelser till installation av plåttak, vi kommer att täcka allt du behöver veta för att göra detta projekt till en framgång.

Kan Man Lägga Plåttak Över Befintligt Tak?

Ett av de primära skälen till att överväga att lägga plåttak över ett befintligt tak är besparingen i tid och pengar.

Att riva det gamla taket kan vara både tidskrävande och dyrt. Dessutom kan du minska avfallsmängden genom att inte behöva kasta bort det gamla takmaterialet.

Genom att lägga ett nytt plåttak direkt ovanpå det gamla eliminerar du rivningsfasen, vilket gör processen snabbare och mer kostnadseffektiv.

så kan man lägga nytt tak över gammalt

Det är dock avgörande att säkerställa att det befintliga taket är i tillräckligt gott skick. Ett välfungerande tätskikt och en bra takstruktur är avgörande för att undvika framtida problem med läckage och fukt.

Innan man påbörjar arbetet bör man genomföra en noggrann inspektion av det befintliga taket för att säkerställa att det kan stödja det nya plåttaket och att det inte finns några dolda problem.

fördelar

  • Snabbare och mer kostnadseffektiv takläggning.
  • Förnyelse av takets utseende med minimal ansträngning.

nackdelar

  • Takets totala livslängd kan bli kortare jämfört med om du lägger ett helt nytt plåttak.
  • Ingen garanti för det befintliga takets tätskikt och begränsade garantier för det nya taklagret.

Finns det risker med att lägga plåttak på befintligt tak?

Den största risken är att det befintliga takets tätskikt kanske inte är i bästa skick. Om så är fallet kan du stå inför behovet av att byta tak igen inom bara några år. Andra potentiella problem inkluderar risk för fuktskador inuti fastigheten.

Därför är det avgörande att genomföra en detaljerad undersökning före installation, helst tillsammans med en takexpert, för att identifiera eventuella problem som måste åtgärdas innan det nya plåttaket läggs ovanpå.

Läggning av plåttak över befintlig takbeklädnad

Att förnya eller uppgradera sitt tak med hjälp av plåt har blivit ett populärt val bland husägare. Detta eftersom det i många fall går att lägga plåttaket direkt ovanpå det befintliga, vilket kan spara både tid och pengar.

Men hur fungerar det att lägga plåttak på olika typer av takbeklädnad?

takbeklädnad

plåttak över

ytterligare åtgärder

Ytpapp

Ja

Taktvätt och anti-algbehandling

Shingel

Ja

Taktvätt och anti-algbehandling

Takpannor

Nej

Avlägsna takpannor, inspektera läkt och montera plåt på läkt

Plåttak

Ibland

Kontroll av skador och rost, eventuell taktvätt och ommålning

Takplåt på ytpapp

Om ditt tak är klätt med ytpapp som är i gott skick, är det möjligt att lägga takplåt direkt ovanpå. Innan plåtläggningen börjar, kan det vara en god idé att tvätta taket och behandla det mot alger för att säkerställa att inga skadliga påväxter frodas under det nya plåttaket.

Takplåt på shingeltak

För de som har ett shingeltak är det möjligt att lägga takplåt direkt ovanpå utan att använda läkt. Här gäller samma förutsättningar som med ytpapp - taket måste vara fritt från skador och ha ett intakt tätskikt. Också här rekommenderas en taktvätt och anti-algbehandling innan plåtläggning.

Takplåt på takpannor

Takpannor och plåt fungerar tyvärr inte bra ihop. Så om ditt tak är klätt med betongpannor eller tegelpannor, måste dessa först avlägsnas. Därefter kan plåten monteras direkt på den befintliga läkten, förutsatt att den är i gott skick.

Takplåt på plåttak

Om du redan har ett plåttak kan det i vissa fall vara möjligt att lägga en ny plåt ovanpå den gamla. Innan detta görs måste du dock säkerställa att det inte finns några rostskador eller andra problem med det befintliga taket.

Istället för att lägga en helt ny plåt kan det också vara en god idé att överväga att tvätta och måla om det befintliga plåttaket, vilket kan förlänga dess livslängd med flera år.

att lägga plåttak över annat tak

Var alltid noga med att konsultera en expert inom takläggning för att få den bästa lösningen för just ditt tak.

Ska jag investera i ett plåttak?

För många husägare kan ett metalltaköverlägg vara en välkomnande tanke, både estetiskt och ekonomiskt. Det kan onekligen höja bostadens yttre attraktivitet och därmed dess fastighetsvärde.

Dessutom ger det en möjlighet att spara på kostnader genom att undvika en omfattande takrivning. Men, precis som alla investeringar, kommer det med överväganden.

Om ditt hem redan bär extra vikt eller har lidit av tidigare skador, kan ett överlägg istället bli en belastning. Innan beslut fattas, se till att granska dina unika omständigheter och konsultera en expert.

Vanliga Frågor om Plåttak

Går det snabbare att lägga ett nytt tak på ett gammalt?

Att installera ett nytt plåttak över ett gammalt kan te sig som en genväg, men kom ihåg att kvalitet och hållbarhet ska prioriteras. Ofta kan tiden som behövs för att säkerställa en stabil installation överstiga eventuella tidsbesparingar.

Finns det situationer där det är en bra idé att installera ett nytt tak över ett gammalt?

Även om det tekniskt är möjligt rekommenderar vi att starta från grunden. Detta undviker potentiella komplikationer som kan uppstå från extra vikt och strukturella överväganden.

Kan installation över ett gammalt tak påverka mitt nya taks livslängd?

Ja, gamla problem kan med tiden påverka det nya taket. Därför rekommenderas alltid en nyinstallation på en ren yta.

Hur påverkas isoleringen och energieffektiviteten när man lägger ett nytt tak på ett gammalt?

Isoleringseffektivitet och ventilation kan påverkas negativt. För bästa resultat, starta från början med rätt isolering.

Kan man lägga plåttak på alla typer av tak?

Plåttak kan läggas direkt på ytpapp, shingel och i vissa fall andra plåttak. Takpannor fungerar dock inte som bas.

Går det att använda ROT-avdrag när man lägger plåttak?

Ja, ROT-avdraget gäller för plåttak, med 30% avdrag på arbetskostnaden. Se till att följa Skatteverkets riktlinjer.

Hur lång livslängd har ett plåttak?

Vanligtvis mellan 40-60 år, men det kan variera om du lägger det på befintlig takbeklädnad.

Vad gör jag om jag är osäker på mitt befintliga taks skick?

Det bästa rådet skulle vara att konsultera en takexpert. De kan genomföra en detaljerad bedömning av ditt nuvarande tak och rekommendera den bästa kursen för handling baserat på dess tillstånd.

Hur mycket underhåll kräver ett plåttak?

Plåttak kräver generellt mindre underhåll än andra takmaterial. Det är dock viktigt att regelbundet kontrollera och rengöra det för att undvika ackumulering av löv, smuts och andra rester som kan leda till korrosion.

Hur miljövänligt är ett plåttak?

Plåttak är mycket miljövänliga. De är ofta tillverkade av återvunnet material och kan återvinnas igen i slutet av deras livslängd. Dessutom reflekterar de solens strålar vilket kan minska energikostnaderna under varma månader.

Vilka färger och stilar finns tillgängliga för plåttak?

Plåttak finns i en mängd olika färger och stilar, från traditionella röda och gröna till moderna nyanser. Det finns också olika profiler, som kan efterlikna utseendet på skiffer, kakel eller trä.

Vad ska jag göra om mitt plåttak får en buckla eller skada?

Mindre skador i plåttak kan ofta repareras utan att behöva byta ut hela sektionen. Om en större skada inträffar, rekommenderas det dock att konsultera en takexpert för bästa lösning.

Mer Läsning Från Oss